Nowe skrzydło BG UMCS

Informator
Kontakt
Godziny otwarcia
Udostępnianie
Usługi informacyjne
Regulamin
Cennik usług
Aktualności


Zostań czytelnikiem - autorem - recenzentem


journals.umcs.pl/fb
 Nabytki
Biblioteki
UMCS

Bazy w dostępie testowym

Ocena parametryczna

Redagowanie pracy naukowej

Baza publikacji pracowników UMCS
(rejestracja)
(więcej informacji)
Cennik usług BG UMCS


Wypożyczalnia Miejscowa:
(główny gmach Biblioteki, parter, tel. (81)58 02, e-mail: cyrkul@umcs.lublin.pl):
 1. Założenie konta - 10 zł (pracownicy innych uczelni i instytucji naukowych);
 2. Załozenie konta kaucyjnego absolwentom UMCS posiadającym Kartę Absolwenta UMCS - kaucja w wys. 50 zł płatna na konto nr: 23 1140 1094 0000 2905 1600 1067 z dopiskiem "BG-Kaucje";
 3. Załozenie konta kaucyjnego czytelnikom zewnętrznym - kaucja w wys. 200 zł płatna na konto nr: 23 1140 1094 0000 2905 1600 1067 z dopiskiem "BG-Kaucje";
 4. Prolongata karty bibliotecznej na kolejny rok - 5 zł (nie dotyczy pracowników, studentów UMCS i absolwentów UMCS);
 5. Wystawienie duplikatu karty bibliotecznej - 20 zł;
 6. Opłata za przekroczenie terminu zwrotu książki - 0,20 zł za każdy dzień opóźnienia zwrotu jednego dzieła;
Uwaga! Punkt 3 nie dotyczy studentów UMCS - posiadaczy Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
(główny gmach Biblioteki, Ip. p.210, tel. (81)58 86, e-mail: wypmb@umcs.lublin.pl):
 1. Pokrycie części kosztów pocztowych oraz opłat obowiązkowych:
  a) wypożyczenie książki z zagranicy:
  • USA, Australia - 60 zł
  • Wielka Brytania - 80 zł
  • Europa Zachodnia - 45 zł
  • Europa Środkowa i Wschodnia - 20 zł;
  b) sprowadzenie kopii artykułu z czasopisma - wg rachunku wystawionego przez instytucję wysyłającą.
 2. Czytelnik zobowiązany jest także do uiszczenia innych opłat za wypożyczenie, których zażąda biblioteka udostępniająca dzieła (wg nadesłanych rachunków).
 3. Opłaty za artykuł zamówiony w systemie Subito:
  Sposób pozyskaniaStrony 1-20:Każda następna strona:
  Plik (e-mail/FTP)6,00 €0,10 €
  Poczta7,00 €0,10 €
  FAX7,00 € 0,25 €


Informatorium
(nowe skrzydło Biblioteki, I p., tel. (81)537 58 12, e-mail: biblion@umcs.lublin.pl):
 1. Koszt wykonania kwerendy zależny jest od czasu przeznaczonego na jej opracowanie.
  Opłata za jedną godzinę wynosi 20 zł.
 2. Zlecenie przeprowadzenia kwerendy winno być poprzedzone wpłatą zaliczki w wysokości 20 zł.
 3. Opłata za wydruk wyników wyszukiwania wynosi 0,40 zł + 23% Vat za 1 stronę.

(do góry)