Nowe skrzydło BG UMCS

E - źródła
Bazy danych
Czasopisma online
E-książki
Źródła dziedzinowe
Wyszukiwarki naukowe
Literatura cyfrowa


Zostań czytelnikiem - autorem - recenzentem


journals.umcs.pl/fb
 Nabytki
Biblioteki
UMCS

Bazy w dostępie testowym

Ocena parametryczna

Redagowanie pracy naukowej

Baza publikacji pracowników UMCS
(rejestracja)
(więcej informacji)
Katalogi kwalifikowanych zasobów internetowych
obejmujące tzw. "ukryty internet" (Deep Web)      Olbrzymi obszar internetu obejmujący wiele wartościowych materiałów zawartych głównie w naukowych bazach danych, czasopismach i innych dokumentach elektronicznych jest niedostępny dla zwykłych wyszukiwarek. Jest to tzw głęboki, bądz ukryty internet (deep or invisible web). Szacuje się, że jego zasoby 500-krotnie przewyższają objętością widoczny (tzn. indeksowany przez wyszukiwarki) obszar sieci.
      Te niewidoczne zasoby internetu są poddawane weryfikacji, kwalifikowane i katalogowane przez redaktorów wyspecjalizowanych serwisów. Niektóre z nich obejmują wiele dziedzin wiedzy, tworząc tzw. meta-bazy, inne - specjalizowane (tzw. subject gateways - bramki tematyczne) katalogują zasoby z określonej dziedziny wiedzy.

Repozytoria wiedzy

– wolny, pełnotekstowy dostęp do prac naukowych z wielu dziedzin nauki:

PubMed Central (www.pubmedcentral.nih.gov)
- otwarte archiwum z zakresu nauk biomedycznych;
HighWire Press (highwire.stanford.edu )
-otwarte archiwum z zakresu nauk medycznych;
BioMed Central (www.biomedcentral.com)
- wydawca czasopism z zakresu medycyny i biologii udostępniający artykuły w trybie on-line;
Public Library of Sciences (www.plos.org)
– pelnotekstowy dostęp do artykułów z takich dziedzin jak biologia i medycyna;
eprints.ecs.soton.ac.uk
- otwarte archiwum z zakresu elektroniki i informatyki;
arXiv.org (www.arxiv.org)
- otwarte archiwum z zakresu takich nauk jak: fizyka, matematyka, statystyka i informatyka;
CogPrints(cogprints.org)
- otwarte archiwum z zakresu takich nauk jak: psychologia, biologia, lingwistyka, filozofia i informatyka;
E-LIS(eprints.rclis.org)
- otwarte archiwum z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej;
RePEc(repec.org)
- otwarte archiwum z zakresu nauk ekonomicznych;
NASA Astrophysics Data System (adswww.harvard.edu)
– otwarte archiwum z zakresu takich nauk jak: astronomia, astrofizyka i fizyka;
www.doaj.org
- katalog czasopism naukowych w wolnym dostępie;
AHDS Art and humanities data service (ahds.ac.uk)
- otwarte archiwum z zakresu sztuk pięknych i nauk humanistycznych;
ARRT (Access to Research Resources for Teacher)(ahds.ac.uk)
- otwarte archiwum z zakresu edukacji;

Repozytoria instytucjonalne:

DAEDALUS
- repozytorium tworzone przez University of Glasgow ;
ePrint Service
- repozytorium University of Southampton, gromadzi prace swoich pracowników powstałe w wyniku badań naukowych: artykuły z czasopism, referaty, rozdziały z książek, multimedia ;
ERA (Edinburgh Research Archive)
- repozytorium, które gromadzi prace pracowników uniwersytetu w Edinburgh ;
edoc
- Document and Publication server of Humboldt - repozytorium zawiera dokumenty i publikacje pracowników Uniwersytetu Humboldta ;
OPUS
- Publication Server of the University of Stuttgart ;
REPUB
- Rotterdam Electronic Publishing ;
UVA-DARE
- Digital Academic Repository van de Universiteit van Amsterdam ;

Serwisy wielodziedzinowe - katalogi źródeł sieciowych:

Academic Info - Educational Subject Directory (www.academicinfo.net)
- źródła internetowe są katalogowane według dyscyplin naukowych, każdego miesiąca przybywa 200-500 nowych źródeł;
BUBL Information Service (bubl.ac.uk/link/)
- angielski serwis tworzony przez bibliotekarzy dający dostęp ok. 12 tys. źródeł; umożliwia przeglądanie wg klasyfikacji dziesiętnej Dewaya, haseł przedmiotowych Biblioteki Kangresu, krajów, typów źródeł; posiada też wyszukiwarkę;
CompletePlanet (www.completeplanet.com)
- dostęp do ponad 70 tys. baz danych i serwisów wwyszukiwawczych;
Digital Librarian - A librarian Choice of the best of the Web (www.digital-librarian.com)
- amerykański serwis obejmujący różnorodne dziedziny wiedzy;
Direct Search (www.freepint.com/gary/direct.com)
- wciąż rosnąca kolekcja linków do internetowycjh wyszukiwarek i źródeł, także w "niewidzialnej" części sieci;
INFOMINE Scholary Internet Resource Collections (infomine.ucr.edu)
- dostęp to ponad 123 tys. źródeł naukowych;
Intute (www.intute.ac.uk)
- serwis tworzony przez sieć uniwersytetów brytyjskich, udostępniający najbardziej wartościowe zasoby sieci przydatne w dydaktyce i pracy naukowej. Źródla, po starannej selekcji przez specjalistów są katalogowane. Baza liczy ok. 120 000 rekordów. Serwis obejmuje 4 działy: nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne i medyczno - przyrodnicze.
Librarians' Index to the Internet (lii.org)
- serwis tworzony przez bibliotekarzy amerykańskich, umożliwie dostęp do ponad 14 tys. źródeł w układzie przedmiotowym;
OAIster (www.oaister.org) - Open Archives Initiative
- jest amerykańskim, zintegrowanym katalogiem źródeł cyfrowych, zawiera ok. 14 tys. rekordów;
Open Directory Project (dmoz.org)
- największy na świecie katalog zasobów internetowych - obejmuje ponad 4 mln. miejsc i blisko 600 tys. kategorii;
RDN Resource Discovery Network (www.rdn.ac.uk)
- olbrzymi serwis dla środowiska naukowego - umożliwia dostęp do źródeł internetowych poprzez specjalizowane bramki tematyczne; obejmuje ponad 80 tys. źródeł. Serwis tworzony jest przy współpracy ponad 70 brytyjskich instytucji edukacyjnych i naukowych;
Renardus (www.renardus.org)
- katalog i wyszukiwarka kwalifikowanych źródeł europejskich;
SciCentral - Gateway to the best scientific research news sources (www.scicentral.com)
- serwis nowości z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych (ponad 100 dyscyplin naukowych); gromadzi doniesienia z setek profesjonalnych źródeł;
Science.gov (science.gov)
- bramka do autoryzowanych źródeł informacji
The WWW Virtual Library (vlib.org.uk)
- najstarszy z tego typu katalogów, zawiera 312 tematycznych "bibliotek wirtualnych", jest tworzony przez wolontariuszy z całego świata;
Katalog Yahoo! (dir.yahoo.com)

(do góry)  


    KMK, Oddział Komputeryzacji, 25.09.08.