Aby zaktualizować swoje dane
należy wypełnić i wysłać poniższy formularz:

(usługa dostępna dla pracowników UMCS)
Nr karty bibliotecznej:
Nazwisko:
Imiona:
Pesel:
Adres stały:
Ulica, nr domu i mieszk.:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Miejsce pracy:
Jednostka UMCS:
Nr telefonu służb.:
Adres e-mail:
Uwagi:

   
Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące konta czytelnika można uzyskać w Oddziale Udostępniania:
e-mail: cyrkul@umcs.lublin.pl
tel.: (81) 537 58 02

    Zamknij formularz