Nowe skrzydło BG UMCS

E - źródła
Bazy danych
Czasopisma online
E-książki
Źródła dziedzinowe
Wyszukiwarki naukowe
Biblioteki cyfrowe


Zostań czytelnikiem - autorem - recenzentem


journals.umcs.pl/fb
 Nabytki
Biblioteki
UMCS

Bazy w dostępie testowym

Ocena parametryczna

Redagowanie pracy naukowej

Baza publikacji pracowników UMCS
(rejestracja)
(więcej informacji)
Akademicka Biblioteka CyfrowaAkademicka Biblioteka Cyfrowa (ABC) - to serwis udostępniający osobom niewidomym materiały dydaktyczne zaadaptowane do ich potrzeb.
Zbiory Akademickiej Biblioteki Cyfrowej stanowią specjalnie zaadaptowane na potrzeby czytelników niewidomych książki, czasopisma i inne materiały dydaktyczne, których treść - dzięki procesowi adaptacji - staje się w pełni czytelna dla tej grupy użytkowników.
Książki adaptowane na wszystkich współpracujących uczelniach będą trafiać do wspólnej bazy danych, a każdy student, którego niepełnosprawność uzasadnia korzystanie z tej formy wsparcia, będzie otrzymywał prawo przeglądania i pobierania książek z całego księgozbioru tworzonego przez wszystkie uczelnie partnerskie.

Obecnie współpracują z nami:
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach,
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Biblioteka tak jak inne serwisy tego typu pozwala na wyszukiwanie i przeglądanie zgromadzonych zbiorów. Czytelnik ma do dyspozycji wyszukiwanie proste i złożone, a katalog może być przeszukiwany według kryteriów: "autor", "tytuł" i "hasła przedmiotowe". Przeglądanie można realizować według tytułów i autorów. Prosty i czytelny interfejs umożliwia sprawne poruszanie się po systemie osobom niewidomym i słabowidzącym. Dodatkowo osoby słabowidzące mają do wyboru kilka schematów graficznych, co pozwala im dostosować wygląd serwisu do posiadanych przez nich wad wzroku.

W kwestii zarejestrowania się w serwisie prosimy o osobisty kontakt z Zespołem ds. Studentów Niepełnosprawnych.

Osoba do kontaktu: Maciej Fidor
Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych UMCS
Dom Studencki BABILON
ul. Radziszewskiego 17/9
tel. 81 537 58 90


kwiecień 2015.