Patronat medialny:
 


 
Sponsorzy:
 

 Terminy

Do 15 maja 2016 r. termin nadsyłania zgłoszeń referatów wraz ze streszczeniami i słowami kluczowymi;
Do 31 maja 2016 r. termin powiadomienia o przyjęciu referatu;
Do 31 maja 2016 r. termin wniesienia opłaty konferencyjnej;
Do 31 sierpnia 2016 r. ostateczny termin przesyłania zgłoszeń przez uczestników nie wygłaszających referatów;
Do 31 sierpnia 2016 termin wniesienia opłaty konferencyjnej dla uczestników nie wygłaszających referatów;
Do 6 października 2016 r. termin przesłania pełnych tekstów referatów.

Zgłoszenie uczestnictwa:

Zgłoszenia udziału w konferencji można dokonać przez
pobranie i wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego
na adres: e-mail: sdkotula@poczta.umcs.lublin.pl (forma preferowana)
lub pocztą tradycyjną:
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS,
plac Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin,
z dopiskiem na kopercie: Konferencja „Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy”

Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zostanie wysłane na podany przez Państwa adres e-mail.

Opłata konferencyjna

Opłata za udział w konferencji wynosi 350 zł od osoby i obejmuje koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, wyżywienie i udział w imprezach towarzyszących.

Biblioteka Główna UMCS