Nowe skrzydło BG UMCS

E - źródła
Bazy danych
Czasopisma
E-książki
Źródła dziedzinowe
Wyszukiwarki naukowe
Literatura cyfrowa


Zostań czytelnikiem - autorem - recenzentem


journals.umcs.pl/fb
 Nabytki
Biblioteki
UMCS

Bazy w dostępie testowym

Ocena parametryczna

Redagowanie pracy naukowej

Baza publikacji pracowników UMCS
(rejestracja)
(więcej informacji)
Czasopisma"A do Z" Zagraniczne czasopisma online dostępne w UMCS

Za pośrednictwem tego serwisu pracownicy i studenci UMCS korzystający z komputerów zarejestrowanych w domenie umcs.lublin.pl mają dostęp do wersji elektronicznej artykułów w zagranicznych czasopismach naukowych.

Pracownicy, doktoranci i studenci UMCS mogą również korzystać z serwisu z komputerów domowych. Warunkiem jest posiadanie ważnego konta bibliotecznego, na które należy się zalogować na ekranie pojawiającym się po wyborze tytułu czasopisma.

Możliwe jest wyszukiwanie według tytułu, wydawcy i/lub ISSN oraz przeglądanie indeksu tytułów, także w obrębie wybranej dziedziny.

ARIANTA - Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne.

Baza zawiera informacje oraz linki do ok. 1500 tytułów polskich czasopism elektronicznych. Są to zarówno czasopisma z nieograniczonym dostępem do pełnych tekstów, jak również te, które udostępniają na swych stronach WWW spisy treści lub/i abstrakty.
Bazę tworzą pracownicy Uniwersytetu Śląskiego.

ANNALES UMCS.

Wydawnictwo Versita prezentuje w wolnym dostępie wersje elektroniczne czasopisma "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska". Obecnie dostępne są pełne teksty artykułów w 11 sekcjach, począwszy od 2008 roku.
Część wcześniejszych roczników jest dostępna ze strony Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (sekcje przyrodnicze) oraz Instytutu Matematyki UMCS (sekcja matematyczna)

Kolekcje pełnotekstowe czasopism wielu znanych wydawców udostępniane są także poprzez wyspecjalizowane serwisy internetowe.

Uwaga!
    Wyniki wyszukiwań w bazach danych można kopiować na dysk oraz drukować w ilościach wskazujących na wykorzystanie do indywidualnych celów naukowych.
    Zabronione jest sekwencyjne, systemowe pobieranie danych oraz odpłatne udostępnianie zawartości elektronicznej osobom trzecim.

    Prenumerowane przez UMCS czasopisma w wersji drukowanej dostępne są w dwóch czytelniach Biblioteki Głównej (korzystanie na miejscu), lub w wydziałowych bibliotekach specjalistycznych.
Informację o lokalizacji poszukiwanego czasopisma można znaleźć w:
- katalogu elektronicznym,
- wykazie czasopism prenumerowanych.
Czasopisma zlokalizowane w magazynie BG UMCS mogą być zamawiane przez katalog komputerowy.
Rewersy należy kierować tylko do Czytelni Czasopism.

Czytelnia Czasopism w starym budynku Biblioteki