Nowe skrzydło BG UMCS

Linki
Nauka polska
Nauka na świecie
Integracja europejska
Serwisy

Zostań czytelnikiem - autorem - recenzentem


journals.umcs.pl/fb
 Nabytki
Biblioteki
UMCS

Bazy w dostępie testowym

Ocena parametryczna

Redagowanie pracy naukowej

Baza publikacji pracowników UMCS
(rejestracja)
(więcej informacji)Zgłoś swój e-mail!
Odpowiemy na pytanie
Usługi online, dokumenty
Katalog Biblioteki

Biblioteka Cyfrowa

Lubelska
Biblioteka Wirtualna


ACADEMICA
WypożyczalniaWyższe uczelnie
w Lublinie
w Polsce
na świecie

Biblioteki i katalogi


w Lublinie
w Polsce
na świecie

Biblioteki Cyfrowe
Nauka polska - instytucje, fundacje, serwisy


Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Zdrowia - Nauka i Kształcenie
Polska Akademia Nauk
Polska Akademia Umiejętniści
Rada Główna Szkolnictwa Wyższego
Państwowa Komisja Akredytacyjna
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych
Polski Komitet Normalizacyjny
Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych

Portal Organizacji Pozarządowych
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
Polska Fundacja Upowszechniania Nauki
Fundacja Rektorów Polskich
Fundacja Batorego
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (m.in. programy Socrates i Tempus)
Polsko - Amerykańska Komisja Fulbrighta
Kasa im. Józefa Mianowskiego. Fundacja Popierania Nauki
Instytucje naukowe - baza zawierająca:
- informacje o instytucjach naukowych (placówkach PAN i jednostkach szkół wyższych), jednostkach badawczo-rozwojowych oraz o instytucjach wspierających naukę, takich jak archiwa, muzea i biblioteki naukowe;
- organach administracji centralnej, instytucjach i organizacjach pozarządowych odpowiadających za kształt i realizację polityki naukowej państwa;
- towarzystwach, stowarzyszeniach naukowych oraz fundacjach działających na rzecz nauki.

Serwisy poświęcone sprawom nauki

Spisy adresów stron związanych z nauką

(do góry)  


    KMK, 2014.