Proponujemy pracownikom naukowym i dydaktycznym UMCS
zgłaszanie propozycji zakupu książek
niezbędnych w dydaktyce i pracy naukowej

Imię i nazwisko zgłaszającego:
Stopień (tytuł) naukowy:
Nazwa jednostki UMCS
(instytut, zakład):
Telefon:
Adres e-mail:

Proponowane pozycje do zakupu:

1. 
Autor:
Tytuł:
Wydawca i rok wydania:
ISBN:
Cena:
2. 
Autor:
Tytuł:
Wydawca i rok wydania:
ISBN:
Cena:
3. 
Autor:
Tytuł:
Wydawca i rok wydania:
ISBN:
Cena:

Uzasadnienie zamówienia:


   

    Zamknij formularz