Lubelskie Biblioteki Naukowe

Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego
Biblioteka Główna Politechniki Lubelskiej
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego
Biblioteka Instytutu Medycyny Wsi
Biblioteka Instytutu Agrofizyki PAN
Biblioteka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji
Biblioteka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych - biblioteka
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza - biblioteka