Biblioteka
Struktura
Zbiory Wczoraj i dziś
Galerie i wystawy

Zostań czytelnikiem - autorem - recenzentem


journals.umcs.pl/fb
 Nabytki
Biblioteki
UMCS

Bazy w dostępie testowym

Ocena parametryczna

Redagowanie pracy naukowej

Baza publikacji pracowników UMCS
(rejestracja)
(więcej informacji)
Nowości książkowe w Bibliotece UMCS


2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

NABYTKI POLSKIE I ZAGRANICZNE W 2013 r.

październik - grudzień

pokaż NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE
ukryjNAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE
Nowości polskie
1. Andrejuk, Katarzyna
Europeizacja w diasporze : studenci polscy na uczelniach w Londynie po 2004 roku / Katarzyna Andrejuk
Warszawa : Wydawnictwo FIiS PAN, 2013
ISBN 978-83-7683-065-0
2. Akademie
Akademie nauk, uniwersytety, organizacje nauki : polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki XVIII-XX w. / red. Leszek Zasztowt ; Polska Akademia Nauk Komisja Historyków Polski i Rosji, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Warszawa : Instytut Historii Nauki PAN : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013
ISBN 978-83-86062-93-5
3. Batko, Roman
Golem, Awatar, Midas, Złoty Cielec : organizacja publiczna w płynnej nowoczesności / Roman Batko
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Sedno, 2013
ISBN 978-83-63354-44-2
4. Beck, Ulrich
Miłość na odległość : modele życia w epoce globalnej / Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim ; tł. Michał Sutowski
(Socjologia Współczesna)
ISBN 978-83-01-15888-0
5. Cimek, Henryk
Elity politycznego ruchu chłopskiego w II Rzeczypospolitej / Henryk Cimek
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013
ISBN 978-83-7338-910-6
6. Doliński, Wojciech
Nowe ślady stare drogi : Europa w pamiętnikach Polaków / Wojciech Doliński
Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2012
ISBN 978-83-7688-079-2
7. Forycki, Remigiusz
Droga do Rosji : spór o imperium carów (1761-1839) / Remigiusz Forycki
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013
ISBN 978-83-235-1149-6
8. Hejmej, Andrzej
Komparatystyka : studia literackie - studia kulturowe / Andrzej Hejmej
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2013. – (Horyzonty Nowoczesności ; 93)
ISBN 97883-242-2252-0
9. Iłowiecki, Maciej
Pilnowanie strażników : etyka dziennikarska w praktyce / Maciej Iłowiecki
Warszawa : Fronda, cop. 2012
ISBN 978-83-62268-74-0
10. Jarecka, Urszula
Luksus w szarej codzienności : społeczno-moralne konteksty konsumpcji / Urszula Jarecka
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2013
ISBN 978-83-7683-066-7
11. Jelewska-Michaś, Agnieszka
Ekotopie : ekspansja technokultury / Agnieszka Jelewska
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. – (Badania Interdyscyplinarne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 1895-376X ; nr 33)
ISBN 978-83-232-2613-0
12. Juszczyk, Stanisław
Badania jakościowe w naukach społecznych : szkice metodologiczne / Stanisław Juszczyk
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 3048)
ISBN 978-83-226-2177-6
13. Kasekamp, Andres
Historia państw bałtyckich / Andres Kasekamp ; tł. Anna Żukowska-Maziarska
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. – Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2013
ISBN 978-83-62453-55-9
14. Koc, Konrad
Powiat : przestrzeń władzy publicznej / Konrad Koc
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. – (Samorząd Terytorialny w XXI Wieku)
ISBN 978-83-7780-482-7
15. Korduba, Piotr
Ludowość na sprzedaż : Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego, Cepelia, Instytut Wzornictwa Przemysłowego / Piotr Korduba
Warszawa : Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana : Narodowe Centrum Kultury, 2013
ISBN 978-83-62418-24-4
16. Kornelius, Stefan
Angela Merkel : pani kanclerz / Stefan Kornelius ; przeł. Ewelina Twardoch
Poznań : Wydawnictwo Filia, 2013
ISBN 978-83-63622-35-0
17. Koźbiał, Krzysztof
System polityczny Księstwa Lichstensteinu / Krzysztof Koźbiał
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013
ISBN 978-83-233-3523-8
18. Kvietkauskas, Mindaugas
Polifonia literatury w Wilnie okresu wczesnego modernizmu 1904-1915 / Mindaugas Kvietkauskas ; przekł. Beata Kalęba
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012. – (Biblioteka Literatury Pogranicza ; v t. 22)
ISBN 97883-242-2236-0
19. Leraczyk, Izabela
Nabywanie obywatelstwa polskiego = The acquisition of Polish citizenship / Izabela Leraczyk, Barbara Wójcik, Agata Zaprzaluk ; Tomasz Sieniow (red.) ; [tł. na jęz. ang. i konsultacja jęz. Iryna Kozak, Delaine R. Swenson]
Lublin : Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa, 2013
ISBN 978-83-62551-44-6
20. Luksus
Luksus versus niedostatek : społeczno-ekonomiczne tło konsumpcji : praca zbiorowa / pod red. Urszuli Jareckiej
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2013
ISBN 978-83-7683-067-4
21. Łemkowie
Łemkowie / pod red. Beaty Machul-Telus ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. – (Mniejszości Narodowe i Etniczne w Polsce ; t. 4)
ISBN 978-83-7666-232-9
22. Marzęcki, Radosław
Młody obywatel we współczesnej demokracji europejskiej / Radosław Marzęcki
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2013
ISBN 978-83-7151-967-3
23. Miasto
Miasto i sacrum / pod red. Macieja Kowalewskiego i Anny Małgorzaty Królikowskiej
Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2011
ISBN 978-83-7688-068-6
24. Michalski, Rafał
Homo defectus w kulturze późnej nowoczesności : geneza i ewolucja antropobiologii i teorii instytucji Arnolda Gehlena / Rafał Michalski
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, cop. 2013
ISBN 978-83-231-3017-8
25. Mironowicz, Eugeniusz
Polityka zagraniczna Ukrainy 1990-2010 / Eugeniusz Mironowicz
Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 2012
ISBN 978-83-61209-86-7
26. Misja
Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Woźnickiego ; Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Fundacja Rektorów Polskich
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013
ISBN 978-83-7814-124-2
27. Pawłowska, Aneta
Sztuka i kultura Afryki Południowej : w poszukiwaniu tożsamości artystycznej na tle przekształceń historycznych / Aneta Pawłowska
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
ISBN 978-83-7525-863-9
28. Pokropski, Marek
Cielesna geneza czasu i przestrzeni / Marek Pokropski
Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2013. – (Biblioteka Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego ; t. 7)
ISBN 978-83-7683-069-8
29. Polityczność
Polityczność literatury : polityczność literaturoznawstwa : gramatyka sprzeciwu / red. Józef Olejniczak, Ryszard Knapek, Małgorzata Szumna
Katowice : Uniwersytet Śląski : Wydawnictwo Agencja Artystyczna PARA, 2012
ISBN 978-83-61061-10-6
30. Przestrzenne
Przestrzenne kody tekstów i narracyjne kody przestrzeni / pod red. Bogusława Zielińskiego ; Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Komisja Badań Porównawczych nad Literaturami Słowiańskimi Międzynarodowego Komitetu Slawistów
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013. – (Filologia Słowiańska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 1429-7612 ; nr 31)
ISBN 978-83-232-2595-9
31. Rorty, Richard
Filozofia a nadzieja na lepsze społeczeństwo / Richard Rorty ; oprac. i przedm. opatrzył Janusz Grygieńć ; tłum. Janusz Grygieńć, Sergiusz Tokariew
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. – (Polityka w Kulturze)
ISBN 978-83-231-2934-9
32. Sajna, Radosław
Media w hispanoameryce w perspektywie komunikowania globalnego / Radosław Sajna
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, cop. 2013
ISBN 978-83-7096-906-6
33. Schreiber, Hanna
Świadomość międzykulturowa : od militaryzacji antropologii do antropologizacji wojska / Hanna Schreiber
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013
ISBN 978-83-235-1116-8
34. Scoular, Anne
Coaching biznesowy / Anne Scoular ; przekł. Małgorzata Nosorowska
Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. – (Przewodnik Financial Times)
ISBN 978-83-7489-499-9
35. Smirnova, Tamara Mihajlovna
Pol'skie obsestva v Sankt-Peterburge : konec XIX - načalo XX veka / T. M. Smirnova
Sankt-Peterburg : Pol'skij Institut : "Evropejskij Dom", 2013
ISBN 978-5-8015-0307-0
36. Sulikowska-Gąska, Aleksandra
Ciała, groby i ikony : kult świętych w ruskiej tradycji literackiej i ikonograficznej / Aleksandra Sulikowska
Warszawa : Fundacja "Ars Auro Prior" : Wydawnictwo Neriton, 2013
ISBN 978-83-7543-265-7
37. Śliwerski, Bogusław
Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu / Bogusław Śliwerski
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013
ISBN 978-83-7850-392-7
38. Światy
Światy Olgi Tokarczuk : studia i szkice / pod red. Magdaleny Rabizo-Birek, Magdaleny Pocałuń-Dydycz i Adama Bieniasa
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwerytetu Rzeszowskiego : Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza", 2013. – (Biblioteka "Frazy")
ISBN 978-83-7338-889-5
39. Tazbir, Janusz
Kultura szlachecka w Polsce : rozkwit, upadek, relikty / Janusz Tazbir
Poznań : Wydaw-nictwo Nauka i Innowacje, 2013
ISBN 978-83-63795-18-4
40. Telewizja
Telewizja internetowa a granice mediów posttelewizyjnych / pod red. Wojciecha Skrzydlewskiego, Agnieszki Węglińskiej, Anny Zięty
Polkowice : Wydawnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki, 2013
ISBN 978-83-61234-49-4
41. Tomczak, Patrycja
Figury bycia : od refleksji postmetafizycznej do lektury figuralnej (Teresa z Lisieux, Simone Weil, Emil Cioran) / Patrycja Tomczak
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. – (Filologia Romańska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8187 ; nr 47)
ISBN 978-83-232-2572-0
42. Trejderowski, Tomasz
Kradzież tożsamości : terroryzm informatyczny : cyberprzestępstwa, internet, telefon, facebook / Tomasz Trejderowski
Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2013
ISBN 978-83-61538-55-4
43. Weiss, Shevah
Takie buty z cholewami : życie, polityka, pasje / Szewach Weiss w rozmowie z Anną Jarmusiewicz
Kraków : Wydawnictwo M, 2012
ISBN 978-83-7595-369-5
44. WieloPolska
WieloPolska : nowe struktury, nowe zróżnicowania / red. nauk. Marek S. Szczepański, Anna Śliz
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
ISBN 978-83-01-16369-3
45. Współczesna
Współczesna psychologia mediów : nowe problemy i perspektywy badawcze / pod red. nauk. Agnieszki Ogonowskiej i Grzegorza Ptaszka
Kraków : Impuls, 2013
ISBN 978-83-7850-163-3
Nowości zagraniczne
1. Smirnova, Tamara Mihajlovna
Pol'skie obsestva v Sankt-Peterburge : konec XIX - načalo XX veka / T. M. Smirnova
Sankt-Peterburg : Pol'skij Institut : "Evropejskij Dom", 2013
ISBN 978-5-8015-0307-0
2. Partridge, Eric
The new Partridge dictionary of slang and unconventional English. Vol. 1, A-I; Vol. 2, J-Z / ed. by Tom Dalzell and Terry Victor. – 2nd ed.
London ; New York : Routledge, 2013
ISBN 0-415-61949-3
ukryj nauki humanistyczne i społecznepoczątek

pokaż NAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
ukryjNAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
Nowości zagraniczne
1. Celestial
Celestial dynamics : chaoticity and dynamics of celestial systems / Rudolf Dvorak and Christoph Lhotka
Weinheim : Wiley-VCH Verlag, cop. 2013
ISBN 978-3-527-40977-8
2. Diver, Declan
Plasma formulary for physics, astronomy, and technology / Declan Diver. – 2nd, rev. and enlarged ed
Weinheim : Wiley-VCH Verlag, cop. 2013
ISBN 978-3-527-41199-3
3. Encyclopaedia
Encyclopaedia of medical physics. Vol 1, A-K , Vol. 2 L-Z / ed. by Slavik Tabakov [et al.]
Boca Raton : CRC Press, cop. 2013
ISBN 978-1-4665-5550-1; ISBN 978-1-4665-5555-6
4. Fitzpatrick, Richard
Oscillations and waves : an introduction / Richard Fitzpatrick
Boca Raton : CRC Press, cop. 2013
ISBN 978-1-4665-6608-8
5. Ford, Ian
Statistical physics : an entropic approach / Ian Ford
Chichester : Wiley-VCH Verlag, cop. 2013
ISBN 978-1-119-97530-3
6. Handbook
Handbook of Silicon Photonics / Laurent Vivien; Lorenzo Pavesi
Boca Raton : Taylor & Francis, cop. 2013. – (Series in Optics and Optoelectronics)
ISBN 978-1-439-83610-1
7. In-situ
In-situ electron microscopy : applications in physics, chemistry and material science / ed. by Gerhard Dehm, James M. Howe, and Josef Zweck
Weinheim : Wiley-VCH Verlag, cop. 2012
ISBN 978-3-527-31973-2
8. Martin, James E.
Physics for radiation protection / James E. Martin. – 3rd completely updated ed.
Weinheim : Wiley-VCH Verlag, cop. 2013
ISBN 978-3-527-41176-4
9. Mass
Mass spectrometry for drug discovery and drug development / ed. by Walter A. Korfmacher
Hoboken : John Wiley and Sons, cop. 2013
ISBN 978-0-470-94238-3
10. Methods
Methods in research and development of biomedical devices / Kelvin k. L. Wong, Jiyuan Tu, Zhonghua Sun, Don W. Dissanayake
New Jersey [et al.] : World Scientific, cop. 2013
ISBN 978-981-4434-99-7
ukryj nauki matematyczno-przyrodniczepoczątek

pokaż SZTUKA
ukryjSZTUKA
Nowości zagraniczne
1. Art
Art & visual culture 1850-2010 : modernity to globalisation / ed. by Steve Edwards and Paul Wood
London : Tate Publishing ; Milton Keynes : The Open University, 2012
ISBN 978-1-84976-097-3
2. Biennials
Biennials and beyond – exhibitions that made art history : 1962-2002 / conc. and ed. by Phaidon Eds. and Bruce Altshuler; intr. essay and chapter intr. by Bruce Altshuler
London ; New York : Phaidon Press, cop. 2013
ISBN 978-0-7148-6495-2
3. Camille
Camille Corot : Natur und Traum / [Katalogred.: Dorit Schäfer et al. ; Übers. Eva Dewes (Französisch), Barbara Hess (Englisch)] ; Staatliche Kunshalle Karlsruhe
Heidelberg ; Berlin : Kehrer, cop. 2012
ISBN 978-3-86828-332-7
4. Dictionnaire
Dictionnaire international du bijou / coll. sous la dir. De Marguerite de Cerval
Paris : Regard, 1998
ISBN 2-903370-98-2
5. Ganz, James A.
Rembrandt's century / James A. Ganz. – San Francisco : Fine Arts Museum of San Francisco
Munich [etc.] : DelMonico Books - Prestel, 2013
ISBN 978-3-7913-5224-4
6. Lyons, Martyn
Books a living history / Martyn Lyons
London : Thames & Hudson, 2013
ISBN 978-0-500-29115-3
7. Paolo
Paolo Veronese : a master and his workshop in Renaissance Venice / ed. by Virginia Brillant with Frederick Ilchman
London : The John and Mable Ringling Museum of Art ; The State Art Museum of Florida in ass. with Scala Publishers, cop. 2012
ISBN 978-1-85759-766-0
8. Parkinson, David
History of film / David Parkinson. – 2nd ed.
London : Thames & Hudson, 2012. – (World of Art)
ISBN 978-0-500-20410-8
9. Rodtschenko
Rodtschenko : eine neue Zeit / Austellung und Katalog Alla Cilova und Ortrud Westheider
München : Hirmer, 2013
ISBN 978-3-7774-2003-5
10. Tadgell, Christopher
Transformations : Baroque and Rococo in the age of absolutism and the Church Triumphant / Christopher Tadgell
London ; New York : Routledge, 2013. – (Architecture in context / Christopher Tadgell ; 6)
ISBN 978-0-415-50010-4
11. Wilson, Michael
How to read contemporary art / Michael Wilson
London : Thames & Hudson, 2013
ISBN 978-0-500-97044-7
ukryj sztukapoczątek

lipiec - wrzesień

pokaż NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE
ukryjNAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE
Nowości polskie
1. Barszczewska, Nina
Mołdawscy Csángó a Rusini karpaccy (1867-1947) : problemy rozwoju tożsamości zbiorowej w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku / Agnieszka Barszczewska
Warszawa : Wydawnictwo Trio : Collegium Civitas, 2012
ISBN 978-83-7436-298-6
2. Castells, Manuel
Władza komunikacji / Manuel Castells
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
ISBN 978-83-01-170219
3. Cott, Jonathan
Yoko i John : dni, których nigdy nie zapomnę / Jonathan Colt
Kraków : Znak Litera Nova, 2013
ISBN 978-83-240-2353-0
4. Czerwień
Czerwień - gród między Wschodem a Zachodem : katalog wystawy = Červen'- eine Burg zwischen Ost und West : Ausstellungskatalog = Červen' - un castrum tra Oriente e Occidente : catalogo della mostra = Červen' - grad miž Shodom ì Zahodom : katalog vistavki / [red. Jolanta Bagińska, Marcin Piotrowski, Marcin Wołoszyn ; tł. Katarzyna Łyp et al.]
Tomaszów Lubelski : Muzeum Regionalne im. dr. Janusza Petera [etc.], 2012
ISBN 978-83-936100-0-6
5. Dudek, Antoni
Historia polityczna Polski 1989-2012 / Antoni Dudek
Kraków : Wydawnictwo Znak, 2013
ISBN 978-83-240-2130-7
6. Edukacja
Edukacja historyczna o Lublinie.[ red.] Mariusz Ausz, Joanna Bugajska-Więcławska, Grzegorz Miliszkiewicz, Halina Stachyra, Dariusz Szewczuk
Lublin 2012
ISBN 978-83-936086-0-7
7. Fabryki
Fabryki dyplomów czy universitas? : o "nadwiślańskiej" wersji przemian w edukacji akademickiej / red. nauk. Maria Czerepaniak-Walczak
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013
ISBN 978-83-7850-173-2
8. Głowacka, Maria Danuta
Zdrowie publiczne w Polsce / Maria Danuta Głowacka, Joanna Zdanowska
Warszawa : Wolters Kluwer Business, 2013
ISBN 978-83-264-42117
9. Górski, Tomasz P.
Polskie przekłady "Hamleta" Williama Shakespeare'a : analiza intertekstualna / Tomasz P. Górski
Wrocław : Polska Akademia Nauk. Oddział we Wrocławiu, 2013
ISBN 978 – 917-386-96
10. Gruszka, Zbigniew
"Przegląd Biblioteczny" : monografia / Zbigniew Gruszka
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012
ISBN 978-83-7525-758-8 (UŁ), - ISBN 978-83-61464-94-5 (SBP)
11. Julia Hartwig
Julia Hartwig, Artur Międzyrzecki, Katarzyna i Zbigniew Herbertowie : korespondencja / [red. Marek Zagańczyk]
Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, 2012
ISBN 978-83-60046-39-5
12. Klichowski, Michał
Między linearnością a klikaniem : o społecznych konstrukcjach podejść do uczenia się / Michał Klichowski
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012
ISBN 978-83-7850-117-6
13. Kłos, Zdzisław
Spojrzenia na kulturę Serbołużyczan / Zdzisław Kłos
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej. - Warszawa : nakł. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2013
ISBN 978-83-62100-86-6
14. Koch, Jerzy
Historia literatury południowoafrykańskiej : literatura afrikaans : (okres usamodzielnienia 1900-1930) / Jerzy Koch
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2012
ISBN 978-83-63778-12-5
15. Księga
Księga pamiątkowa Lubelskiej Izby Notarialnej 1934-1939 / [przygot. reprod. do dr. Paweł D. Znamierowski]
Lublin : Drukarnia Standruk, [2012]
ISBN 978-83-88458-94-1
16. Literska, Barbara
Tadeusz Baird : kompozytor, dzieło, recepcja / Barbara Literska
Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2012
ISBN 978-83-7842-041-5
17. Magris, Claudio
Alfabety / Claudio Magris ; z wł. przeł. Joanna Ugniewska
Sejny : Fundacja Pogranicze : Ośrodek "Pogranicze-Sztuk, Kultur, Narodów", 2012
ISBN 978-83-61388-65-4
18. Majchrzyk-Mikuła, Joanna
Uczniowie i szkoły Lubelszczyzny pod względem zdrowia i higieny (1919-1939) : wybór dokumentów / Joanna Majchrzyk-Mikuła
Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo przy Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2012
ISBN 978-83-7726-049-4
19. Mościcki, Paweł
Idea potencjalności : możliwość filozofii według Giorgio Agambena / Paweł Mościcki
Warszawa : Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2012
ISBN 978-83-61757-31-3
20. Niedziela, Szymon
Konflikty i napięcia w świecie arabskim / Szymon Niedziela
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2012
ISBN 978-83-63778-02-6
21. Prawo
Prawo do wody : w perspektywie politycznej, gospodarczej i społecznej / [red. Farhana Sultana, Alex Loftus]
Warszawa : Polska Akcja Humanitarna, 2012
ISBN 978-83-63069-35-3
22. Reynolds, Anthony
Leonard Cohen : życie sekretne / Anthony Reynolds ; przeł. Lesław Haliński ; posł. opatrzył Daniel Wyszogrodzki
Poznań : In Rock, 2012
ISBN 978-83-60157-60-2
23. Rutkowski, Jan
Zmierzch kształcenia? : wybrane implikacje pedagogiczne filozofii Leo Straussa i Erica Voegelina / Jan Rutkowski
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012
ISBN 978-83-235-1177-9
24. Sprawcy
Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej / red. nauk. Maria Dudzikowa, Karina Knasiecka-Falbierska
Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013
ISBN 978-83-7850-174-9
25. Systemy
Systemy edukacji w krajach europejskich / red. nauk. Eugenia Potulicka, Dobrochna Hildebrandt-Wypych, Celina Czech-Włodarczyk
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2012
ISBN 978-83-7850-088-9
26. Świat
Świat arabski : kultura i polityka / pod red. Ewy Machut-Mendeckiej i Katarzyny Pachniak
Uniwersytet Warszawski. Wydział Orientalistyczny. Katedra Arabistyki i Islamistyki. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2012
ISBN 978-83-61203-64-3
27. Teoria
Teoria - literatura - życie : praktykowanie teorii w humanistyce współczesnej / pod red. Anny Legeżyńskiej i Ryszarda Nycza
Warszawa : IBL Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2012
ISBN 978-83-61552-58-1
28. Topf, Kornelia
Mowa ciała przebojowych kobiet / Cornelia Topf
Katowice : Wydawnictwo Kos, cop. 2012
ISBN 978-83-7649-061-8
29. Witkowski, Lech
Przełom dwoistości w pedagogice polskiej : historia, teoria, krytyka / Lech Witkowski
Kraków : Impuls, 2013
ISBN 978-83-7850-073-5
30. Wróbel, Wiesław
Nie od razu pomnik zbudowano : w czterdziestą rocznicę odsłonięcia pomnika Ludwika Zamenhofa w Białymstoku / Wiesław Wróbel
Białystok : Centrum im. Ludwika Zamenhofa, 2013
ISBN 978-83-935926-4-7
Nowości zagraniczne
1. Ancient
Ancient libraries / ed. by Jason König, Katerina Oikonomopoulou, Greg Woolf
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2013
ISBN 978-1-107-01256-1
2. Cambridge
The Cambridge history of religions in the ancient world. – Vol. 1 From the Bronze Age to the Hellenistic Age / [ed. by] Michele Renee Salzman, Marvin A. Sweeney. – Vol. 2 From the Hellenistic Age to Late Antiquity / [ed. by] Michele Renee Salzman, William Adler
Cambridge : Cambridge University Press, 2013
ISBN 978-1-107-01999-7
3. Chartier, Gary
Anarchy and legal order / Gary Chartier
Cambridge : Cambridge University Press, 2013
ISBN 978-1-107-032286
4. Ends
The ends of history : questioning the stakes of historical reason / ed. by Amy Swiffen and Joshua Nichols
Abingdon ; New York : Routledge, 2013. – (A GlassHouse Book)
ISBN 978-0-415-67355-6
5. Epigraphical
Epigraphical approaches to the post-classical polis : fourth century BC to second century AD / ed. By Paraskevi Martzavou, Nikolaos Papazarkadas
Oxford : Oxford University Press, 2013. – (Oxford Studies in Ancient Documents)
ISBN 978-0-19-965214-3
6. Evolution
Evolution in investment treaty law and arbitration / [ed. by] Chester Brown and Kate Miles
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2011
ISBN 978-1-107-01468-8
7. Gauch Hugh G., Jr.
Scientific method in brief / Hugh G. Gauch, Jr.
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2012
ISBN 978-1-107-66672-6
8. Global
Global literary theory : an anthology / ed. by Richard J. Lane
London ; New York : Routledge, 2013
ISBN 978-0-415-78301-9
9. Hobden, Fiona
The symposion in ancient Greek society and thought / Fiona Hobden
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2013
ISBN 978-1-107-02666-7
10. Kay, Magdalena
Knowing one's place in contemporary Irish and Polish poetry : Zagajewski, Mahon, Heaney, Hartwig / Magdalena Kay
London ; New York : The Continuum International Publishing Group, cop. 2012
ISBN 978-1-4411-1642-0
11. Philosophical
Philosophical foundations of the nature of law / ed. by Wil Waluchow and Stefan Sciaraffa
Oxford : Oxford University Press, 2013
ISBN 978-0-19-967551-7
12. SAGE
The SAGE handbook of historical theory / ed. by Nancy Partner and Sarah Foot
Los Angeles [etc.] : SAGE, cop. 2013
ISBN 978-1-4129-3114-4
13. Sliedregt, E. van
Individual criminal responsibility in international law / Elies van Sliedregt
Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2012. – (Oxford Monographs in International Law)
ISBN 978-0-19-956036-3
14. Theories
Theories and models of communication / Paul Cobley, Peter J. Schutz (eds.)
Berlin/Boston : Walter de Gruyter, 2013
ISBN 978-3-11-029480-4
15. UN
UN human rights treaty bodies : law and legitimacy / ed. by Helen Keller and Geir Ulfstein
Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2012. – (Studies on Human Rights Conventions)
ISBN 978-1-107-00654-6
ukryj nauki humanistyczne i społecznepoczątek

pokaż NAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
ukryjNAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
Nowości zagraniczne
1. Biocommunication
Biocommunication of plants / Günther Witzany, František Baluška eds.
Berlin ; Heidelberg : Springer Verlag, cop. 2012. – (Signaling and communication in plants, ISSN 1867-9048)
ISBN 978-3-642-23523-8
2. Bio-nanotechnology
Bio-nanotechnology : a revolution in food, biomedical and health sciences / ed. by Debasis Bagchi [et al.]
Chichester, UK : Wiley-Blackwell, 2013. – (Functional Food Science and Technology Series)
ISBN 978-0-470-67037-8
3. Functions
Functions : selection and mechanisms / [ed. Philippe Huneman]
Dordrecht [etc.] : Springer, 2013
ISBN 978-94-007-5303-7
4. Future
Future climate change. Vol. 1-4 / ed. By Mark Maslin and Samuel Randalls
– London ; New York : Routledge, 2012
ISBN 978-0-415-46982-8
5. Karamouz, Mohammad
Hydrology and hydroclimatology : principles and applications / M. Karamouz, S. Nazif, M. Falahi
Boca Raton [etc.] : CRC Press/Taylor&Francis Group, cop. 2013
ISBN 978-1-4665-1219-1
6. Mathematical
Mathematical modeling with multidisciplinary applications / ed. by Xin-She Yang
Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., cop. 2013
ISBN 978-1-118-29441-3
7. Niklas, Karl Joseph
Plant physics / Karl J. Niklas and Hanns-Christof Spatz
Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2012
ISBN 978-0-226-58632-8
8. Regulated
Regulated Proteolysis in Microorganisms / ed. David A. Dougan
Dordrecht [etc.] : Springer, 2013
ISBN 978-94-007-5939-8
9. Skłodowska-Curie, Maria
Radioactivité / Madame Pierre Curie
Paris : Hermann, 1935
ISBN n/a
10. Soil
Soil ecology and ecosystem services / editor-in-chief Diana H. Wall
Oxford : Oxford University Press, cop. 2012
ISBN 978-0-19-957592-3
11. Upstream
Upstream industrial biotechnology : equipment, process design, sensing, control, and cGMP operations. Vol. 2 / ed. by Michael C. Flickinger
Hoboken : John Wiley & Sons, cop. 2013
ISBN 978-1-118-13123-7
ukryj nauki matematyczno-przyrodniczepoczątek

maj - czerwiec

pokaż NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE
ukryjNAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE
Nowości polskie
1. Barszczewska, Nina
Dialektologia białoruska / Nina Barszczewska, Mirosław Jankowiak
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2012
ISBN 978-83-89191-14-4
2. Brzeziński, Witold
Koligacje małżeńskie możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie XIV i pierwszej połowie XV wieku / Witold Brzeziński
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. – (Biblioteka Genealogiczna, ISSN 1509-8702 ; t. 10)
ISBN 978-83-229-3308-4
3. Czyż, Anna
Czechy i Słowacja : politologiczne studium wspólnej i oddzielnej państwowości / Anna Czyż, Sebastian Kubas
Katowice : Uniwersytet Śląski, 2012
ISBN 978-83-61975-21-2
4. Dawidek Gryglicka, Małgorzata
Historia tekstu wizualnego : Polska po 1967 roku / Małgorzata Dawidek Gryglicka
Kraków : Korporacja Halart ; Wrocław : Muzeum Współczesne Wrocław, 2012
ISBN 978-83-62574-37-7
5. Dobosiewicz, Zbigniew
Giełda : zasady działania, inwestorzy, rynki giełdowe / Zbigniew Dobosiewicz
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013
ISBN 978-83-208-2056-0
6. Gałaszewska-Chilczuk, Dorota
Od przedszkolaka do studenta : kryteria selekcji społecznej i politycznej w edukacji lat 1947-1956 / Dorota Gałaszewska-Chilczuk, Jacek Witold Wołoszyn
Lublin : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2012
ISBN 978-83-7629-379-0
7. Jurkiewicz, Jan
Od Palemona do Giedymina : wczesnonowożytne wyobrażenia o początkach Litwy. Cz. 1, W kręgu latopisów litewskich / Jan Jurkiewicz
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012. – (Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8217 ; nr 221)
ISBN 978-83-232-2490-7
8. Kochan, Katarzyna
Elementarze szkolne w II Rzeczypospolitej / Katarzyna Barbara Kochan
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012
ISBN 978-83-7842-011-8
9. Kopania, Izabela
Rzeczy – ogrody – wyobrażenia : Chiny w kulturze Rzeczypospolitej czasów Stanisława Augusta
Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2012
ISBN 978-83-63877-16-3
10. Koszel, Bogdan
Niemiecka polityka wobec Polski 1990-2010 / Bogdan Koszel, Krzysztof Malinowski, Zbigniew Mazur
Poznań : Instytut Zachodni, 2012. – (Studium Niemcoznawcze Instytutu Zachodniego, ISSN 0239-7846 ; nr 89) – (Republika Federalna Niemiec 20 lat po Zjednoczeniu : polityka, gospodarka, społeczeństwo ; 4)
ISBN 978-83-61736-33-2
11. Krakowiak, Małgorzata
Mierzenie się z esejem : studia nad polskimi badaniami eseju literackiego / Małgorzata Krakowiak
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 3002)
ISBN 978-83-226-2147-9
12. Kubiak, Krzysztof
Interesy i spory państw w Arktyce w pierwszych dekadach XXI wieku/ Krzysztof Kubiak
Warszawa : Wydawnictwo TRIO, 2012
ISBN 978-83-7436-292-4
13. Lisowska-Magdziarz, Małgorzata
Feniksy, łabędzie, motyle : media i kultura transformacji / Małgorzata Lisowska-Magdziarz
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. – (Film i Media Audiowizualne)
ISBN 978-83-233-3418-7
14. Luba, Iwona
Berlin : szalone lata dwudzieste, nocne życie i sztuka / Iwona Luba
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
ISBN 978-83-7705-262-4
15. Maliszewska-Nienartowicz, Justyna
Dyskryminacja pośrednia w prawie Unii Europejskiej / Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
ISBN 978-83-7705-262-4
16. Nihilizm
Nihilizm i nowoczesność / pod red. Ewy Partygi i Michała Januszkiewicza ze wstępem Michała Januszkiewicza, Lecha Sokoła i Mateusza Wernera
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Errata, 2012. – (Studia Komparatystyczne Instytutu Sztuki PAN. Teatr. Sztuka. Kultura 5)
ISBN 978-83-60950-88-3
17. Perspektywa
Perspektywa (post)kolonialna w kulturze : szkice i rozprawy / pod red. Ewy Partygi, Joanny M. Sosnowskiej i Tadeusza Zadrożnego
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Errata, 2012. – (Studia Komparatystyczne Instytutu Sztuki PAN. Teatr. Sztuka. Kultura ; 4)
ISBN 978-83-60950-84-5
18. Polski
Polski teatr alternatywny po 1989 roku : z perspektywy Akademickich/Alternatywnych Spotkań Teatralnych Klamra / pod red. Artura Dudy, Emilii Adamiszyn i Bartłomieja Oleszka
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
ISBN 978-83-231-2937-0
19. Polskie
Polskie widzenie Europy : historia i współczesność / praca zbiorowa pod red. Wojciecha Józefa Burszty i Joanny Nowak ; Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2012. – (Kultura na Pograniczach ; 8)
ISBN 978-83-89191-15-1
20. Przyszczypkowski, Kazimierz
Polityczność (w) edukacji / Kazimierz Przyszczypkowski
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012. – (Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 179)
ISBN 978-83-232-2489-1
21. Queer
Queer a islam : alternatywna seksualność w kulturach muzułmańskich / red. Katarzyna Górak-Sosnowska
Sopot : Smak Słowa, 2012. – (Miej Własne Zdanie)
ISBN 978-83-62122-37-0
22. Sarosiek, Jacek
Banknoty getta łódzkiego 1940-1944 / Jacek Sarosiek
Białystok : nakład własny autora, 2012
ISBN 978-83-935318-0-6
23. Sokolov, Aleksandr Rostislavovič
Dobroczynność w Rosji Carskiej : od czasów dawnych do początku XX wieku / Aleksander R. Sokołow ; [tł. Krystyna Bogucka] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2013
ISBN 978-83-61121-68-8
24. Sulkowski, Mariusz
Pół wieku diaspory tureckiej w Niemczech : społeczność turecka w Republice Federalnej Niemiec : procesy migracji i integracji po 1961 roku / Mariusz Sulkowski
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2012
ISBN 978-83-7151-925-3
25. Szacki, Jerzy
Kontrrewolucyjne paradoksy : wizje świata francuskich antagonistów Wielkiej Rewolucji 1789-1815 / Jerzy Szacki. – Wyd. 2
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA. : Wydawnictwo IFiS PAN, 2012. – (Seria : Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei. Źródła)
ISBN 978-83-7683-055-1
26. Szelichowski, Stanisław
Dzieje polskiej motoryzacji / Stanisław Szelichowski
Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2012
ISBN 978-83-7729-094-1
27. Tiry
Tiry na tory : poradnik walczących społeczności / [red. Wojciech Makowski, Ewa Kamińska]
Kraków : Federacja Zielonych - Grupa Krakowska ; Łódź : Instytut Spraw Obywatelskich, 2012
ISBN 978-83-926007-9-4
28. Weiss, Wiesław
33 x Trójka : Program Trzeci Polskiego Radia w 33 odsłonach / Wiesław Weiss
Poznań : Vesper, 2012
ISBN 978-83-7731-136-3
29. Wpływ
Wpływ rozwoju społecznego na handel i inwestycje zagraniczne : przypadek krajów Europy Środkowej i Wschodniej / red. nauk. Jan J. Michałek, Michał Brzozowski, Andrzej Cieślik
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
ISBN 978-83-208-2066-9
Nowości zagraniczne
1. Crandall, Beth
Working minds : a practitioner's guide to cognitive task analysis / Beth Crandall; Gary Klein; Robert R. Hoffman
Cambridge, Mass. [u.a.] : Bradford Book, 2006
ISBN 978-0-262-53281-5
2. Vision
Vision and mind : selected readings in the philosophy of perception /ed. by Alva Noë and Evan Thompson
Cambridge, Mass.[u.a.] : MIT Press, 2002
ISBN 978-0-262-64047-3
ukryj nauki humanistyczne i społecznepoczątek

pokaż NAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
ukryjNAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
Nowości zagraniczne
1. Behme, Stefan
Manufacturing of pharmaceutical proteins / Stefan Behme
Weinheim : WILEY-VCH, 2009
ISBN 978-3-527-32444-6
2. Functional
Functional polymers by post-polymerization modification : concepts, guidelines, and applications / edited by Patrick Theato and Harm-Anton Klok
Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2013
ISBN 978-3-527-33115-4
3. Godula-Jopek Agata
Hydrogen storage technologies : new materials, transport, and infrastructure / Agata Godula-Jopek, Walter Jehle, and Jörg Wellnitz
Weinhein : Wiley-VCH GmbH & Co. KGaA, cop. 2012
ISBN 978-3-527-32683-9
4. Graphite
Graphite, graphene and their polimer nanocomposites / ed. by Prithu Mukhopadhyay, Rakesh K. Gupta
Boca Raton [etc.] : CRC Press Taylor and Francis Group, cop. 2013
ISBN 978-1-4398-2779-6
5. Green
Green petroleum : how oil and gas can be environmentally sustainable / ed. by M. R. Islam, M. M. Khan, and A. B. Chhetri
Beverly : Scrivener Publishing ; Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., cop. 2012
ISBN 978-1-118-07216-5
6. Handbook
Handbook of multiphase polymer systems. Vol. 1 / ed. Abderrahim Boudenne, Laurent Ibos, Yves Candau and Sabu Thomas
Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., cop. 2011
ISBN 978-0-470-71420-1
7. Mass
Mass spectrometry handbook / ed. by Mike S. Lee
Hoboken : John Wiley & Sons, cop. 2012. – (Wiley Series on Pharmaceutical Science and Biotechnology : practices, applications and methods)
ISBN 978-0-470-53673-5
8. Wittcoff, Harold A.
Industrial organic chemicals / Harold A. Wittcoff, Bryan G. Reuben
3rd ed. - Hoboken : John Wiley & Sons, cop. 2013
ISBN 978-0-470-53743-5
9. Sauer, Marcus
Handbook of fluorescence spectroscopy and imaging : from single molecules to ensembles / Markus Sauer; Johan Hofkens; and Jörg Enderlein
Weinheim : WILEY-VCH-Verl., 2011
ISBN 978-3-527-31669-4
ukryj nauki matematyczno-przyrodniczepoczątek

pokaż SZTUKA
ukryjSZTUKA
Nowości zagraniczne
1. Cimorelli, Dario
Manifesti : ironia, fantasia ed erotismo nella pubblicità; 1895 - 1960 / a cura di Dario Cimorelli = Posters : irony, imagination and eroticism in advertising 1895-1960 / ed. by Dario Cimorelli
Milano : Silvana Ed., 2011
ISBN 978-3-8480-0059-3
2. Heugten, Sjraar van
1870 to the present : the Collection of the Triton Foundation ; [published on the occasion of an exhibition at Kunsthal Rotterdam, 7 October 2012 to 20 January 2013] / Sjraar Van Heugten
Brussels : Mercatorfonds, 2012
ISBN 978-90-6153-781-6
3. Images
Images of otherness in medieval and early modern times : exclusion, inclusion, assimilation / ed. by Anja Eisenbeiß ; Lieselotte E. Saurma-Jeltsch
Berlin ; München : Dt. Kunstverl., 2012
ISBN 978-3-422-07069-1
4. Jacoby, Joachim
Raphael : drawings ; [to accompany the Exhibition "Raffael. Drawings", Städel Museum, Frankfurt/Main, November 7, 2012 - February 3, 2013] / Städel Museum. Ed. by Joachim Jacoby and Martin Sonnabend. [Transl.: Philippa Hurd ...]
München : Hirmer, 2012
ISBN 978-3-777-45811-3
5. Maciej
Maciej Nowicki, Architekt 1910 - 1950 : Polen, USA, Indien = Matthew Nowicki, architect 1910 - 1950 : Poland, USA, India ; [anlässlich der gleichnamigen Ausstellung im Ausstellungszentrum der Vienna Insurance Group AG ... Wien ... Ausstellungsdauer: 27. November 1012 bis 15. Februar 2013] / [Tadeusz Barucki]
Salzburg [u.a.] : Müry Salzmann, 2012
ISBN 978-3-99014-072-7
6. Pracht
Pracht auf Pergament : Schätze der Buchmalerei von 780 bis 1180 ; [anlässlich der Ausstellung Pracht auf Pergament. Schätze der Buchmalerei von 780 bis 1180 vom 19. Oktober 2012 bis 13. Januar 2013 in der Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung München] / Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung ; BSB, Bayerische StaatsBibliothek. [Textred.: Claudia Fabian ... Autoren der Katalogbeschreibungen Brigitte Gullath ...]
München : Hirmer, 2012
ISBN 978-3-777-45391-0
ukryj sztukapoczątek

marzec - kwiecień

pokaż NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE
ukryjNAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE
Nowości polskie
1. Bal, Mieke
Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych : krótki przewodnik / Mieke Bal ; przeł. Marta Bucholc
Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2012. – (Biblioteka Kultury Współczesnej ; 2)
ISBN 978-83-61587-80-4
2. Barner, Jakob
Chemia filozoficzna / Jakub Barner ; przekł.: Kazimierz Ignacy Orzechowski, Kazimierz Władysław Orzechowski ; konsult. przekł.: Alicja Szastyńska-Siemion ; red. nauk.: Kazimierz Władysław Orzechowski i Ignacy Zenon Siemion ; wstęp: Ignacy Zenon Siemion
Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN. – Warszawa : Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2012. – (Fontes Rerum ad Historiam Scientiae Spectantium. Series Recentior ; 3) – (Fontes Rerum ad Historiam Scientiae Spectantium ; vol. 21)
ISBN 978-83-7545-401-7
3. Bednarek, Joanna
Polityka poza formą : ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki / Joanna Bednarek
Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2012
ISBN 978-83-7177-913-8
4. Bergmann, Olaf
"Prawdziwa cnota krytyk się nie boi..." : karykatura w czasopismach satyrycznych Drugiej Rzeczypospolitej / Olaf Bergmann
Towarzystwo Miłośników Historii. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2012
ISBN 978-83-7181-733-5
5. Bieńkowska, Małgorzata
Transseksualizm w Polsce : wymiar indywidualny i społeczny przekraczania binarnego systemu płci / Małgorzata Bieńkowska
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012
ISBN 978-83-7431-342-1
6. Böhme, Hartmut
Fetyszyzm i kultura : inna teoria nowoczesności / Hartmut Böhme ; przeł. Mateusz Falkowski
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
ISBN 978-83-01-17272-5
7. Brazylia
Brazylia jako mocarstwo wschodzące / red. nauk. Marcin Florian Gawrycki
Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego : Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, 2013. – (Biblioteka Iberyjska)
ISBN 978-83-62171-55-2
8. Chodorowski, Michaił
Więzień Putina / Michaił Chodorkowski [oraz] Natalia Gieworkian ; tł. Agnieszka Sowińska
Warszawa : Agora : Wydawnictwo Czarne, 2012. – (Biblioteka Gazety Wyborczej)
ISBN 978-83-268-0777-0
9. Chudoba, Ewa
Literatura i homoseksualność : zarys problematyki genderowej w kanonicznych tekstach literatury światowej i polskiej / Ewa Chudoba
Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2012
ISBN 978-83-62196-68-5
10. DuChemin, David
Język fotografii : rozważania o tworzeniu zdjęć / David duChemin ; [przekł. Wojciech Tkaczyński]
Łódź : Galaktyka, cop. 2012
ISBN 978-83-7579-211-9
11. Emocje
Emocje w kulturze / red. nauk. Małgorzata Rajtar i Justyna Straczuk
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : Narodowe Centrum Kultury, cop. 2012. – (Biblioteka Kultury Współczesnej)
ISBN 978-83-61587-96-5
12. Fischer-Lichte, Erika
Teatr i teatrologia : podstawowe pytania / Erika Fischer-Lichte ; przekł. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera
Wrocław : Instytut im. Jerzego Grotowskiego, 2012
ISBN 978-83-61835-84-4
13. Foto-historia
Foto-historia : fotografia w edukacji historycznej / red. Violetta Julkowska
Instytut Historii. Instytut Prahistorii. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Instytut Historii UAM, 2012
ISBN 978-83-63047-12-2
14. Foucault, Michel
Hermeneutyka podmiotu : [wykłady w Collège de France 1981-1982] / Michel Foucault ; przeł. Michał Herer ; wyd. oprac. Frédéric Gros pod kierown. François Ewalda i Alessandro Fontany
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
ISBN 978-83-01-17268-8
15. Galuba, Rafał
Archiwa państwowe w latach 1918-2011 : podstawy prawne działalności / Rafał Galuba
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012. – (Seria Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8217 ; v nr 220)
ISBN 978-83-232-2468-6
16. Głogowska, Helena
Stosunki polsko-białoruskie w XX wieku : od Imperium Rosyjskiego do Unii Europejskiej / Helena Głogowska
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu, 2012
ISBN 978-83-7431-303-2
17. Gmitruk, Janusz
Chłopska Zamojszczyzna 1942-1944 / Janusz Gmitruk ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie
Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2013
ISBN 978-83-7901-000-4
18. Godlewska-Goska, Marta
Życie w dwóch światach : tożsamość współczesnych Romów / Marta Godlewska-Goska, Justyna Kopańska
Warszawa : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego : Wydawnictwo DiG, 2011. – (Studia Ethnologica / Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego)
ISBN 978-83-7181-680-2
19. Harast, Agata
Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty / Agata Harast
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. – (Monografie Prawnicze)
ISBN 978-83-255-4557-4
20. Horyzonty
Horyzonty wyobraźni : fantazja i fantastyczność we współczesnej kulturze / pod red. Jakuba Kornhausera i Dagmary Zając
Kraków : Instytut Filologii Romańskiej UJ ; Wydawnictwo "scriptum", 2012
ISBN 978-83-60163-86-3
21. Imigranci
Imigranci : między integracją a izolacją / pod red. Michała Buchowskiego i Jacka Schmidta
Poznań, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012
ISBN 978-83-63795-07-8
22. Kaczmarek-Templin, Berenika
Dowód z dokumentu elektronicznego w procesie cywilnym / Berenika Kaczmarek-Templin
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. – (Monografie Prawnicze)
ISBN 978-83-255-4649-6
23. Kantola, Johanna
Polityka równości płci w Unii Europejskiej / Johanna Kantola ; tł. Jan Dzierzgowski
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – (Studia Europejskie)
ISBN 978-83-01-17254-1
24. Komunikacja
Komunikacja wizualna / pod red. Piotra Francuza
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012
ISBN 978-83-7383-606-8
25. Koprowski, Marek A.
Wołyń : epopeja polskich losów 1939-2013 : akt I / Marek A. Koprowski
Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, cop. 2013
ISBN 978-83-7674-219-9
26. Kosman, Marceli
Z polsko-litewskiej przeszłości : studia i szkice / Marceli Kosman
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2012. – (Opera Necessaria)
ISBN 978-83-7181-734-2
27. Kozinets, Robert V.
Netnografia : badania etnograficzne online / Robert V. Kozinets ; tł. Maja Brzozowska-Brywczyńska
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2012. – (Metodologia)
ISBN 978-83-01-17114-8
28. Krawczyk, Rafał
Islam jako system społeczno-gospodarczy / Rafał Krawczyk
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2013
ISBN 978-83-60694-43-5
29. Księgi
Księgi wójtowsko-ławnicze miasta Lublina z XV wieku / oprac. i wyd. Grzegorz Jawor, Małgorzata Kołacz-Chmiel, Anna Sochacka ; wstęp Piotr Dymmel i wydawcy ; Archiwum Państwowe w Lublinie
Lublin : Archiwum Państwowe, 2012. – (Fontes Lublinenses ; 4)
ISBN 978-83-926895-4-6
30. Kultura
Kultura popularna w Polsce w latach 1944-1989 : problemy i perspektywy badawcze / pod red. Katarzyny Stańczak-Wiślicz
Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna ; Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2012
ISBN 978-83-61750-27-7
31. Kuzborska, Elżbieta
Sytuacja prawna mniejszości narodowych na Litwie : w kontekście międzynarodowych i ponadnarodowych standardów ich ochrony / Elżbieta Kuzborska
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2012
ISBN 978-83-7666-221-3
32. Literatura
Literatura i socjalizm / pod red. Katarzyny Chmielewskiej, Doroty Krawczyńskiej i Grzegorz Wołowca
[Warszawa] : Fundacja Akademia Humanistyczna ; Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2012
ISBN 978-83-61750-26-0
33. Lizak, Wiesław
Afrykańskie instytucje bezpieczeństwa / Wiesław Lizak ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012
ISBN 978-83-7383-594-8
34. Marian
Marian Hemar wczoraj i dziś... / pod. red. Marka Kurkiewicza i Roberta Mielhorskiego
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012
ISBN 978-83-7096-868-7
35. McMahan, Jeff
Etyka zabijania / Jeff McMahan ; przeł. Joanna Bednarek, Katarzyna Kuś
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – (Filozofia w Praktyce)
ISBN 978-83-01-17276-3
36. McNally, Joe
Świat błysku / Joe McNally ; [przekł. Piotr Cieślak]
Łódź : Galaktyka, cop. 2012
ISBN 978-83-7579-239-3
37. Parfit, Derek
Racje i osoby / Derek Parfit ; przeł. Witold M. Hensel, Michał Warchala
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – (Filozofia w Praktyce)
ISBN 978-83-01-17280-0
38. Per mulierem
Per mulierem... : kobieta w dawnej Polsce - w średniowieczu i w dobie staropolskiej / Katarzyna Justyniarska-Chojak, Sylwia Konarska-Zimnicka
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Historii. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2012
ISBN 978-83-7181-741-0
39. Pieczara, Małgorzata
Włosi w Polsce Stanisława Augusta : słownik obecności / Małgorzata Pieczara
Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2012
ISBN 978-83-62100-30-9
40. Polacy
Polacy na wschodniej Ukrainie w latach 1832-1921 / Marek Mądzik, Mariusz Korzeniowski, Krzysztof Latawiec, Dariusz Tarasiuk
Lublin : Olech, 2012
ISBN 978-83-63394-10-3
41. Popławski, Dariusz
Outsiderzy integracji europejskiej : Szwajcaria i Norwegia a Unia Europejska / Dariusz Popławski, Joanna Starzyk-Sulejewska
Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012
ISBN 978-83-7383-575-7
42. Pośród
Pośród chaosu : antropologiczne refleksje nad współczesnością / pod red. Anny Zadrożyńskiej ; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego : Wydawnictwo DiG, 2011. – (Studia Ethnologica)
ISBN 978-83-7181-692-5
43. Semenowicz, Ewa
Kreacja tożsamości kulturowej Litwy w pracach Wileńskiej Komisji Archeologicznej i Muzeum Starożytności w latach 30.-70. XIX wieku / Ewa Semenowicz
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2012
ISBN 978-83-7507-129-0
44. Sielezin, Jan Ryszard
Koncepcje i spory programowe opozycji politycznej w Polsce w latach 1976-1982 / Jan Ryszard Sielezin
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. – (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; No 3446)
ISBN 978-83-229-3332-9
45. Siemieniecka-Gogolin, Dorotabr
Metoda projektów w budowie i realizacji systemu kształcenia studentów / Dorota Siemieniecka
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012
ISBN 978-83-7780-534-3
46. Sikora, Elżbieta
Chemia i technologia kosmetyków / Elżbieta Sikora, Marta Olszańska, Jan Ogonowski
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, 2012
ISBN 978-83-7242-670-3
47. Sikora, Sławomir
Film i paradoksy wizualności : praktykowanie antropologii / Sławomir Sikora
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Wydawnictwo DiG : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. – (Studia Ethnologica / Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego)
ISBN 978-83-7181-750-2
48. Sikorski, Rafał
Funkcjonowanie zasobów patentowych w prawie konkurencji Unii Europejskiej / Rafał Sikorski
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. – (Monografie Prawnicze)
ISBN 978-83-255-4621-2
49. Solarzowa, Zofia
Życie spełnione : mój pamiętnik. 1 / Zofia Solarzowa ; oprac. i red. nauk. Andrzej Sowa
Stowarzyszenie Promni, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. – Warszawa : Stowarzyszenie Promni [etc.], 2013
ISBN 978-83-933840-1-3
50. Stojkow, Maria
Portret damasceńskiego kupca / Maria Stojkow
Kraków : Wydawnictwo Libron, cop. 2012
ISBN 978-83-62196-74-6
51. Wieś
Wieś w heraldyce i sfragistyce polskiej / pod. red. Agnieszki Gut i Pawła Guta
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2012
ISBN 978-83-7181-698-7
52. Windyka, Teresa
Papiery wzorzyste : katalog zbiorów Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju / Teresa Windyka ; [tł. na jęz. ang. Caryl Swift, Aneta Ożga]
Duszniki Zdrój : Muzeum Papiernictwa, [2012]
ISBN 978-83-60990-15-5
53. Współczesne
Współczesne społeczeństwo polskie / pod red. Anny Gizy i Małgorzaty Sikorskiej
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
ISBN 978-83-01-17070-7
Nowości zagraniczne
1. Alderson, Brian
Be merry and wise : origins of children's book publishing in England, 1650-1850 / Brian Alderson and Felix de Marez Oyens
New York [etc.] : The Pierpont Morgan Library [etc.], cop. 2006
ISBN 978-0-7123-0668-4
2. Barber, Peter
London : a history in maps / by Peter Barber
London : The London Topographical Society ; The British Library, 2012
ISBN 978-0-9020-8760-6
3. Handbook
The handbook of visual culture / ed. by Ian Heywood ... with Michael Gardiner .... - 1. publ., engl. ed.
London [u.a.] : Berg, 2012
ISBN 978-1-84788-573-9
4. Harvey, Paul Dean Adshead
Medieval maps of the Holy Land / P.D.A. Harvey
London : British Library, 2012
ISBN 978-0-7123-5824-8
5. Hyam, Ronald
Understanding the British Empire / Ronald Hyam
Cambridge : Cambridge University Press, 2010
ISBN 978-0-521-13290-9
6. Marks, P. J. M.
Beautiful bookbindings : a thousand years of the bookbinder's art / P. J. M. Marks
London : The British Library ; New Castle : Oak Knoll Press, 2011
ISBN 978-0-7123-5823-1
7. Modernism
Modernism and literature : an introduction and reader / ed. by Mia Carter and Alan Warren Friedman
London ; New York : Routledge taylor and Francis Group, 2013
ISBN 978-0-415-58163-9
8. Nersessian, Vrej Nerses
A catalogue of the Armenian manuscripts in the British Library acquired since the year 1913 and of collections in other libraries in the United Kingdom. Vol. 1 / Vrej Nerses Nersessian
London : British Library, 2012
ISBN 978-0-7123-5829-3
9. Piggott, Gillian
Dickens and Benjamin : moments of revelation, fragments of modernity / Gillian Piggott
Farnham ; Burlington : Ashgate, cop. 2012
ISBN 978-1-4094-2201-3
10. Schlueter, June
The Album amicorum & the London of Shakespeare's time / June Schlueter
London : The British Library, 2011
ISBN 978-0-7123-5838-5
11. Under
Under the hammer : book auctions since the seventeenth century / ed. by Robin Myers, Michael Harris and Giles Mandelbrote
New Castle, Del. : Oak Knoll Press ; London : The British Library, 2001. – (Publishing Pathways)
ISBN 0-7123-4730-5
ukryj nauki humanistyczne i społecznepoczątek

pokaż NAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
ukryjNAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
Nowości zagraniczne
1. Holloway, Michael
Dictionary of industrial terms / Michael Holoway and Chikezie Nwaoha
Hoboken : Salem : Scrivener Publishing ; Wiley, cop. 2013
ISBN 978-1-118-34457-6
2. Jess, Andreas
Chemical technology : an integral textbook / Andreas Jess and Peter Wasserscheid
Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2013
ISBN 978-3-527-30446-2
3. Neurodegeneration
Neurodegeneration methods and protocols / ed. by Giovanni Manfredi, Hibiki Kawamata
Totowa : Humana Press, 2011. (Methods in Molecular Biology ; 793)
ISBN 978-1-61779-327-1
4. Process
Process intensification for green chemistry / ed. by Kamelia Boodhoo and Adam Harvey
Chichester : John Wiley and Sons, cop. 2013
ISBN 978-0-470-97267-0
ukryj nauki matematyczno-przyrodniczepoczątek

pokaż SZTUKA
ukryjSZTUKA
Nowości polskie
1. Bussagli, Marco
Galerie Rzymu : arcydzieła malarstwa / Marco Bussagli
Warszawa : Arkady, cop. 2013
ISBN 978-83-213-4795-0
Nowości zagraniczne
1. Barock
Barock : Theatrum Mundi - die Welt als Kunstwerk / hrsg. von Rolf Toman. Fotogr. von Achim Bednorz. Texte von Barbara Borngässer
[Potsdam] : Ullmann, 2012
ISBN 978-3-8480-0059-3
2. Gąsior, Agnieszka
Eine Jagiellonin als Reichsfürstin in Franken : zu den Stiftungen des Markgrafen Friedrich d. Ä. von Brandenburg-Ansbach und der Sophie von Polen/Gąsior, Agnieszka
Eine Jagiellonin als Reichsfürstin in Franken : zu den Stiftungen des Markgrafen Friedrich d. Ä. von Brandenburg-Ansbach und der Sophie von Polen/Gąsior, Agnieszka. - Ostfildern : Thorbecke, 2012. – (Studia Jagellonica Lipsiensia ; 10)
ISBN 978-3-7995-8409-8
3. Collins, Bradford R.
Pop Art : the independent group to Neo Pop, 1952 - 90 / Bradford Collins R.
London [u.a.] : Phaidon, 2012
ISBN 978-0-7148-6243-9
4. Sarkadi Nagy, Emese
Local workshops - foreign connections : late medieval altarpieces from Transylvania / Emese Sarkadi Nagy. With photographs by Attila Mudrák
Ostfildern : Thorbecke, 2012. – (Studia Jagellonica Lipsiensia ; 9)
ISBN 978-3-7995-8410-4
5. Wacławek, Anna
Graffiti and street art / Anna Wacławek
London ; Thames & Hudson ; 2011
ISBN 978-0-500-20407-8
6. Weiboer, Adriaan E.
Gabriel Metsu : life and work ; a cataloque raisonné / Adriaan E. Waiboer
New Haven, Conn. [u.a.] : Yale University Press, 2011
ISBN 978-0-300-17048-1
ukryj sztukapoczątek

styczeń - luty

pokaż NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE
ukryjNAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE
Nowości polskie
1. 90-lecie
90-lecie Izby Adwokackiej w Lublinie : szkice o dziejach adwokatury lubelskiej / pod red. Piotra Sendeckiego
Lublin ; Okręgowa Rada Adwokacka Izby Adwokackiej w Lublinie, 2009
ISBN 978-83-925674-0-0
2. Agresja
Agresja sowiecka 17 września 1939 roku na Kresach Wschodnich i Lubelszczyźnie : studia i materiały. T. 1 / pod red. Tomasza Rodziewicza. – Wyd. 2, uzup.
Lublin : Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna. Oddział w Lublinie, 2011
ISBN 978-83-911731-8-3
3. Atlas
Atlas radykalnego islamu / oprac. Xavier Raufer ; przeł. Katarzyna Pachniak
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2011. – (Świat Orientu)
ISBN 978-83-61203-77-3
4. Bednarczuk, Monika
Kobiety w kręgu prawicy międzywojennej : idee, sylwetki, strategie pisarskie / Monika Bednarczuk
Wrocław : Agencja Wydawnicza A linea, 2012
ISBN 978-83-62649-03-7
5. Bogost, Ian
Gry informacyjne : dziennikarstwo epoki cyfrowej / Ian Bogost, Simon Ferrari, Bobby Schweizer ; przekł. Joanna Gilewicz
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012. – (Media)
ISBN 978-83-233-3356-2
6. Bonczol, Łukasz
Zrozumieć Indonezję : Nowy Ład generała Suharto / Łukasz Bonczol
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Dialog", 2012
ISBN 978-83-63778-06-4
7. Burke, Peter
Historia kulturowa : wprowadzenie / Peter Burke ; tł. Justyn Hunia
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. – (Historiai (Kraków))
ISBN 978-83-233-3422-4
8. Callies de Salies, Bruno
Kraje Maghrebu : historia, polityka, społeczeństwo / Bruno Callies de Salies ; przeł. Krystyna J. Dąbrowska
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2012
ISBN 978-83-61203-98-8
9. Car, Anna
Czeszki : trajektorie tożsamości w prozie czeskich modernistek / Anna Car
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012
ISBN 978-83-233-3396-8
10. Czyżowicz, Wiesław
Cło i celnicy w historii : struktury i mechanizmy działania / Wiesław Czyżowicz, Marcin Woźniczko
Warszawa : Difin, 2012
ISBN 978-83-7641-695-3
11. Domański, Henryk
Polska klasa średnia / Henryk Domański. – Wyd. 2
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. – (Res Humanae)
ISBN 978-83-231-2969-1
12. Hathaway, Jane
Arabowie pod panowaniem Osmanów, 1516-1800 / Jane Hathaway ; współpr. Karl K. Barbir ; przekł. Katarzyna Pachniak
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2012. – (Dzieje Orientu)
ISBN 978-83-61203-91-9
13. Janicki, Kamil
Pierwsze damy II Rzeczpospolitej : prawdziwe historie / Kamil Janicki
Kraków : Wydawnictwo Znak, 2012
ISBN 978-83-240-2201-4
14. Janowski, Jacek
Cyberkultura prawa : współczesne problemy filozofii i informatyki prawa / Jacek Janowski
Warszawa : Difin, 2012
ISBN 978-83-7641-655-7
15. Kass, Georges
Wino, kobiety i śpiew w pałacach arabskich : muğūn - nieprzyzwoitość w kulturze arabskiej epoki Abbasydów / Georges Kass
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2012. – (Świat Orientu)
ISBN 978-83-61203-95-7
16. Katafiasz, Olga
Shakespeare i kino : strategie adaptacyjne i ich konteksty społeczno-kulturowe / Olga Katafiasz
Kraków : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, 2012
ISBN 978-83-63287-05-4
17. Kondycja
Kondycja psychiczna mieszkańców Polski : raport z badań "Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostęp do psychiatrycznej opieki zdrowotnej - EZOP Polska" / red. nauk. Jacek Moskalewicz, Andrzej Kiejna, Bogdan Wojtyniak
Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2012
ISBN 978-83-61705-14-7
18. Kosowska, Katarzyna
Obraz życia szlachcianek rosyjskich w literaturze : od Piotra Wielkiego do Mikołaja I / Katarzyna Kosowska
(Prace Katedry Rosyjskiej Kultury Nowożytnej Uniwersytetu Jagiellońskiego)
ISBN 978-83-233-3349-4
19. Kozicka, Dorota
Krytyczne (nie)porządki : studia o współczesnej krytyce literackiej w Polsce / Dorota Kozicka
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2012. – (Modernizm w Polsce ; 37)
ISBN 97883-242-1760-1
20. Kreowanie
Kreowanie i zmiana współczesnego przekazu reklamowego / pod red. Wandy Patrzałek
Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2012
ISBN 978-83-7205-314-5
21. Kubacki, Artur
Tłumaczenie poświadczone : status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego / Artur Dariusz Kubacki
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012
ISBN 978-83-264-3820-2
22. Kuklińska, Katarzyna Lidia
Polskie singielki : płeć kulturowa, feminizm, ponowoczesność, Internet / Katarzyna Lidia Kuklińska
(Engram)
ISBN 978-83-7641-679-3
23. Kulecka, Alicja
Oczami agenta : środowiska naukowe i archiwalne w doniesieniach TW "Zyg" - Zygmunta Kolankowskiego / Alicja Kulecka, Tadeusz Paweł Rutkowski
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2012. – (Prace Instytutu Historycznego UW)
ISBN 978-83-7543-236-7
24. Kultura
Kultura zabawy / pod red. Tadeusza Palecznego, Ryszarda Kantora, Magdaleny Banaszkiewicz
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. – (Varia Culturalia)
ISBN 978-83-233-3386-9
25. Kulturowe
Kulturowe wartości Europy / pod. red. Hansa Joasa i Klausa Wiegandta ; [aut. Michael Borgolte et al.] ; przeł. Marta Bucholc, Michał Kaczmarczyk
Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2012
ISBN 978-83-7683-057-5
26. Mieroszewski, Juliusz
Listy z Wyspy : ABC polityki "Kultury" / Juliusz Mieroszewski ; wybór, oprac. i posł. Rafał Habielski
Paryż : Instytut Literacki Kultura ; Kraków ; Warszawa : Instytut Książki. Dział Wydawnictw, 2012. – (W Kręgu Paryskiej "Kultury")
ISBN 978-83-61005-07-0
27. Lubaś, Marcin
Różnowiercy : współistnienie międzyreligijne w zachodniomacedońskiej wsi : studium z zakresu antropologii społeczno-kulturowej / Marcin Lubaś
Paryż : Instytut Literacki Kultura ; Kraków ; Warszawa : Instytut Książki. Dział Wydawnictw, 2012. – (W Kręgu Paryskiej "Kultury")
ISBN 978-83-61005-07-0
28. Maciejewska-Mroczek, Ewa
Mrówcza zabawa : współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka / Ewa Maciejewska-Mroczek
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2012
ISBN 978-83-242-1780-9
29. Małajny, Ryszard Mariusz
Amerykański prezydencjalizm / Ryszard M. Małajny
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012
ISBN 978-83-7666-206-0
30. De Martino, Ernesto
Świat magiczny : prolegomena do historii magizmu / Ernesto de Martino ; przeł. Beata Nuzzo
Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2011. – (Classica Religiologica.)
ISBN 978-83-7688-076-1
31. Olbrzym
Olbrzym w cieniu : gry wideo w kulturze audiowizualnej / pod red. Andrzeja Pitrusa
Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. – (Media)
ISBN 978-83-233-3352-4
32. Pietraszewski, Igor
Jazz w Polsce wolność improwizowana / Igor Pietraszewski
Kraków : Nomos, 2012
ISBN 978-83-233-3352-4
33. Polak, Paulina
Nowe formy korupcji : analiza socjologiczna sektora farmaceutycznego w Polsce / Paulina Polak
Kraków : NOMOS, 2011
ISBN 978-83-7688-054-9
34. Polska
Polska generalicja w opiniach Marszałka Piłsudskiego / [red. nauk. Andrzej Czesław Żak] ; Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry
[Warszawa] : Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, cop. 2012
ISBN 978-83-934259-3-8
35. Propp, Vladimir Âkovlevič
Morfologia bajki magicznej / Władimir Propp ; przeł. Paweł Rojek
Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2011. – (Antropologia Religii)
ISBN 978-83-7688-071-6
36. Przestępczość
Przestępczość teleinformatyczna / pod red. Jerzego Kosińskiego
Szczytno : [Jerzy Kosiński], 2012
ISBN 978-83-934456-1-5
37. Rosenbaum, Sebastian
Germania : niemiecka polityczność na Górnym Śląsku 1871-1945 / Sebastian Rosenbaum
Muzeum w Gliwicach. – Gliwice : Muzeum w Gliwicach, 2012
ISBN 978-83-89856-48-7
38. Rychter, Krzysztof J.
Tożsamość wizualna : znak, system, wizerunek / Krzysztof J. Rychter, Zbigniew Chmielewski, Dariusz Tworzydło
Rzeszów : Newsline, 2012
ISBN 978-83-927713-7-1
39. Społeczeństwo
Społeczeństwo wielokulturowe : nowe wyzwania i zagrożenia / pod red. Mai Biernackiej, Kazimierza Krzysztofka, Andrzeja Sadowskiego
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012
ISBN 978-83-7431-320-9
40. Stabro, Stanisław
Klasycy i nie tylko : studia o poezji XX wieku / Stanisław Stabro
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012
ISBN 978-83-233-3342-5
41. Strategie
Strategie queer : od teorii do praktyki / red. Monika Kłosowska, Mariusz Drozdowski, Agata Stasińska
Warszawa : Difin, 2012. – (Engram)
ISBN 978-83-7641-735-6
42. Szahaj, Andrzej
Liberalizm, wspólnotowość, równość : eseje z filozofii polityki / Andrzej Szahaj
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. – (Polityka w Kulturze)
ISBN 978-231-83-2820-5
43. Turystyka
Turystyka biznesowa : determinanty rozwoju / red. nauk. Bolesław Iwan, Marzena Kacprzak
Warszawa : Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, 2012. – (Turystyka i Rekreacja)
ISBN 978-83-933284-3-7
44. Wydrycka, Anna
Między bios a zoé : poetycka antropologia w liryce Młodej Polski : interpretacje / Anna Wydrycka
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012
ISBN 978-83-7431-314-8
45. Zając, Maria Anna
Fenomenologiczne wątki w psychologii poznania : badania Danuty Gierulanki nad przyswajaniem pojęć i rozumieniem tekstu / Maria Anna Zając
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 2972)
ISBN 978-83-226-2084-7
Nowości zagraniczne
1. Autorité
L'autorité en littérature / sous la dir. d'Emmanuel Bouju
Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2010. – (Collection Interférences)
ISBN 978-2-7535-1242-9
2. Bily, Inge
Sächsisch-magdeburgisches Recht in Polen : Untersuchungen zur Geschichte des Rechts und seiner Sprache / Inge Bily, Wieland Carls, Katalin Gönczi
Berlin ; Boston : De Gruyter, cop. 2011. – (IVS Saxonico-Maidebvrgense in Oriente : das sächsisch-magdeburgische Recht als kulturelles Bindeglied zwischen den Rechtsordungen Ost- und Mitteleuropas ; Bd. 2)
ISBN 978-3-11-024889-0
3. Hudzik, Agnieszka
Broch und Witkacy : eine literarische Begegnung / Hudzik, Agnieszka
Broch und Witkacy : eine literarische Begegnung / Hudzik, Agnieszka. - Frankfurt am Main : PL Acad. Research, 2013
ISBN 978-3631632277
4. Letort, Delphine
Du film moir au néo-noir : mythes et stéréotypes de l’Amérique 1941-2008 / Delphine Letort
Paris : Harmattan, 2010
ISBN 978-2-296-11055-7
5. Lucci, Gabriele
Le film noir : mots clefs, acteurs et créateurs, films / Gabriele Lucci. Traduit de l'italien par Jacques Bonnet
Paris : Hazan, 2007
ISBN 978-2-7541-0163-9
6. Mémoire
La mémoire des villes = The memory of cities / CEP, Centre d'Études Comparatistes. Sous la dir. de Yves Clavaron, Bernard Dieterle
Saint-Étienne : Publ. de l'Univ. de Saint-Étienne, 2003
ISBN 2-86272-275-8
7. Transmission
La transmission narrative : modalités du pacte romanesque contemporain / sous la dir. de Frances Fortier, Andrée Mercier
Québec : Ėd. Nota bene, 2011
ISBN 978-2-89518-383-9
ukryj nauki humanistyczne i społecznepoczątek

pokaż SZTUKA
ukryjSZTUKA
Nowości zagraniczne
1. Grummt, Christina
Caspar David Friedrich : die Zeichnungen : das gesamte Werk. Bd. 1 / Christina Grummt
[München] : Verlag C.H. Beck, [2011]
ISBN 978-3-406-61905-2
2. Haller, Peter
Abstrakte Kunst nach 1948 : Sammlung Serviceplan / Peter Haller
Berlin : Jovis Verlag, cop. 2012. – (Jovis Art)
ISBN 978-3-86859-189-7
3. Landscape
Landscape innovation and nostalgia : the Manton collection of British Art / ed. Jay A. Clarke
Williamstown : Sterling and Francine Clark Art Institute, cop. 2012
ISBN 978-1-935998-07-5
4. Rüegg, Arthur
Le Corbusier : furniture and interiors 1905-1965 / Arthur Rüegg in coll. with Klaus Spechtenhauser
Paris ; Zurich : Fondation le Corbusier ; Scheidegger & Spiess, cop. 2012
ISBN 978-3-85881-728-0
ukryj sztukapoczątek

(do góry)

    wybór: KH, Oddział Gromadzenia Zbiorów,
    opracowanie: Oddział Komputeryzacji, 12.2013.