Patronat medialny:
 


 
Sponsorzy:
 

 


Terminy

Do 15 maja 2016 r. – termin nadsyłania zgłoszeń referatów wraz ze streszczeniami i słowami kluczowymi;
Do 31 maja 2016 r. – termin powiadomienia o przyjęciu referatu
Do 6 października 2016 r. – termin przesłania pełnych tekstów referatów.

Zasady przygotowania tekstu

 1. Tekst główny:
  • powinien być napisany w programie WORD (w formacie DOC lub RTF), czcionka Times New Roman, 12 pkt, odstęp 1,5 wiersza,
   marginesy: górny 2,5 cm, dolny 2,5 cm, lewy 4,5 cm, prawy 3 cm;
  • objętość - do 15 znormalizowanych stron;
  • zalecamy wyodrębnienie w tekście nienumerowanych śródtytułów;
  • wyróżnienia w tekście należy zaznaczyć drukiem r o z s t r z e l o n y m,
   nie należy stosować pogrubień.

 2. Materiały uzupełniające tekst główny:
  • ilustracje i tabele powinny być umieszczone w tekście możliwie najbliżej miejsca, w którym jest o nich wzmianka, każdy rodzaj materiałów należy oznaczyć odrębną numeracją (Rys. Tab. Ryc.), tytuł należy umieścić nad ilustracją, zaś opis źródła pod ilustracją;
  • przypisy należy umieścić u dołu stronicy z tekstem, do którego się odnoszą; odnośniki do przypisów powinny być oznaczone cyframi arabskimi we frakcji górnej, w kolejności ciągłej dla całego artykułu,
  • Bibliografię umieszczamy na końcu tekstu w układzie alfabetycznym wg nazwisk autora lub tytułu pracy zbiorowej, np.:
   Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. nauk. K. Kłosińska, Warszawa 2001.
   Kowalski J., Cukrzyca, Warszawa 2002.
   Kowalski T., Wprowadzenie do ekonomiki mediów, [w:] Media komunikacja, biznes elektroniczny, pod red. B. Junga, Warszawa 2001.
   Stępniak J., Krótka droga awansu zawodowego pracownika biblioteki, [online:] http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/344/507, [dostęp: 19.02.2016].

 3. Materiały wprowadzające tekst główny:
  • nazwisko autora (autorów) poprzedzone imieniem (imionami) należy umieścić w lewym górnym rogu pierwszej kolumny artykułu, należy podać nazwę instytucji, którą autor reprezentuje, tytuł naukowy;
  • po tytule artykułu – abstrakty w języku polskim i angielskim o objętości około stu słów;
  • pod abstraktem w kolejności alfabetycznej do 10 najważniejszych słów kluczowych w języku polskim i angielskim.

Biblioteka Główna UMCS