Nowe skrzydło BG UMCS

Biblioteka
Struktura

Zbiory

Historia

Galerie i wystawy

Biuletyn

Biuletyn-archiwum


Zostań czytelnikiem - autorem - recenzentem


journals.umcs.pl/fb
 Nabytki
Biblioteki
UMCS

Bazy w dostępie testowym

Ocena parametryczna

Redagowanie pracy naukowej

Baza publikacji pracowników UMCS
(rejestracja)
(więcej informacji)Zgłoś swój e-mail!
Odpowiemy na pytanie
Usługi online, dokumenty
Katalog Biblioteki

Biblioteka Cyfrowa

Lubelska
Biblioteka Wirtualna


ACADEMICA
WypożyczalniaWyższe uczelnie
w Lublinie
w Polsce
na świecie

Biblioteki i katalogi


w Lublinie
w Polsce
na świecie

Biblioteki Cyfrowe
Biblioteka wczoraj i dziś


Powstanie i rozwój Biblioteki są ściśle związane z historią Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wkrótce po jego powołaniu (23 października 1944 roku) rozpoczęto tworzenie Biblioteki.

Profil gromadzonego księgozbioru kształtowały przeobrażenia Uczelni. W pierwszych latach gromadzono głównie wydawnictwa z zakresu nauk matematyczo-przyrodniczych, medycznych, weterynaryjnych i filozoficznych. Wraz z powstaniem nowych wydziałów: prawa w 1949 r., humanistycznego w 1952 r., ekonomicznego w 1965, pedagogiki i psychologii w 1973 r. oraz usamodzielnieniem się innych (lekarskiego, farmaceutycznego, rolnego) zmieniła sie polityka gromadzenia zbiorów. Aktualnie zasób Biblioteki ma charakter uniwersalny.

Biblioteka Główna UMCS wraz 17 bibliotekami specjalistycznymi tworzy system biblioteczno-informacyjny Uczelni. Swe zbiory udostępnia zarówno studentom i pracownikom własnej i innych uczelni, jak również wszystkim mieszkańcom Lublina, wypełniając zadania naukowej biblioteki publicznej.

Od 1968 roku Biblioteka mieści się w gmachu przy ul. Radziszewskiego 11. Zespół budynków Biblioteki Głównej usytuowany jest w centrum campusu uniwersyteckiego, stanowiąc nieodłączny element jego krajobrazu.

(do góry)