Starszy budynek Biblioteki Głównej UMCS

Informator
Kontakt
Godziny otwarcia
Udostępnianie
Usługi informacyjne
Regulamin
Cennik usług
Aktualności

Zostań czytelnikiem - autorem - recenzentem


journals.umcs.pl/fb
 Nabytki
Biblioteki
UMCS

Bazy w dostępie testowym

Ocena parametryczna

Redagowanie pracy naukowej

Baza publikacji pracowników UMCS
(rejestracja)
(więcej informacji) 
Wyszukiwarka naukowa PRIMO

Zgłoś swój e-mail!
Odpowiemy na pytanie
Usługi online, dokumenty
Katalog Biblioteki

Biblioteka Cyfrowa

Lubelska
Biblioteka Wirtualna


ACADEMICA
WypożyczalniaWyższe uczelnie
w Lublinie
w Polsce
na świecie

Biblioteki i katalogi


w Lublinie
w Polsce
na świecie

Biblioteki CyfroweSzanowni Czytelnicy,
Zapraszamy do nowego serwisu Biblioteki UMCS.
Jednocześnie informujemy, że dotychczasowa strona nie będzie już aktualizowana.


Uprzejmie informujemy P.T. Czytelników
o godzinach otwarcia Biblioteki w okresie wakacji:


01.07-30.09.2016 r. czynna w godz. 8.00-15.00
(od poniedziałku do piątku)

UWAGA!
We wszystkie soboty i niedziele wakacji
Biblioteka zamknieta

Godziny realizacji zamówień podczas wakacji:

Złożenie rewersu Realizacja
poniedziałek - piątek
do 8.00
do 10.00
do 12.00
po 12.00
od 10.00
od 12.00
od 14.00
od 10.00 (nast. dnia)


Szanowni Czytelnicy!

Państwa ocena funkcjonowania Biblioteki UMCS i przedstawienie oczekiwań pod jej adresem pozwoli nam dostosować formy usług do sygnalizowanych potrzeb.
Prosimy o wypowiedź za pośrednictwem ankiet:

Ankieta dotycząca Biblioteki Głównej UMCS
Ankieta dotycząca bibliotek specjalistycznych UMCS


W dniach 7-13.05.2016 r. w Bibliotece Głównej UMCS odbyło się szereg wydarzeń zorganizowanych w ramach XII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

Zapraszamy do galerii zdjęć na Facebooku!


Zapraszamy do korzystania z cyfrowej wypożyczalni książek i czasopism naukowych Academica (więcej informacji).


„Folia Bibliologica”
na liście punktowanych czasopism naukowych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił komunikat przedstawiający wyniki ewaluacji czasopism naukowych na rok 2015.
    Za publikację w „Folia Bibliologica” Ministerstwo przyznało 6 punktów.

Redakcja rocznika zaprasza P.T. Autorów do współpracy.


INFORMACJE DLA STUDENTÓW

  Przypominamy, że szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów licencjackich i jego zaliczenie jest jednym z koniecznych warunków uzyskania zaliczenia pierwszego semestru.

  Studenci studiów magisterskich, rozpoczynający (nie kontynuujący) studia w UMCS mają również obowiązek przystąpienia do szkolenia bibliotecznego.

  Przepisywanie wyników szkolenia bibliotecznego z poprzednich lat jest niemożliwe ze względu na wprowadzenie indeksu elektronicznego i systemu USOS.

Szkolenie biblioteczne odbywa się w wersji on-line w obszarze Szkolenia ogólnouniwersyteckie.
Po zalogowaniu się i wybraniu szkolenia bibliotecznego należy zapoznać się z materiałem zawartym w poszczególnych lekcjach. (więcej >>)

Karta biblioteczna
Posiadanie ważnej karty bibliotecznej (konta bibliotecznego) jest niezbędne przy składaniu rewersów do wypożyczalni, dokonywaniu prolongat i wypożyczeń. Korzystanie z czytelni nie wymaga karty.

Zapraszamy do zapoznania się informacjami o wypożyczalni oraz o naszym katalogu komputerowym.


Szanowni Czytelnicy!

Udostępniony został nowy interfejs katalogu komputerowego.

Zamówienie książki lub czasopisma, sprawdzenie stanu konta, prolongowanie terminu zwrotu książki wymaga zalogowania się na swoje konto biblioteczne (login: nr karty, hasło: PESEL); w przypadku braku własnego konta można zamawiać do czytelni wpisując login: czytelnia, hasło: czytelnia.

Dotychczasowa wersja katalogu została wyłączona. Uwagi prosimy kierować na adres katalog@umcs.pl.20 tysięcy obiektów w Bibliotece Cyfrowej UMCS

Zasoby BC UMCS obejmują współczesne publikacje naukowe i edukacyjne, cenne zabytki dziedzictwa kulturowego oraz materiały dotyczące Lubelszczyzny.
Dzięki Bibliotece Cyfrowej UMCS publikacje pracowników naszej Uczelni są znane na całym świecie.
Zapraszamy do współpracy w jej tworzeniu!


Zapraszamy do korzystania z multiwyszukiwarki PRIMO umożliwiającej równoczesne przeszukiwanie:

  • katalogu komputerowego
  • Biblioteki Cyfrowej UMCS
  • licencjonowanych zasobów cyfrowych zakupionych przez UMCS (elektronicznych książek i czasopism, bibliograficznych, faktograficznych i pełnotekstowych baz danych)
  • zasobów dostępnych w modelu Open Access.

Multiwyszukiwarka PRIMO wdrożona w Bibliotece UMCS jest modułem Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej integrującej przeszukiwanie zasobów cyfrowych bibliotek Lublina i Lubelszczyzny uczestniczących w projekcie LBW.


Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych
zaprasza studentów z niepełnosprawnością wzroku
do korzystania ze zbiorów
Akademickiej Biblioteki Cyfrowej (więcej informacji).


Zapraszamy do obszarów wolnego dostępu.

Organizacja wolnego dostępu do zbiorów została dofinansowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na działalność upowszechniającą naukę w roku 2012/2013.


Zdalny dostęp do e-źródeł

Biblioteka Główna UMCS dzięki zakupionemu systemowi HAN umożliwia korzystanie z licencjonowanych zasobów elektronicznych poza siecią uniwersytecką (np. z komputerów domowych).
Dostęp do baz danych, e-książek i e-czasopism z komputerów domowych mają obecnie pracownicy oraz studenci UMCS, posiadający ważne konto biblioteczne.
Hiperlinki do połączeń domowych zostały odpowiednio oznaczone na w/w stronach e-źródeł.
Przy logowaniu należy podać nr karty bibliotecznej oraz hasło (zwykle jest to nr PESEL).

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o sprawdzenie:

  • czy karta biblioteczna jest aktualna; jeżeli nie, należy udać się do Wypożyczalni BG UMCS w celu przedłużenia jej ważności (tel. 81 537 58 02, e-mail: cyrkul@umcs.lublin.pl); dostęp do HAN-a będzie możliwy następnego dnia po aktualizacji konta;
  • w przypadku innych problemów prosimy o kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej BG UMCS: tel. 81 537 58 12, e-mail: u.poslada@umcs.lublin.pl


Zapraszamy do korzystania ze źródeł elektronicznych:

 - dostęp do niemal 1500 książek naukowych w języku polskim dla pracowników i studentów UMCS.
Połączenie spoza sieci UMCS wymaga wpisania w oknie logowania danych swojego ważnego konta bibliotecznego.
Nowa wersja serwisu Ibuk Libra daje wiele możliwości pracy z tekstem (więcej informacji).

Ebrary (ponad 70 zagranicznych książek elektronicznych, więcej informacji); - dostęp z sieci UMCS lub z domu;

MyiLibrary (ponad 80 zagranicznych e-książek) - dostęp z sieci UMCS lub z domu;

OECD Library (gdzie znajdziesz ponad 6 200 książek ekonomicznych wydanych przez OECD) - dostęp z sieci UMCS lub z domu;

A do Z (e-czasopisma i e-książki) - dostęp z sieci UMCS lub z domu;

SpringerLink Books - otwarty dostęp testowy w ramach krajowej licencji akademickiej do e-książek wydanych w latach 2010-2011.

Annales UMCS w wersji elektronicznej.

"Wychowanie Muzyczne"- jest jedynym ogólnopolskim periodykiem o problematyce powszechnej edukacji muzycznej. Jest przede wszystkim poradnikiem dla nauczycieli i instruktorów muzyki, ale i dla wszystkich zainteresowanych edukacją muzyczną i amatorskim uprawianiem muzyki. Czasopismo w wersji pełnotekstowej dostępne jest w sieci UMCS.
Dostęp domowy po zalogowaniu się: han.bg.umcs.edu.pl/han/wychmuz/

Biblioteka Cyfrowa UMCS (prawie 13 000 pozycji ze zbiorów Biblioteki);

inne biblioteki cyfrowe.


DLA PRACOWNIKÓW UMCS

Aktualizacja Bibliografii Publikacji Pracowników UMCS
Uprzejmie prosimy pracowników UMCS o dostarczanie wykazów publikacji za rok bieżący.

Samodzielne wprowadzanie bibliografii
Informujemy, że istnieje możliwość samodzielnego wprowadzania bibliografii do bazy Publikacji Pracowników UMCS.
Uprzejmie prosimy pracowników UMCS o wypełnienie i wysłanie elektronicznego zgłoszenia w celu uzyskania odpowiednich uprawnień.
Po zalogowaniu do FORMULARZA można będzie wpisywać zarówno aktualne, jak i archiwalne publikacje związane z osobistym dorobkiem naukowym od roku 1989, jednakże należy najpierw sprawdzić w bazie Bibliografii czy dany opis nie został wcześniej wprowadzony.

Zakup naukowej literatury zagranicznej i polskiej
Biblioteka Główna uczestniczy w zakupie zagranicznych książek potrzebnych do badań naukowych i dydaktyki.
Zapraszamy pracowników UMCS do zgłaszania zapotrzebowania na zakup niezbędnych pozycji poprzez wypełnienie i wysłanie specjalnie przygotowanego formularza (więcej »)

Proponujemy zapoznanie się z prezentacją ostatnio zakupionych przez Bibliotekę nowości książkowych.

Literatura dla potrzeb dydaktyki
Ponawiamy prośbę do kierowników jednostek naukowo - dydaktycznych UMCS o przekazywanie wykazów literatury niezbędnej do prowadzenia zajęć. (więcej »)

SYNABA
Tutaj można pobrać program służący do wypełnienia karty SYNABA: synaba.exe (1,6 MB) lub synaba.zip (640 kB)


(do góry)

    czerwiec 2016.