Patronat medialny:
 


 
Sponsorzy:
 

 REFERATY:


strona: 1 2, 3.

LP Imię i nazwisko Instytucja Tytuł referatu
1. Mgr Karol Baniak Biblioteka Narodowa Nauka za jednym kliknięciem – cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna publikacji naukowych ACADEMICA
2. Mgr Anna Białanowicz-Biernat Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Komunikacja: informacje – usługi – relacje
3. Mgr Anna Bogowska Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Zbiory kartograficzne Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: współczesna dostępność i wykorzystanie
4. Mgr Marcin Buczek Archiwum Państwowe w Lublinie Wpływ masowej digitalizacji na formy udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych.
5. Dr Bogumiła Celer PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu Blogi bibliotek pedagogicznych i szkolnych narzędziem kształtowania kultury czytelniczej dzieci i młodzieży. Przegląd inicjatyw.
6. Mgr Joanna Chapska Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego Fenomen Dyskusyjnych Klubów Książki w dobie kultury multimedialnej na przykładzie działalności lubelskich Dyskusyjnych Klubów Książki
7. Dr Beata Cessak-Obydzińska Monterey County Free Libraries Program Book-Club-to-Go jako przykład usługi bibliotecznej dla klubów książki w Monterey County.
8. Mgr Renata Ciesielska-Kruczek Biblioteka Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Nowe przestrzenie świata książki
9. Mgr Danuta Domalewska Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Dostęp do informacji o zasobach w bibliotekach ekonomicznych szkół wyższych w Polsce
10. Dr hab. Anna Dymmel Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Czytelnictwo i czytanie w epoce cyfrowej. Rekonesans badawczy
Biblioteka Główna UMCS