W BG UMCS funkcjonuje zawiadamianie Czytelników drogą e-mailową
o rezerwacjach, zbliżającej się dacie zwrotu i egzemplarzach przetrzymanych.

Prosimy użytkowników Wypożyczalni Miejscowej
o zgłaszanie adresów poczty elektronicznej
przy użyciu poniższego formularza lub osobiście.


Nr karty bibliotecznej:
Nazwisko:
Imiona:
Pesel:
Adres e-mail:
Uwagi:

   
Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać w Wypożyczalni BG UMCS:
e-mail: cyrkul@umcs.lublin.pl
tel.: (081) 537 58 02

    Zamknij formularz