W celu uzyskania uprawnień
pozwalających na wprowadzanie własnej bibliografii
do Bazy Publikacji Pracowników UMCS
prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza:


Imię i Nazwisko:
Wydział/Jednostka pozawydziałowa:
Instytut/Katedra:
Zakład/Pracownia:
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy:

   
Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać u p. Grzegorza Szczypy w Oddziale Informacji Naukowej:
e-mail: oin@umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 58 72

    Zamknij formularz