Nowe skrzydło BG UMCS

Linki
Nauka polska
Nauka na świecie
Integracja europejska
Serwisy

Zostań czytelnikiem - autorem - recenzentem


journals.umcs.pl/fb
 Nabytki
Biblioteki
UMCS

Bazy w dostępie testowym

Ocena parametryczna

Redagowanie pracy naukowej

Baza publikacji pracowników UMCS
(rejestracja)
(więcej informacji)Zgłoś swój e-mail!
Odpowiemy na pytanie
Usługi online, dokumenty
Katalog Biblioteki

Biblioteka Cyfrowa

Lubelska
Biblioteka Wirtualna


ACADEMICA
WypożyczalniaWyższe uczelnie
w Lublinie
w Polsce
na świecie

Biblioteki i katalogi


w Lublinie
w Polsce
na świecie

Biblioteki Cyfrowe
Dokumentacja badań

Bazy portalu Nauka Polska:

- Projekty badawcze finansowane przez MNiSW
- serwis ten zawiera informacje dotyczące projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

- Badania naukowe - SYNABA (od 1999r.)
- opisy prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz ekspertyz naukowych wykonanych w polskich jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych.

- Konferencje, targi, wystawy
- informacje o krajowych i międzynarodowych imprezach organizowanych przez krajowe jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe. Baza zawiera dane od XI.2006r.

- POLSIGLE - krajowy system informacji o szarej literaturze (wersja archiwalna)
- opisy dokumentów trudno dostępnych i niekonwencjonalnych, takich jak: sprawozdania i raporty z badań naukowych, materiały konferencyjne, dokumentacja techniczna, promocyjna i reklamowa, tłumaczenia niepublikowane, normy i zalecenia techniczne, niektóre dokumenty urzędowe itp.

SYMPO - centralny katalog materiałów konferencyjnych, znajdujących się w ponad sześdziesięciu polskich bibliotekach technicznych. Baza zawiera opisy materiałów z konferencji, zjazdów, kongresów, sympozjów i innych spotkań naukowych krajowych i zagranicznych odbytych od roku 1980 niezależnie od roku wydania materiałów.

Bibliografie publikacji pracowników instytucji naukowych w Polsce - aktualizowany na bieżąco wykaz baz w układzie wg miejscowości (serwis Biblioteki Jagiellońskiej)


Ludzie nauki

Ludzie nauki (w bazie Nauka Polska )
- informacje o osobach – Polakach - posiadających co najmniej stopień doktora;
- uczonych polskich za granicą;
- obcokrajowcach, pracujących w polskich placówkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz będących członkami PAN i PAU, a także promotorami i recenzentami polskich prac badawczych.
Życiorysy Polskich Uczonych (w serwisie MNiSW)
Polscy Uczeni w Nauce Światowej (w serwisie MNiSW)
Polscy Uczeni w Nauce Światowej - linia czasu (w serwisie MNiSW)
Baza współczesnych matematyków polskich
Kto jest kim w Botanice Polskiej
Poczet Profesorów Polskich
Autograf - baza twórców i ich realizacji (plastyka)

(do góry)  


    KMK - Oddział Komputeryzacji, UP - Oddział Informacji Naukowej, 2009.