Nowe skrzydło BG UMCS

Katalogi
katalogi BG UMCS
katalogi OPAC w bibliotekach polskich

katalogi zagraniczne


Zostań czytelnikiem - autorem - recenzentem


journals.umcs.pl/fb
 Nabytki
Biblioteki
UMCS

Bazy w dostępie testowym

Ocena parametryczna

Redagowanie pracy naukowej

Baza publikacji pracowników UMCS
(rejestracja)
(więcej informacji)
Katalogi BG UMCS


Katalog Komputerowy


Komputerowy katalog OPAC w systemie Virtua

      W holu katalogowym Biblioteki i czytelniach znajdują się terminale z dostępem do komputerowego katalogu BG UMCS. System umożliwia komputerowe zamawianie książek do Wypożyczalni Miejscowej lub Czytelni Ogólnej. Czasopisma mogą być zamawiane tylko do Czytelni Czasopism.
Złożenie zamówienia do wypożyczalni wymaga posiadania karty bibliotecznej, z czytelni mogą natomiast korzystać także osoby nieposiadające karty (konta bibliotecznego).
Dodatkowych informacji udziela bibliotekarz dyżurujący w informacji katalogowej w holu.

      Zamówienia tradycyjne (rewersy) realizowane są tylko dla pozycji ze starszych zbiorów Biblioteki, dla których jeszcze nie powstały opisy w katalogu komputerowym. Są to na ogół dzieła wydane przed 1989 rokiem.
      Hol katalogowy dostępny jest w godzinach otwarcia Biblioteki, tzn.
w poniedziałki - od 11 do 20
od wtorku do piątku - od 8 do 20
w soboty - od 8 do 15

Uwagi na temat funkcjonowania katalogu bibliotecznego w systemie Virtua
prosimy kierować do Oddziału Komputeryzacji BG UMCS, tel. (81)537 58 16

Zawartość katalogu komputerowego

      W katalogu komputerowym znajdują się informacje o całości zbiorów, które wpływają do Biblioteki Głównej od 1996 roku - stanowią one 51% zawartości katalogu. Ponadto, ok. 38% to opisy egzemplarzy książek wydanych w latach 1981-1995, a pozostała część to opisy wydawnictw z lat wcześniejszych.
      Katalog informuje również o najnowszych wydawnictwach większości bibliotek specjalistycznych (wydziałowych). W katalogu znajdują się opisy większości bieżących wydawnictw ciągłych przechowywanych w Bibliotece Głównej oraz części zasobów czasopism z bibliotek wydziałowych.

Do katalogu wprowadzono do tej pory:

  • opisy książek (80% w jęz. polskim, 5% - angielskim, 15% - w innych)
  • zasoby wydawnictw ciągłych (77% w jęz.polskim, 17% - angielskim, 6% - w innych)

Informacje o wcześniej gromadzonym księgozbiorze BG UMCS są dostępne w katalogach kartkowych.

(do góry)

Katalogi kartkowe

katalog alfabetyczny druków zwartych nowych
wykazuje druki polskie i obce wydane w latach 1800 - 1997, wybrane rozprawy naukowe z wydawnictw zbiorowych, mikrofilmy; od 2001 roku katalog przestał być uzupełniany ;
katalog systematyczny druków zwartych nowych
wykazuje druki polskie i obce wydane w latach 1800 - 1994, ujęte w schemat 25 działów wg dziedzin wiedzy, rozbudowanych do 3 stopnia szczegółowości;
katalog przedmiotowy
obejmuje książki wydane w Polsce w latach 1956 - 1997 i książki wydane za granicą w latach 1994 - 1997 w alfabetycznym porządku haseł przedmiotowych - tematów dzieł; od 2001 roku katalog przestał być uzupełniany;
katalog wydawnictw ciągłych
wykazuje w porządku alfabetycznym tytuły czasopism, wydawnictw zbiorowych i innych publikacji ciągłych jak: spisy wykładów, kalendarze, składy osobowe uczelni, sprawozdania, bibliografie ciągłe, itp.;
katalogi zbiorów specjalnych (alfabetyczne i rzeczowe)
obejmują stare druki, rękopisy, ikonografię, kartografię, zbiory muzyczne i prace doktorskie;
katalogi księgozbiorów podręcznych (alfabetyczne i rzeczowe)
rejestrują wtórnie grupy zbiorów znajdujących się w poszczególnych czytelniach i oddziałach;
katalog centralny bibliotek zakładowych
wykazuje w porządku alfabetycznym druki zwarte i wydawnictwa ciągłe znajdujące się w poszczególnych bibliotekach zakładowych.

(do góry)