Nowe skrzydło BG UMCS

Informator
Kontakt
Godziny otwarcia
Udostępnianie
Usługi Regulamin
Cennik usług
Aktualności


Zostań czytelnikiem - autorem - recenzentem


journals.umcs.pl/fb
 Nabytki
Biblioteki
UMCS

Bazy w dostępie testowym

Ocena parametryczna

Redagowanie pracy naukowej

Baza publikacji pracowników UMCS
(rejestracja)
(więcej informacji)
Usługi informacyjne


Funkcję informacyjno - szkoleniową Biblioteka Główna realizuje poprzez:
 • usługi w zakresie informacji naukowej;
 • informację katalogową;
 • szkolenia;
 • upowszechnianie informacji o Bibliotece przy wykorzystaniu różnorodnych mediów (Internet, prasa, informatory, publikacje, wystawy, konferencje itp.).
 

Usługi w zakresie informacji naukowej

 • udzielanie informacji o zbiorach Biblioteki UMCS i innych bibliotek krajowych i zagranicznych;
 • pomoc w poszukiwaniach bibliograficznych i rzeczowych w oparciu o drukowane i elektroniczne źródła informacji zgromadzone w Bibliotece Głównej lub dostępne poprzez sieć Internet;
 • wykonywanie kwerend bibliograficznych dla samodzielnych pracowników nauki;
 • analizy cytowań na podstawie posiadanych baz danych: Science Citation Index i Chemistry Citation Index (wykonywane są na podstawie pełnej bibliografii danego autora).
Powyższe usługi świadczy
Oddział Informacji Naukowej,
ul.Radziszewskiego 11,
(I p. w nowym skrzydle),
tel. (81)537 58 72, (81)537 58 12,
e-mail: biblion@umcs.lublin.pl

W Informatorium znajduje się zbiór podstawowych wydawnictw informacyjnych (encyklopedie, słowniki, informatory, bibliografie).

Na 23 stanowiskach komputerowych udostępniane są elektroniczne źródła informacji.

Warunki korzystania z Informatorium określa regulamin.
Niektore usługi OIN są odpłatne, zgodnie z poniższym cennikiem.

Cennik opracowywania kwerend i udostępniania baz danych

 1. Koszt wykonania kwerendy zależny jest od czasu przeznaczonego na jej opracowanie.
  Opłata za jedną godzinę wynosi 20 zł
 2. Zlecenie przeprowadzenia kwerendy winno być poprzedzone wpłatą zaliczki w wysokości 20 zł.
 3. Opłata za wydruk wyników wyszukiwania wynosi 0,40 zł + 22% Vat za 1 stronę.

(do góry)


 

Szkolenia prowadzone w BG UMCS:

 • UWAGA STUDENCI I ROKU!!!
  Szkolenie biblioteczne odbywa się w wersji on-line w obszarze Szkolenia ogólnouniwersyteckie. Po zalogowaniu się i wybraniu szkolenia bibliotecznego należy zapoznać się z materiałem zawartym w poszczególnych lekcjach. Każda lekcja składa się z pewnej liczby stron materiału (tekst, ilustracje) i kilku pytań samosprawdzających. Aby zrealizować daną lekcję należy przejść przez poszczególne strony lekcji i udzielić odpowiedzi na zawarte w lekcji pytania. Zrealizowanie lekcji jest warunkiem dopuszczenia do testu zaliczającego. W celu zaliczenia kursu należy rozwiązać test sprawdzający wiedzę i uzyskać co najmniej 15 punktów.
  Uwaga:
  - studenci nie posiadający dostępu do Internetu z własnych komputerów mogą korzystać ze stanowisk komputerowych w Informatorium Biblioteki Głównej lub w bibliotekach specjalistycznych;
  Harmonogram szkoleń.

  Heurystyka informacyjna – zajęcia dla:
  - szkół średnich;
  - grup seminaryjnych studiów licencjackich i magisterskich;
  - grup seminaryjnych studiów doktoranckich.
  Szkolenie w zakresie wyszukiwania w bazach bibliograficznych, czasopismach elektronicznych bibliografiach drukowanych prowadzone są dla zgłaszających się grup.
  Termin szkoleń należy uzgodnić w godz. 8 - 15
  w Oddziale Informacji Naukowej,

  I p. w nowym gmachu biblioteki, ul.Radziszewskiego 11,
  tel. 537-58-94, 537-58-12,
  e-mail: u.poslada@umcs.lublin.pl

  (do góry)