Biblioteka
Struktura
Zbiory Wczoraj i dziś
Galerie i wystawy

Zostań czytelnikiem - autorem - recenzentem


journals.umcs.pl/fb
 Nabytki
Biblioteki
UMCS

Bazy w dostępie testowym

Ocena parametryczna

Redagowanie pracy naukowej

Baza publikacji pracowników UMCS
(rejestracja)
(więcej informacji)
Nowości książkowe w Bibliotece UMCS


2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

NABYTKI POLSKIE I ZAGRANICZNE W 2014 r.

październik - grudzień

pokaż NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE
ukryjNAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE
Nowości polskie
1. Baczyńska, Beata
Historia literatury hiszpańskiej / Beata Baczyńska
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
ISBN 987–83–01–17855-0
2. Bałtowski, Maciej
Zmiana własnościowa polskiej gospodarki 1989-2013 / Maciej Bałtowski, Piotr Kozarzewski
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., cop. 2014
ISBN 978-83-208-2160-4
3. Burdziej, Bogdan
Izrael i krzyż: tematy żydowskie w literaturze polskiej w XIX wieku / Bogdan Burdziej
Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
ISBN 978-83-231-3211-0
4. Broniewscy, Janina i Władysław
Miłość jest nieprzyjemna: Listy ze wspólnego życia / Janina i Władysław Broniewscy
Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014
ISBN 978-83-63855-97-0
5. Broniewski, Władysław
Pamiętnik / Władysław Broniewski
Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2013
ISBN 978-83-63855-59-8
6. Brylew, Marek
Irak 2006-2012: stabilizacja czy konflikt? / Marek Brylew
Toruń: Wydawnictwo Naukowe GRADO, 2013
ISBN 978-83-62941-54-4
7. Cabalski, Marian
Przemoc stosowana przez kobiety: studium kryminologiczne / Marian Cabański
Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014
ISBN 978-83-7850-517-4
8. Choińska, Bogna
Podmiot i dyskurs w świetle myśli wybranych przedstawicieli poststrukturalizmu francuskiego / Bogna Choińska
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2014
ISBN 978-83-242-2369-5
9. Danel, Łukasz
Izba Lordów w parlamentaryzmie brytyjskim / Łukasz Danel
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2014
ISBN 978-83-7666-321-0
10. Degen, Dorota
Polityka wydawnicza w sferze nauki w latach 1944-1959 / Dorota Degen
Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
ISBN 978-83-231-3170-0
11. Duniec, Krystyna
Soc, sex i historia / Krystyna Duniec, Joanna Krakowska; ws. Agnieszka Graff
Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014. – (Seria Idee; 43) – (Seria Krytyki Politycznej; 43)
ISBN 978-83-63855-93-2
12. Florek, Magdalena
Kapitał marki miasta zorientowany na konsumenta: źródła i pomiar / Magdalena Florek
Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2014
ISBN 978-83-7417-812-9
13. Gajdis, Anna
Odległa prowincja: Prusy Wschodnie w prozie pisarzy niemieckich (1866-1945) / Anna Gajdis
Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014
ISBN 978-83-7977-022-9
14. Giddens, Anthony
Europa: burzliwy i potężny kontynent / Anthony Giddens, tł. Olga Siara
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
ISBN 978-83-01-17960-1
15. Judt, Tony
Brzemię odpowiedzialności: Blum, Camus, Aron i francuski wiek dwudziesty / Tony Judg, tł. Michał Filipczuk
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
ISBN 978-83-01-17960-1
16. Kobiety
Kobiety w cywilizacji konfucjańskiej / red. Elżbieta Potocka
Toruń: Wydawnictwo Naukowe GRADO, 2014. – (Biblioteka Azji i Pacyfiku)
ISBN 978-83-62941-45-2
17. Komiks
Komiks i jego konteksty / red. Izolda Kiec, Michał Traczyk
Poznań: Instytut Kultury Popularnej, 2014
ISBN 978-83-939707-0-4
18. Kozłowski, Marek
Cztery eseje metafizyczne / Marek Kozłowski, Maciej Sosnowski, Szymon Wróbel, Krzysztof Żółtański
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
ISBN 978-83-01-17963-2
19. Kozyrska, Antonina
Pluralizm wyznaniowy a integracja narodu ukraińskiego po 1991 roku / Antonina Kozyrska
Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne, 2014
ISBN 978-83-64567-01-8
20. Kucner, Monika
Literatura „ziemi obiecanej’: twórczość niemieckojęzycznych łodzian w XIX i na początku XX wieku / Monika Kucner
Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014
ISBN 978-83-7969-098-5
21. Kula, Marcin
Trzeba mieć pieniądze : wykłady z socjologii historycznej / Marcin Kula
Trzeba mieć pieniądze : wykłady z socjologii historycznej / Marcin Kula. – Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego : Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, 2014. – (Biblioteka Iberyjska)
ISBN 978-83-7901-036-3
22. Kuroń
Kuroń : przewodnik krytyki politycznej / [red. Jakub Bożek]
Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014. – (Przewodniki Krytyki Politycznej ; t. 34)
ISBN 978-83-64682-06-3
23. Lewicka, Monika
Wybory życiowe studentów : małżeństwo - rodzina - formy alternatywne / Monika Lewicka
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014
ISBN 978-83-7096-974-5
24. Mironowicz, Antoni
Białorusini na Podlasiu w wyborach parlamentarnych i samorządowych w latach 1089-2011 / Antoni Mironowicz
Białystok : Libra s. c. Wydawnictwo i Drukarnia, 2014
ISBN 978-83-64811-00-5
25. Motyka, Grzegorz
Na białych Polaków obława : wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944-1953 / Grzegorz Motyka
Kraków : Wydawnictwo Literackie, cop. 2014
ISBN 978-83-08-05393-5
26. (Nie)ciągłość
(Nie)ciągłość: Portugalia w XX wieku : od upadku monarchii do Rewolucji Goździków = (Des)continuidades : o século XX Portugês : da queda de monarquia à Revolução dos Cravos = (Dis)continuity : Portugal in the 20th century : from the fall of the monarchy to the Carnation Revolution / [koncepcja wystawy i albumu Rui Prata ; tł. Dorota Kwinta et al.]
Warszawa : Dom Spotkań z Historią : Instytut Camõesa, 2014
ISBN 978-83-62020-66-9
27. Nowakowska, Katarzyna
Oblicza i konteksty tożsamości w literaturze niemieckojęzycznej XX i XXI wieku / Katarzyna Nowakowska
Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2013
ISBN 978-83-7432-969-9
28. Od kontrkultury
Od kontrkultury do New Age : wybrane zjawiska społeczno-kulturowe schyłku PRL i ich korzenie / red. Ewa Chabros
Wrocław : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014. – (Inne Strony Historii)
ISBN 978-83-61631-60-6
29. Opcja
Opcja niemiecka czyli Jak polscy antykomuniści próbowali porozumieć się z III Rzeszą / Piotr Zychowicz
Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2014
ISBN 978-83-242-2359-6
30. Polityka
Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. – Wyd. 2, uzup.
Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2007
ISBN 978-83-7780-846-7
31. Polsko-włoskie
Polsko-włoskie kontakty filmowe : topika, koprodukcje, recepcja / pod red. Anny Miller-Klejsy i Moniki Woźniak
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, 2014. – (Filmo!znawcy)
ISBN 978-83-7969-157-9
32. Przestrzenie
Przestrzenie manipulacji społecznej / red. nauk. Dariusz Doliński, Małgorzata Gamian-Wilk
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
ISBN 978-83-01-17854-3
33. Rodzina
Rodzina i kariera : równoważenie czy konflikt ról? / pod red. Iwony Janickiej i Marty Znajmieckiej-Sikory
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014
ISBN 978-83-7969-295-8
34. Rola
Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziem polskich / pod red. Janusza Skodlarskiego, Andrzeja Pieczewskiego
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014
ISBN 978-83-7969-282-8
35. Standing, Guy
Prekariat : nowa niebezpieczna klasa / Guy Standing ; tł.: Krzysztof Czarnecki, Paweł Kaczmarski, Mateusz Karolak ; red. nauk.: Maciej Szlinder ; słowo wstępne: Jacek Żakowski
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
ISBN 978-83-01-17972-4
36. Szarłat, Aleksandra
Celebryci z tamtych lat : prywatne życie wielkich gwiazd PRL-u / Aleksandra Szarłat
Kraków : Znak Litera Nova, 2014
ISBN 978-83-240-2610-4
37. Tarasiński, Jarosław
Komuniści wobec Kościołów w Niemieckiej Republice Demokratycznej w latach 1949-1978 / Jarosław Tarasiński
Toruń ; Łysomice : Europejskie Centrum Edukacyjne, 2013
ISBN 978-83-62363-81-0
38. Wilkowski, Eugeniusz
Solidarność w krasnostawskiem w latach 1980-1989 / Eugeniusz Wilkowski
Biała Podlaska : Arte ; Chełm : na zlec. Akcji Katolickiej przy parafii p.w. Chrystusa Odkupiciela, 2014
ISBN 978-83-61938-52-1
39. Wolnomularstwo
Wolnomularstwo narodowe : Walerian Łukasiński = Nacional'noe masonstvo : Valerian Lukasinskij / [red. t. Wiktoria Śliwowska] ; Instytut Historii PAN, Instytut Badań Literackich PAN, Archiwum Główne Akt Dawnych
Warszawa : Instytut Historii PAN : Wydawnictwo Neriton, 2014. ¬– (Polskie Ruchy Społeczno-Polityczne i Życie Literackie 1815-1855 : studia i materiały = Pol'skoe obščestvenno-političeskoe dviženie i literaturnaâ žizn' 1815-1855 : issledovaniâ i materialy) – (Polskie ruchy społeczno-polityczne i życie literackie 1832-1855)
ISBN 978-83-7543-319-7
40. Wysłobocki, Tomasz
Obywatelki : kobiety w przestrzeni publicznej we Francji przełomu wieków XVIII i XIX / Tomasz Wysłobocki
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2014
ISBN 978-83-242-2391-6
41. Zanussi
Zanussi : przewodnik Krytyki Politycznej / [red. prowadzący Jakub Majmurek]
Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014. – (Przewodniki Krytyki Politycznej ; t. 36)
ISBN 978-83-63855-86-4
42. Zawistowska, Hanna
Polityka turystyczna : powstanie, rozwój, główne obszary / Hanna Zawistowska, Maciej Dębski, Hanna Górska-Warsewicz
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2014
ISBN 978-83-208-2159-8
43. Zychowicz, Karolina
Paryska lewica w stalinowskiej Warszawie : wystawa współczesnej plastyki francuskiej w CBWA w 1952 roku / Karolina Zychowicz
Warszawa : Zachęta, 2014. – (Archiwum Zachęty)
ISBN 978-83-64714-00-9
Nowości zagraniczne
1. Cambridge, The
The Cambridge handbook of stylistics / ed. by Pater Stockwell ; Sara Whiteley
Cambridge : Cambridge University Press, 2014. – (Cambrige handbooks in language and linguitics)
ISBN 978-1-107-02887-6
2. Companion, A
A companion to translation studies / ed. by Sandra Bermann and Catherine Porter
Chichester [etc.] : Wiley Blackwell, 2014. – (Blackwell Companions to Literature and Culture)
ISBN 978-0-470-67189-4
3. Baár, Monika
Historians and nationalism : East-Central Europe in the nineteenth century / Monika Baár
Oxford ; New York : Oxford University Press, 2011. – (Oxford Historical Monographs)
ISBN 978-0-19-958118-4
4. English
English language teaching textbooks : content, consumption, production / ed. by Nigel Harwood
Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2014
ISBN 978-1-137-27627-8
5. From
From grammar to meaning : the spontaneous logicallity of language / ed. by Ivano Caponigro and Carlo Cecchetto
New York ; Cambridge : Cambridge University Press, 2013. – (Cambrige handbooks in language and linguitics)
ISBN 978-1-107-03310-8
6. Geschichte
Geschichte im Rundumblick : Panoramabilder im östlichen Europa / Arnold Bartelezky, Rudolg Jawroski (Hg.)
Böhlau [etc.] : Böhlau Verlag, 2014. – (Visuelle Geschichtskultur ; Bd. 11)
ISBN 978-3-412-22147-8
7. How
How languages work : an introduction to language and linguistics / ed. Carol Genetti ; ass. ed. Allison Adelman ; contributors Alexandra Y. Aikhenwald [et al.]
Cambridge : Cambridge University Press, 2014
ISBN 978-0-521-17468-8
8. Introduction, An
An introduction to language and linguistics / ed. by Ralph Fasold and Jeff Connor-Linton. – 2nd ed.
Cambridge : Cambridge University Press, 2014
ISBN ISBN 978-1-107-63799-3
9. Magidor, Ofra
Category mistakes / Ofra Magidor
Oxford : Oxford University Press, cop. 2013. – (Oxford Philosophical Monographs)
ISBN ISBN 978-0-19-957297-7
10. Siemund, Peter
Varieties of English : a typological approach / Peter Siemund
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2013
ISBN ISBN 978-0-521-18693-3
11. Victorian
Victorian poets : a critical reader / ed. by Valentine Cunningham
Chichester [etc.] : Wiley Blackwell, 2014. – (Blackwell Critical Readers ; 10)
ISBN ISBN 978-0-631-199137
ukryj nauki humanistyczne i społecznepoczątek

ukryjNAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
ukryj nauki matematyczno-przyrodniczepoczątek

pokaż SZTUKA
ukryjSZTUKA
Nowości zagraniczne
1. Architektur
Architektur und Kunst in der Ära des sächsischen Ministers Heinrich Graf von Brühl (1738-1763) / Hrsg. von Tomasz Torbus unter Mitarbeit von Markus Hörsch
Ostfildern : Jan Thorbecke Verlag, cop. 2014. – (Studia Jagellonica Lipsiensia ; Bd 16)
ISBN 978-3-7995-8416-6
2. Atkins, Robert
ArtSpeak : a guide to contemporary ideas, movements, and buzzwords, 1945 to present / Robert Atkins. – 3rd ed.
York ; London : Abbeville Press Publishers, cop. 2013
ISBN 978-0-7892-1151-4
3. Expressionismus
Expressionismus in Deutschland und Frankreich : von Matisse zum Blauen Reiter / mit Beitr. Von Timothy O. Benson [etc.]
München : Prestel Verlag, cop. 2014
ISBN 978-3-7913-5339-5
4. Giusti, Maria Adriana
Art déco / Maria Adriana Giusti
Florence : Scala, cop. 2013
ISBN 978-88-6637-127-4
5. Haskell, Francis
The King's Pictures : the Formation and Dispersal of the Collections of Charles I and His Courtiers / Francis Haskell; With a foreword by Nicholas Penny; Edited and with an introduction by Karen Serres
New Haven : Yale University Press : Paul Mellon Centre for Studies in British Art, 2013
ISBN 978-03-0019-012-0
6. Heller, Steven
Merz to Emigre and beyond avant-garde magazine design of the twentieth century / Steven Heller. – Repr. in paperback
London ; New York : Phaidon Press, 2014
ISBN 978-0-7148-6594-2
7. Heller, Wendy
Music in the Baroque / Wendy Heller
New York ; London : W. W. Norton and Company, cop. 2014. – (Western Music in Context: a Norton History)
ISBN 978-0-393-92917-1
8. Jagodzinski, Sabine
Die Türkenkriege im Spiegel der polnisch-litauischen Adelskultur : Kommemoration und Repräsentation bei den Żółkiewski, Sobieski und Radziwiłł / Sabine Jagodzinski
Ostfildern : Jan Thorbecke Verlag, cop. 2013. – (Studia Jagellonica Lipsiensia ; Bd. 13)
ISBN 978-3-7995-8413-5
9. Meret Oppenheim
Meret Oppenheim: Retrospektive / hrsg. von Heike Eipeldauer, Ingried Brugger, Gereon Sievernich ; mit Beitr. von Therese Bhattacharya-Stettler [et al.] ; [Übers Ulrike Müller]
Ostfildern : Hathe Cantz [etc.], 2013
ISBN 978-3-7757-3510-0
10. Torbus, Tomasz
Das Königsschloss in Krakau und die Residenzarchitektur unter den Jagiellonen in Polen und Litauen (1499-1548) : Baugeschichte, Funktion, Rezeption / Tomasz Torbus
Ostfildern : Jan Thorbecke Verlag, cop. 2014. – (Studia Jagellonica Lipsiensia ; Bd. 18)
ISBN 978-3-7995-8418-0
ukryj sztukapoczątek

lipiec - wrzesień

pokaż NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE
ukryjNAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE
Nowości polskie
1. Barańska, Katarzyna
Muzeum w sieci znaczeń : zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych / Katarzyna Barańska
Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2013. – (Biblioteka Zarządzania Kulturą ; t. 13)
ISBN 978-83-62139-64-4
2. Bewicz, Magdalena
Wizerunek Królowej Elżbiety II w mediach i społeczeństwie / Magdalena Bewicz
Kutno: Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej, 2014
ISBN 978-83-63484-11-8
3. Czaputowicz, Jacek
Suwerenność / Jacek Czaputowicz
Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2013
ISBN 978-83-62453-70-2
4. Friszke, Andrzej
Rewolucja Solidarności : 1980-1981 / Andrzej Friszke
Kraków : Znak Horyzont [etc.], 2014
ISBN 978-83-240-3001-9, ISBN 978-83-64091-18-6
5. Glinka, Beata
Przedsiębiorczość polskich imigrantów w USA : etnicznie, lokalnie, globalnie? / Beata Glinka
Warszawa : Poltext, 2013
ISBN 978-83-7561-299-8
6. Grzebalska, Weronika
Płeć powstania warszawskiego / Weronika Grzebalska
[Warszawa] : Instytut Badań Literackich PAN; Wydawnictwo : Narodowe Centrum Kultury, cop. 2013. – (Lupa Obscura)
ISBN 978-83-615522-77-2
7. Kalinowski, Zygmunt
Orient und Rom : okcydentalność i orientalność kościołów antycznych : architektura jako jezyk polityki i teologii / Zygmunt Kalinowski
Poznań : Wydawnictwo Esus, 2013
ISBN ISBN 978-83-936610-0-8
8. Kalita, Małgorzata
O wielowymiarowości współczesnego czeskiego eseju literaturoznawczego / Małgorzata Kalita
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013
ISBN 978-83-226-2242-1
9. Karas, Marcin
Alternatywna wizja historii : prace historyczne Davida Irvinga / Marcin Karas
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2013
ISBN 978-83-7638-291-3
10. Krekora-Zając, Dorota
Prawo do materiału genetycznego człowieka / Dorota Krekora-Zając
Warszawa : LexisNexis, 2014
ISBN ISBN 978-83-278-0493-8
11. Kwiatkowski, Wojciech
System rezerwy federalnej / Wojciech Kwiatkowski
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014
ISBN ISBN 978-83-7383-703-4
12. Nowinowski, Sławomir M.
Polska w dyplomacji czechosłowackiej 1926-1932 / Sławomir M. Nowinowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
ISBN 978-83-7969-052-7
13. Patriotyzm
Patriotyzm i nacjonalizm : ku jakiej tożsamości kulturowej? / red. nauk. Jerzy Nikitorowicz
Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013. – (Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki)
ISBN 978-83-7850-173-2
14. Parszutowicz, Przemysław
Filozofia jako krytyka poznania : wprowadzenie do transcendentalizmu Ernsta Cassirera / Przemysław Paszutowicz
Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2013
ISBN 978-83-7683-078-0
15. Podróże
Podróże między kobiecością a męskością / red. Nauk. Aneta Chybicka, Natasza Kosakowska-Berezecka, Paulina Pawlicka
Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012
ISBN 978-83-7587-887-5
16. Różański, Przemysław
Amerykańscy Żydzi i amerykańska dyplomacja wobec kwestii żydowskiej w Polsce : 1922-1939
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
ISBN 978-83-7865-126-0
17. Sondel-Cedarmas, Joanna
Nacjonalizm włoski : geneza i ewolucja doktryny politycznej (1896-1923) / Joanna Sondel-Cedarmas
Kraków : Ksiegarnia Akademicka, 2013
ISBN 978-83-7638-300-2
18. Skalski, Tadeusz
Trzy problemy współczesnej filozofii umysłu / Tadeusz Skalski
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
ISBN 978-83-7525-993-3
19. Sztuka
Sztuka i przemysł : paradygmat innowacji – dziedzictwo kulturowe na obszarach przemysłowych Niemiec i Polski = Kunst und Industrie : das Paradigma der Innovationen – das Kulturerbe in den Industriegebieten Deutschlands und Polens / pod red. Irmy Koziny ; [tł. Marcin Wiatr]
Katowice : Muzeum Śląskie, 2013
ISBN 978-83-62593-36-1
20. Ścigaj, Paweł
Tożsamość narodowa : zarys problematyki / Paweł Ścigaj
Kraków : Ksiegarnia Akademicka, 2012
ISBN 978-83-7638-261-6
21. Tomkiewicz, Małgorzata
Obrót majątkiem kościoła rzymskokatolickiego w Polsce / Małgorzata Tomkiewicz
Olsztyn : Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2014. – (Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ; nr 83)
ISBN 978-83-64129-03-2
22. Ustrój
Ustrój polityczny Francji współczesnej / red. nauk. Jarosław Szymanek ; Instytut Nauk Politycznych. Wydział dziennikarstwa i nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2013
ISBN 978-83-7151-940-6
23. Warszawa
Warszawa Miłosza / pod red. Marka Zaleskiego
Warszawa : Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2013
ISBN 978-83-61757-35-1
24. Wokół
Wokół dorobku warszawskiej szkoły idei / pod red. Andrzeja Kołakowskiego
Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2013. – (Archiwum Warszawskiej Szkoły Idei. Studia)
ISBN 978-83-7683-076-6
25. Ziegler, Jean
Geopolityka głodu : masowa zagłada / Ziegler Jean ; przeł. Ewa Cylwik
Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2013
ISBN 978-83-62744-97-8
26. Zieliński, Andrzej
Tajemnice polskich templariuszy / Tadeusz Zieliński
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2013
ISBN 978-83-7399-558-1
Nowości zagraniczne
1. Bertens, Johannes Willem
American literature : a history / Hans Bertens and Theo D’haen
London ; New York : Routledge, 2014
ISBN 978-0-415-56997-2
2. Buck, Theo
Streifzüge durch die Poesie : von Klopstock bis Celan Gedichte und Interpretationen / Theo Buck
Köln [etc.] : Böhlau Verlag, 2010
ISBN 978-3-412-20533-1
3. Cambridge, The
The Cambridge companion to the Cistercian order / ed. by Mette Birkedal Bruun
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2013. – (Cambridge Companions to Religion)
ISBN 978-0-521-17184-7
4. Cambridge, The
The Cambridge companion to theatre history / ed. by David Wiles and Christine Dymkowski
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2013. – (Cambridge Companions)
ISBN 978-0-521-14983-9
5. Chu, Winson
The German minority in interwar Poland / Winson Chu
Washington, DC : German Historical Institue ; Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2012
ISBN 978-1-107-00830-4
6. Cichopek-Gajraj Anna
Beyond violence : Jewish survivors in Poland and Slovakia, 1944-1948 / Anna Cichopek-Gajraj
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2013
ISBN 978-1-107-03666-6
7. Credo
Credo : Christianisierung Europas im Mittelalter. Bd. 1, Essays / hrsg. von Christoph Stiegemann, Martin Kroker und Wolfgang Walter
Petersberg : Michael Imhof Verlag, 2013
ISBN 978-3-86568-827-9
8. Credo
Credo : Christianisierung Europas im Mittelalter. Bd. 2, Katalog / hrsg. von Christoph Stiegemann, Martin Kroker und Wolfgang Walter
Petersberg : Michael Imhof Verlag, 2013
ISBN 978-3-86568-827-9
9. Ereignis
Ereignis Weimar-Jena : Gesellschaft und Kultur um 1800 im internationalen Kontext / hrsg. Lothar Ehrlich und Georg Schmidt
Köln [etc.] : Böhlau Verlag, cop. 2008
ISBN 978-3-412-20113-5
10. Jewish
Jewish Presence in Absence : the Aftermath of the Holocaust in Poland, 1944-2010 / ed. by Feliks Tych and Monika Adamczyk-Garbowska
Jerusalem : Yad Vashem ; The International Institute for Holocaust Research, 2014
ISBN 978-965-308-449-0
11. Kiefer, Sascha
Die deutsche Novelle im 20. Jahrhundert : eine Gattungsgeschichte / Sascha Kiefer
Köln [etc.] : Böhlau Verlag, 2010
ISBN 978-3-412-20582-9
12. King, Peter
The antimodern condition : an argument against progress / Peter King
Farnham ; Burlington : Ashgate, cop. 2014
ISBN 978-1-4724-0906-5
13. O’Connor, Garry
The butcher of Poland :Hitler’s lawyer Hans Frank / Garry O’Connor
Stroud : Spellmount, 2013
ISBN 978-0-7524-9813-3
14. Plach, Eva
The clash of moral nations : cultural politics in Piłsudski's Poland 1926-1935 / Eva Plach
Ohio : Ohio University Press, 2014. – (Ohio University Press Polish and Polish-American Studies Series)
ISBN 978-0-8214-2080-5
15. Porter, Brian
Poland in the modern world : beyond martyrdom / Brian Porter-Szűcs
Chichester : Wiley-Blackwell, 2014. – (A New History of Modern Europe)
ISBN 978-1-4443-3219-3
16. Potter, John
A history of singing / John Potter and Neil Sorrell
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2013
ISBN 978-0-521-81705-9
17. Reilly, Diana Howansky
Scattered : the forced relocation of Poland's Ukrainians after World War II / Diana Howansky Reilly
Madison ; London : The University of Wisconsin Press, cop. 2013
ISBN 978-0-299-29340-6
18. Saidel, Rochelle G.
Mielec, Poland : the shtetl that became a Nazi concentrations camp / Rochelle G. Saidel
Jerusalem : Gefen Publishing House ; New York ; Springfield : Gefen Books, 2012
ISBN 978-965-229-529-3
19. Service, Hugo
Germans to Poles : communism, nationalism and ethnic cleansing after the Second World War / Hugo Service
Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2013. – (New Studies in European History)
ISBN -1-107-67148-5
ukryj nauki humanistyczne i społecznepoczątek

pokaż NAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
ukryjNAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
Nowości zagraniczne
1. Bai, Yu
High temperature performance of polymer composites / Yu Bai and Thomas Keller
Weinheim : WileyVCH Verlag, cop. 2014
ISBN 978-3-527-32793-5
2. Conversion
Conversion of large scale wastes into value-added products / ed. by Justin S. J. Hargreaves [etc.]
Boca Raton [etc.] : CRC Press. Taylor & Francis Group, cop. 2014
ISBN 978-1-4665-1261-0
3. Fink, Johannes Karl
Conversion of large scale wastes into value-added products / ed. by Justin S. J. Hargreaves [etc.]
Boca Raton [etc.] : CRC Press. Taylor & Francis Group, cop. 2014
ISBN 978-1-4665-1261-0
4. Green
Green composites from natural resources / ed. by Vijay Kumar Thakur
Boca Raton [etc.] : CRC Press. Taylor & Francis Group, cop. 2014
ISBN 978-1-4665-7069-6
5. Liquid
Liquid polymorphism / ed. by H. Eugene Stanley
Hoboken : John Wiley & Sons Inc., cop. 2013. – (Advances in Chemical Physics, ISSN 0065-2385 ; vol. 152)
ISBN 978-1-118-45344-5
6. Management
Management principles of sustainable industrial chemistry : theories, concepts and industrial examples for achieving sustainable chemical products and processes from a non-technological viewpoint / ed. by G. L. L. Reniers, K. Sorenson, K. Vrancken
Weinheim : WileyVCH Verlag, cop. 2013
ISBN 978-3-527-33099-7
7. Marteel-Parrish, Anne E.
Green chemistry and engineering : a pathway to sustainability / Anne E. Marteel-Parrish, Martin A. Abraham
Hoboken : John Wiley & Sons, cop. 2014
ISBN 978-0-470-41326-5
8. Monitoring
Monitoring polymerization reactions : from fundamentals to applications / ed. by Wayne F. Reed, Alina M. Alb
Hoboken : John Wiley & Sons Inc., cop. 2014
ISBN 978-0-470-91738-1
9. Nanoscience
Nanoscience and computational chemistry : research progress / ed. by Andrew G. Mercader, Eduardo A. Castro and A. K. Haghi
Toronto : Apple Academic Press, cop. 2014
ISBN 978-1-926895-59-8
10. Ovrutsky, A. M.
Computational materials science : surfaces, interfaces, crystallization / A. M.. Ovrutsky and A. S. Prokhoda, M. S. Rasshchupkyna
Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2014
ISBN 978-0-12-420143-9
11. Producing
Producing fuels and fine chemicals from biomass using nanomaterials / edited by Rafael Luque, Alina Mariana Balu
Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2014
ISBN 978-1-4665-5339-2
12. Smart
Smart polymers and their applications / ed. by María Rosa Aguilar and Julio San Román
Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2014
ISBN 978-0-85709-695-1
ukryj nauki matematyczno-przyrodniczepoczątek

pokaż SZTUKA
ukryjSZTUKA
Nowości zagraniczne
1. Abbate, Carolyn
A history of opera : the last four hundred years / Carolyn Abbate and Roger Parker
London [etc.], Penguin Group, cop. 2012
ISBN 978-0-713-99633-3
2. Auner, Joseph
Music in the twentieth and twenty-first centuries / Joseph Auner
New York ; London : Norton and Company, cop. 2013. – (Western music in context: a Norton history)
ISBN 978-0-393-92920-1
3. Bann, Stephen
Distinguished images : prints in the visual economy of nineteenth-century France / Stephen Bann
New Haven ; London : Yale University Press, 2013
ISBN 978-0-300-17727-5
4. Bild
Bild und Konfession im östlichen Mitteleuropa / hrsg. von Maria Deiters und Evelin Wetter
Ostfildern : Jan Thorbecke Verlag, cop. 2013. – (Studia Jagellonica Lipsiensia ; Bd. 11)
ISBN 978-3-7995-8411-1
5. Butler, Karen K.
Georges Braque and the Cubist still life 1928-1945 / Karen K. Butler with Renée Maurer ; essays by Karen K. Butler ; repr. essays by Carl Eistein, Jean Paulhan ; with introd. by Éric Trudel] ; Mildred Lane Kemper Art Museum, St. Louis, The Philips Collection, Washington
Munich : DelMonico Books : Prestel, cop. 2013
ISBN 978-3-7913-5270-1
6. Contemporary
Contemporary art in the United Kingdom
London : Black Dog Publishing, cop. 2012
ISBN 978-1-907317-68-2
7. Delacroix
Delacroix and the matter of finish / Eik Kahng with essays by Marc Gotlieb, Michèle Hannoosh
Santa Barbara : Santa Barbara Museum of Art ; New Haven ; London : Yale University, cop. 2013
ISBN 978-0-300-19944-4
8. Donald, Diana
The art of Thomas Bewick / Diana Donald ; with contributions by Paul F. Donald
London : Reaktion Books, 2013
ISBN 978-1-78023-109-9
9. Hall, James
The self-portrait : a cultural history : with 120 illustrations, 109 colour / James Hall
London : Thames & Hudson, 2014
ISBN 978-0-500-23910-0
10. Heronimus Bosch
Heronimus Bosch : das vollständige Werk / Stefan Fischer
Köln : Taschen, cop. 2013
ISBN 978-3-8365-2628-9
11. History
History of design : decorative arts and material culture, 1400-2000 / eds.: Pat Kirkham, Susan Weber ; project ed. Heather Jane McCormick ; with contributions by John Robert Alderman [et al.]
New York [etc.] : Bard Graduate Center- Decorative Arts, Desigh History, Material Culture, cop. 2013
ISBN 978-0-300-19614-6
12. Kazimir Malevich
Kazimir Malevich and the Russian avant-garde : featuring selections from the Khardzhiev and Costakis Collections : Stedelijk Museum Amsterdam, 19 October 2013 - 2 February 2014 / [texts Linda S. Boersma et al. ; eds. Sophie Tates et al. ; transl. Lisa Holden, Lee Mitzman]
Amsterdam : Stedelijk Museum ; Köln : Verlag Der Buchhandlung Walther König, 2013
ISBN 978-3-86335-420-6
13. Landscape
Landscape, innovation, and nostalgia : the Manton collection of British art / ed. by Jay A. Clarke
Williamstown : Sterling and Francine Clark Art Institute, cop. 2012
ISBN 978-1-935998-07-5
14. Léger
Léger : modern art and the Metropolis / ed. by Anna Vallye; essays by Christian Derouet [etc.]
New Haven [etc.] : Philadephia Museum of Art ; Yale University Press, 2014
ISBN 978-0-87633-245-0
15. Morgan, Nigel J.
Illuminating the End of Time : The Getty Apocalypse Manuscript : facsimile edition / with a commentary by Nigel J. Morgan
Los Angeles : The J. Paul Getty Museum, cop. 2011
ISBN 978-1-60606-071-1
16. Stein, Perrin
Artists and amateurs : etching in 18-century France / Perrin Stein ; with essays by Charlotte Guichard, Rena M. Hoisington, Elizabeth M. Rudy
New York : The Metropolitan Museum of Art ; New Haven ; London : distr. by Yale University Press, cop. 2013
ISBN 978-0-300-19700-6
17. Vasily Kandinsky
Vasily Kandinsky: from Blaue Reiter to the Bauhaus, 1910-1925 / Curator: Jill Lloyd [etc.]
Ostfildern, Hatje Cantz, cop. 2013
ISBN 978-3-7757-3734-0
18. Wood, Christopher
Albrecht Altdorfer and the origins of landscape / Christopher S. Wood. – Rev. and expanded 2nd ed.
London : Reaktion Books, 2014
ISBN 978-1-78023-080-1
ukryj sztukapoczątek

kwiecień - czerwiec

pokaż NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE
ukryjNAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE
Nowości polskie
1. Badacze
Badacze przeszłości wobec wyzwań XIX-XXI wieku / red. Katarzyna Błachowska, Zbigniew Romek, Marcin Wolniewicz
Warszawa : Wydawnictwo Neriton [etc.], 2013
ISBN 978-83-7543-269-5
2. Białach, Liliana Agnieszka
Geografia polityczna województwa lubelskiego (1919-1930) / Liliana Agnieszka Białach ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2013
ISBN 978-83-62171-95-8
3. Buchowski, Krzysztof
Polityka zagraniczna Litwy 1990-2012 : główne kierunki i uwarunkowania / Krzysztof Buchowski
Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2013
ISBN 978-83-61209-95-9
4. Bugaj, Andrzej Marcin
Jakość i bezpieczeństwo kosmetyków / Andrzej Marcin Bugaj
Warszawa : Ankrom AMF Wydawnictwo, 2013
ISBN 978-83-928910-8-6
5. Carney, Scott
Czerwony rynek : na tropie handlarzy organów, złodziei kości, producentów krwi i porywaczy dzieci / Scott Carney
Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2014
ISBN 978-83-7536-543-6
6. Connelly, John
Zniewolony uniwersytet : sowietyzacja szkolnictwa wyższego w Niemczech wschodnich, Czechach i Polsce 1945-1956 / John Connelly ; przekł. Witold Rodkiewicz ; Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk
Warszawa : Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2014. – (Monografie z Dziejów Oświaty ; t. 44)
ISBN 978-83-7545-486-4
7. Czaja, Jan
Kulturowy wymiar bezpieczeństwa : aspekty teoretyczne i praktyczne / Jan Czaja
Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013
ISBN 978-83-7571-203-2
8. Czaykowski, Michał
Prawo bliższości krewnych w dawnym, prawie litewskim : od drugiej połowy XIV wieku do schyłku XVIII wieku / Michał Czaykowski
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013
ISBN 978-83-235-1217-2
9. Dillon, Michael
Chiny : historia współczesna / Michael Dillon ; z ang. przeł. Leszek Otrębski
Warszawa : Książka i Wiedza, 2012
ISBN 978-83-05-13618-1
10. Dziedzictwo
Dziedzictwo Powstania Styczniowego : pamięć, historiografia, myśl polityczna : zbiór studiów / red. nauk. Alicja Kulecka
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013
ISBN 978-83-235-1328-5
11. Elior, Rachel
Mistyczne źródła chasydyzmu / Rachel Elior ; tł. Maciej Tomal
Kraków ; Budapeszt : Wydawnictwo Austeria, 2009
ISBN 978-83-89129-78-9
12. Estetyka
Estetyka dyskursu nacjonalistycznego w Polsce 1926-1939 / red. nauk. Ulrich Schmid ; [przekł. tekstów niem. Patrycja Pieńkowska-Wiederkehr]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014
ISBN 978-83-7383-635-8
13. Gacek, Łukasz P.
Azja Centralna w polityce energetycznej Chin / Łukasz Gacek
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013
ISBN 978-83-233-3589-4
14. Głuszkowski, Michał
Socjologia w badaniach dwujęzyczności : wykorzystanie teorii socjologicznych w badaniach nad bilingwizmem / Michał Głuszkowski
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
ISBN 978-83-231-2847-2
15. Głuszkowski, Michał
Socjologia w badaniach dwujęzyczności : wykorzystanie teorii socjologicznych w badaniach nad bilingwizmem / Michał Głuszkowski
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
ISBN 978-83-231-2847-2
16. Heath, Robert
Uwieść podświadomość : psychologia reklamy / Robert Heath ; przekł. Justyna Trojnar
Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014
ISBN 978-83-7489-498-2
17. Janoszka, Krzysztof
Dzieci jako ofiary handlu ludźmi / Krzysztof Janoszka
Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2013
ISBN 978-83-7462-381-0
18. Jaroszuk, Barbara
Traumy i zabawy : współczesna proza argentyńska (1983-2013) / Barbara Jaroszuk
Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego : Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, 2013. – (Biblioteka Iberyjska)
ISBN -83-60875-93-3
19. Kazana, Bartosz
Nurt filmu autorskiego w kinie brytyjskim w latach 1945-1951 / Bartosz Kazana
Kraków : Nomos, 2013
ISBN 978-83-7688-160-7
20. Karbalevič, Valerij
Aleksandr Łukaszenko : portret polityczny / Walerij Karbalewicz ; przekł. Kamil Kłysiński
Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2013
ISBN 978-83-62453-63-4
21. Kicińska, Urszula
Wzorzec szlachcianki w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku / Urszula Kicińska ; Towarzystwo Miłośników Historii
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013. – (Szlachta i Ziemiaństwo na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej)
ISBN 978-83-7181-813-4
22. Kijas, Artur
Ruś / Artur Kijas
Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2014. – (Początki Państw)
ISBN 978-83-7177-804-9
23. Kobieta
Kobieta we współczesnej kulturze ukraińskiej / pod red. Katarzyny Jakubowskiej-Krawczyk
Warszawa : Uniwerystet Warszawski. Katedra Ukrainistyki ; Iwano-Frankiwsk : Uniwersytet Przykarpacki im. W. Stefanyka, 2013. – (W Kręgu Języka, Literatury i Kultury ; t. 2)
ISBN 978-83-936550-3-8
24. Kolankowska, Małgorzata
Czerwony - czarny : polski spór medialny o Chile / Małgorzata Kolankowska
Warszawa : Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. – (Studia i Materiały - Centrum Studiów Latynoamerykańskich ; 44)
ISBN 978-83-62992-00-3
25. Kowalski, Grzegorz Maria
Zwyczaj i prawo zwyczajowe w doktrynie prawa i praktyce sądów miejskich karnych w Polsce (XVI-XVIII w.) / Grzegorz M. Kowalski
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013
ISBN 978-83-233-3626-6
26. Litwini
Litwini / pod red. Lecha M. Nijakowskiego ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. – (Mniejszości Narodowe i Etniczne w Polsce)
ISBN 978-83-7666-258-9
27. Łukaszewicz-Alcaraz, Aleksandra
Epistemologiczna rola obrazu fotograficznego : ku "podmiotowi tak jakby" i "epistemologii jak gdyby" : rola fotografii w określaniu naszych tożsamości i świata wokół nas / Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014
ISBN 978-83-7383-672-3
28. Łyszczarz, Michał
Młode pokolenie polskich Tatarów : studium przemian generacyjnych młodzieży w kontekście religijności muzułmańskiej oraz tożsamości etnicznej / Michał Łyszczarz
Olsztyn : Katedra Socjologii. Wydział Nauk Społecznych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ; Białystok : Muzułmański Związek Religijny w RP, 2013
ISBN 978-83-64358-21-0
29. Majus, Krzysztof Dawid
Wielkie Oczy : studia z dziejów wieloetnicznego galicyjskiego miasteczka / Krzysztof Dawid Majus ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu
Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2013
ISBN 978-83-60374-14-6
30. Martin, Curly
Sukces jest kobietą / Curly Martin ; przekł. Jolanta Bartosik
Sopot : GWP, 2014
ISBN 978-83-7489-495-1
31. Michalski, Krzysztof
Eseje o Bogu i śmierci / Krzysztof Michalski ; [opieka redakcyjna Karolina Wigura]
Warszawa : Kurhaus Publishing Kurhaus Media, cop. 2014. – (Seria Refleksje)
ISBN 978- 83-63993-68-9
32. Miłosz, Czesław
Raporty dyplomatyczne Czesława Miłosza 1945-1950 / oprac. i przypisami opatrzyła Maria Morzycka-Markowska ; posł. napisał Marek Kornat
Warszawa : Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską. Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza : Towarzystwo "Więź", cop. 2013. – (Biblioteka "Więzi", ISSN 0519-9336 ; t. 294)
ISBN 978-83-62610-52-5
33. Mukherjee, Siddhartha
Cesarz wszech chorób : biografia raka / Siddhartha Mukherjee ; przeł. Jan Dzierzgowski i Agnieszka Pokojska
Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2013
ISBN 978-83-7536-544-3
34. Nowakowski, Norbert
(Nie)formalne imperium : Wielka Brytania i Ameryka Łacińska w długim wieku XIX / Norbert Nowakowski, Marcin Florian Gawrycki
Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego : Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, 2014. – (Biblioteka Iberyjska)
ISBN 978-83-60875-10-0
35. Nowe
Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce : przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z zycia / red. nauk. Anna Matysiak
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014
ISBN 978-83-7383-654-9
36. Pappé, Ilan
Współczesny Bliski Wschód / Ilan Pappé ; z ang. przeł. Natalia Nowak
Warszawa : Książka i Wiedza, 2013
ISBN 978-83-05-13619-8
37. Piątkowska-Małecka, Joanna
Łowiectwo ssaków na ziemiach polskich : od neolitu do okresu wędrówek ludów / Joanna Piątkowska-Małecka
Warszawa : Instytut Archeologii UW, 2013
ISBN 978-83-61376-37-8
38. Podhajecki, Adam
OUN i UPA pod skrzydłami III Rzeszy / Adam Podhajecki
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2013
ISBN 978-83-7399-552-9
39. Rihlo, Petro Vasil'ovič
Szibbolet : poszukiwania tożsamości żydowskiej w niemieckojęzycznej poezji Bukowiny / Petro Rychło ; przekł. Anna Chłopik, Paweł Jarosz
Kraków ; Budapeszt : Wydawnictwo Austeria, 2012
ISBN 978-83-61978-35-0
40. Saternus, Piotr
Leksykon urbanistyki i planowania przestrzennego / Piotr Saternus
Warszawa : BEL Studio, 2013
ISBN 978-83-7798-092-7
41. Sielski, Jerzy
Teoretyczne aspekty przywództwa politycznego : casus polski / Jerzy Sielski
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013
ISBN 978-83-7780-802-3
42. Sieradzka, Anna
Kostiumologia polska jako nauka pomocnicza historii / Anna Sieradzka ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013. – (Nauki Pomocnicze Historii. Seria Nowa / Instytut Historii PAN)
ISBN 978-83-7181-772-4
43. Wasielewski, Krzysztof
Młodzież wiejska na uniwersytecie : droga na studia, mechanizmy alokacji, postawy wobec kształcenia / Krzysztof Wasielewski
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
ISBN 978-83-231-3145-8
44. Wedding, Danny
Kino i choroby psychiczne : filmy, które pomagają zrozumieć zaburzenia psychiczne / Danny Wedding, Mary Ann Boyd, Ryan M. Niemiec ; przeł. Katarzyna Strzałkowska
Warszawa : Wydawnictwo Paradygmat, cop. 2014
ISBN 978-83-61269-44-1
45. Zaremba, Marcin
Wielka trwoga : Polska 1944-1947 : Ludowa reakcja na kryzys / Marcin Zaremba
Kraków : Wydawnictwo Znak : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2012
ISBN 978-83-240-2246-5
46. Zwrot
Zwrot performatywny w estetyce / pod red. Lilianny Bieszczad
Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop. 2013
ISBN 978-83-64275-31-9
47. Źródła
Źródła do dziejów chasydyzmu w Królestwie Polskim, 1815-1867, w zasobach polskich archiwów państwowych / oprac. Marcin Wodziński ; [tł. części ang. Tristan Korecki]
Kraków ; Budapeszt : Wydawnictwo Austeria ; [Tel Awiw] : Instytut Historii Żydów Polskich i Stosunków Izraelsko-Polskich. Uniwersytet Telawiwski, 2011. –(Źródła ; 1)
ISBN 978-83-61978-02-2
Nowości zagraniczne
1. Berend, Tibor
An economic history of nineteenth-century Europe : diversity and industrialization / Ivan T. Berend
Berend. – Cambridge ; New York [etc.] : Cambridge University Press, cop. 2013
ISBN 978-1-107-03070-1
2. Cambridge, The
The Cambridge companion to American novelists / ed. by Timothy Parrish
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2013. – (Cambridge Companions to Literature)
ISBN 978-1-107-01313-1
3. Contemporary
Contemporary debates in philosophy of biology / ed. by Francisco J. Ayala and Robert Arp
Malden [etc.] : Wiley-Blackwell, 2010. – (Contemporary Debates in Philosophy)
ISBN 978-1-4051-5998-2
4. Costelloe, Timothy M.
The British aesthetic tradition : from Shaftesbury to Wittgenstein / Timothy M. Castelloe
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2013
ISBN 978-0-521-51830-7
5. Crusading
Crusading and chronicle writing on the medieval Baltic frontier : a companion to the Chronicle of Henry of Livonia / ed. by Marek Tamm, Linda Kaljundi, Carsten Selch Jensen
Farnham ; Burlington : Ashgate, 2011
ISBN 978-0-7546-6627-1
6. Development
The development of translation competence : theories and methodologies from psycholinguistics and cognitive science / ed. By John W. Schwieter and Aline Ferreira
Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publ., 2014
ISBN 978-1-4438-5450-4
7. Doig, Allan
Liturgy and architecture : from the early church to the Middle Ages / Allan Doig
Reprinted. – Farnham ; Burlington : Ashgate, 2010. – (Liturgy, Worship and Society)
ISBN 978-0-7546-5274-8
8. Dyer, Justin Buckley
Slavery, abortion, and the politics of constitutional meaning / Justin Buckley Dyer
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2013
ISBN 978-1-107-03194-4
9. Expansion, The
The expansion of central Europe in Middle Ages / ed. by Nora Berend
Farnham ; Burlington : Ashgate, 2012. – (The Expansion of Latin Europe, 1000-1500 Series)
ISBN 978-1-4094-2245-7
10. Garbowski, Christopher
Religious life in Poland : history, diversity and modern issues / Christopher Garbowski
Jefferson : McFarland & Company, 2014
ISBN 978-0-7864-7589-6
11. Heresy
Heresy and the making of European culture : medieval and modern perspectives / ed. by Andrew P. Roach and James R. Simpson
Farnham ; Burlington : Ashgate, 2013
ISBN 978-1-4724-1181-5
12. Kieser, Egbert
Prussian apocalypse : the fall of Danzig 1945 / by Egbert Kieser ; transl. by Tony Le Tissier
Barnsley : Pen & Sword Military, 2011
ISBN 978-1-84884-674-6
14. Memorial
Memorial (Yizkor) book of the Jewish community of Novogrudok, Poland : translation of Pinkas Navaredok / ed. by Helen Cohn
New York : JewishGen, 2013
ISBN 978-1-939561-03-9
15. Memory
Memory and commemoration in medieval culture / ed. by Elma Brenner, Meredith Cohen and Mary Franklin-Brown
Farnham ; Burlington : Ashgate, 2013
ISBN 978-1-4094-2393-5
16. Mickutė, Jolanta
Modern, Jewish, and female : the politics of culture, ethnicity, and sexuality in interwar Poland, 1918-1939 / Jolanta Mickutė (yo-LAN-ta mitz-KOO-teh)
Ann Arbor : ProQuest, 2011. – Diss. Indiana University
ISBN ?
17. Motherhood
Motherhood, religion, and society in medieval Europe, 400-1400 : essays presented to Henrietta Leyser / ed. by Conrad Leyser and Lesley Smith
Farnham ; Burlington : Ashgate, 2011
ISBN 978-1-4094-3145-9
18. Norman
Norman tradition and transcultural heritage : exchange of culture in the “Norman” peripheries of medieval Europe / ed. by Stefan Burkhardt and Thomas Foerster
Farnham ; Burlington : Ashgate, 2013
ISBN 978-1-4094-6330-6
19. Ochman, Ewa.
Post-communist Poland - contested pasts and future identities / Ewa Ochman
London ; New York : Routledge, 2013. – (BASEES/RoutledgeCurzon Series on Russian and East European Studies ; 88)
ISBN 978-0-415-65874-4
20. Oppenheimer, Joe A.
Principles of politics : a rational choice theory guide to politics and social justice / Joe Oppenheimer
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2012
ISBN 978-1-107-01488-6
21. Reynolds, Susan
The middle ages without feudalism / Susan Reynolds
Farnham ; Burlington : Ashgate, 2013. – (Variorum Collected Studies Series)
ISBN 978-1-4094-5674-2
22. Richer
Histories. Vol. 1, B. 1-2 / Richer of Saint Rémi ; ed. and transl. by Justin Lake
Cambridge ; London : Harvard University Press, 2011. – (Dumbarton Oaks Medieval Library ; 10)
ISBN 978-0-674-06003-6
23. Richer
Histories. Vol. 2 B. 3-4 / Richer of Saint Rémi ; ed. and transl. by Justin Lake
Cambridge ; London : Harvard University Press, 2011. – (Dumbarton Oaks Medieval Library ; 11)
ISBN 978-0-674-06003-6
24. Routledge
Routledge handbook of Indian politics / ed. by Atul Kohli and Prerna Singh
London ; New York : Routledge, 2013. – (Routledge Handbooks)
ISBN 978-0-415-77685-1
25. Routledge
Routledge handbook of modern economic history / ed. by Robert Whaples and Randall E. Parker
London ; New York : Routledge, 2013. – (Routledge Handbooks)
ISBN 978-0-415-67704-2
26. Schedel, Hartmann
Weltchronik : kolorierte Gesamtausgabe von 1493 / Hartmann Schedel ; herausgegeben und kommentiert von Stephan Füssel
Köln : Taschen, cop. 2013
ISBN 978-3-8365-4448-1
27. Service, Hugo
Germans to Poles : communism, nationalism and ethnic cleansing after the Second World War / Hugo Service
Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2013. – (New Studies in European History)
ISBN 978-1-107-67148-5
28. Shindler, Colin
A history of modern Israel / Colin Shindler. – 2nd ed.
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2013
ISBN 978-1-107-67177-5
29. Short
A short story of Ireland / John O’Beirne Ranalagh. – 3rd ed.
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, cop. 2012
ISBN 978-1-107-00923-3
30. State
State and nation making in latin America and Spain : republics of the possible / ed. by Miguel A. Centeno, Augustin E. Ferraro
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2013
ISBN 978-1-107-02986-6
ukryj nauki humanistyczne i społecznepoczątek

pokaż NAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
ukryjNAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
Nowości zagraniczne
1. Adzievski, Kuzman
Introduction to partial differential equations for scientists and engineers using mathematica / Kuzman Adzievski, Abul Hasan Siddiqi
Boca Raton [etc.] : CRC Press. Taylor & Francis Group, cop. 2014
ISBN 978-1-4665-1056-2
2. Agrawal, Dinesh Chandra
Introduction to nanoscience and nanomaterials / Dinesh C. Agrawal
New Jersey [etc.] : World Scientific, cop. 2013
ISBN 978-981-4397-97-1
3. Banerjee, Sandip
Mathematical modeling : models, analysis and applications / Sandip Banerjee
Boca Raton [etc.] : CRC Press. Taylor & Francis Group, cop. 2014
ISBN 978-1-4398-5451-8
4. Biocomlexity
Biocomplexity of plant-fungal interactions / ed. by Darlene Southworth
Chichester [etc.] : Wiley-Blackwell, 2012
ISBN 978-0-8138-1594-7
5. Biotechnology
Biotechnology for environmental management and resource recovery / ed. by Ramesh Chander Kuhad, Ajay Singh
New Delhi [etc.] : Springer India, 2013
ISBN 978-81-322-0875-4
6. Bugg, T. D. H.
Introduction to enzyme and coenzyme chemistry / T. D. H. Bugg. – 3rd ed.
Chichester : John Wiley & Sons, 2012
ISBN 978-1-119-99595-1
6. Chemistry
Chemistry and pharmacology of naturally occurring bioactive compounds / ed. by Goutam Brahmachari
Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2013
ISBN 978-1-4398-9167-4
7. Chemical
Chemical ecology of insect parasitoids / ed. by Eric Wajnberg, Stefano Colazza
Chichester : Wiley-Blackwell, 2013
ISBN 978-1-118-40952-7
8. Durkan, Colm
Current at the nanoscale : an introduction to nanoelectronics/ Com Durkan. – 2nd ed.
New Yersey [etc.] : World Scientific, cop. 2014
ISBN 978-981-4383-73-8
9. Epigenetics
Epigenetics, environment, and gens / ed. by Sun Woo Kang
Toronto; New Jersey : Apple Academic Press, cop. 2013
ISBN 978-1-926895-25-3
10. Epperson, James F.
An introduction to numerical methods and analysis / James F. Epperson. – 2nd ed.
Hoboken : John Wiley & Sons, cop. 2013
ISBN 978-1-118-36759-9
11. Epperson, James F.
Solutions manual to accompany an introduction to numerical methods and analysis / James F. Epperson. – 2nd ed.
Hoboken : John Wiley & Sons, cop. 2013
ISBN 978-1-118-36759-9
12. Florescu, Ionut
Handbook of probability / Ionut Florescu, Ciprian Tudor
Hoboken : John Wiley & Sons, cop. 2014. – (Wiley handbooks in applied statistics)
ISBN 978-0-470-64727-1
13. Garling, D. J. H.
Metric and topological spaces, functions of a vector variable / D. J. H. Garling
Cambridge : Cambridge University Press, 2013. – (A course in mathematical analysis / D. J. H. Garling ; vol. 2)
ISBN 978-1-107-61418-5
14. Gillespie, Daniel T.
Simple brownian diffusion : an introduction to the standard theoretical models / Daniel T. Gillespie & Effrosyni Seitaridou
Oxford : University Press, cop. 2013
ISBN 978-0-19-966450-4
15. Handbook
Handbook of graph theory / ed. by Jonathan L. Gross, Jay Yellen, Ping Zhang. – 2nd ed.
Boca Raton [etc.] : CRC Press. Taylor & Francis Group, cop. 2014. – (Discrete Mathematics and its Applications)
ISBN 978-1-4398-8018-0
16. Handbook
Handbook of linear algebra / edited by Leslie Hogben. – 2nd ed.
Boca Raton [etc.] : CRC Press. Taylor & Francis Group, cop. 2014. – (Discrete Mathematics and its Applications)
ISBN 978-1-4665-0728-9
17. Huber, Eva Maria
Structural and functional characterization of the immunoproteasome / Eva Maria Huber
Cham [etc.] : Springer International Publishing, 2013. – (Springer Theses)
ISBN 978-3-319-01555-2
18. Invasive
Invasive plant ecology / ed. by Shibu Jose [et al.]
Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2013
ISBN 978-1-4398-8126-2
19. Jacobs, P. W. M.
Thermodynamics / Patrick Jacobs
London : Imperial College Press, cop. 2013
ISBN 978-1-84816-971-5
20. Jørgensen, Sven Erik
Introduction to systems ecology / Sven Erik Jørgensen
Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2012. – (Applied ecology and environmental Management ; A series)
ISBN 978-1-4398-5501-0
21. Kaschke, Michael
Optical devices in ophthalmology and optometry : technology, design principles and clinical applications / Michael Kaschke, Karl-Heinz Donnerhacke and Michael Stefan Rill
Weinheim : Wiley-VCH Verlag, cop. 2014
ISBN 978-3-527-41068-2
22. Low temperature
Low temperature plasma technology : methods and applications / ed. by Paul K. Chu, XinPei Lu
Boca Raton [etc.] : CRC Press. Taylor & Francis Group, cop. 2014
ISBN 978-1-4665-0990-0
23. Molecular
Molecular basis of oxidative stress : chemistry, mechanisms, and disease pathogenesis / ed. by Frederick A. Villamena
Hoboken, NJ : Wiley, 2013
ISBN 978-0-470-57218-4
24. Palmer, Michael
Biochemical pharmacology / Michael Palmer; with chapters by Alice Chan, Thorsten Dieckmann, John Honek
Hoboken : John Wiley & Sons, cop. 2012
ISBN 978-0-470-17445-6
25. Pemantle, Robin
Analytic combinatorics in several variables / Robin Pemantle, Mark C. Wilson
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2013. – (Cambridge Studies in Advanced Mathematics ; 140)
ISBN 978-1-107-03157-9
26. Phoenix, David A.
Antimicrobial Peptides / David A. Phoenix, Sarah R. Dennison, and Frederick Harris
Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2013
ISBN 978-3-527-33263-2
27. Schneider, Rolf
Convex bodies : the Brunn-Minkowski theory / Rolf Schneider. – 2nd expanded ed.
Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2014. – (Encyclopedia of Mathematics and its Applications ; 151)
ISBN 978-1-107-60101-7
28. Schowalter, Timothy D.
Insects and sustainability of ecosystem services / Timothy D. Schowalter
Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2013.- (Social-environmental sustainability series)
ISBN 978-1-4665-5390-3
29. Schwartz, Mattew D.
Quantum field theory and the standard model / Matthew D. Schwartz
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2014
ISBN 978-1-107-03473-0
30. Singh, Tej Bahadur
QElements of topology / Tej Bahadur Singh
Raton [etc.] : CRC Press. Taylor & Francis Group, cop. 2013
ISBN 978-1-4398-7195-9
31. Szilasi, József
Connections, sprays and finsler stryctures / József Szilasi, Rezsö L. Lovas, Dávid Cs Kertész
New Jersey [etc.] : World Scientific, cop. 2014
ISBN 978-981-4440-09-7
32. Weathers, Kathleen C.
Fundamentals of ecosystem science / Kathleen C. Weathers, David L. Strayer, Gene E. Likens
Amsterdam [etc.] : Elsevier/AP, 2013
ISBN 978-0-12-088774-3
33. Weaver, Nik
Measure theory and functional analysis / Nik Weaver
New Jersey [etc.] : World Scientific, cop. 2013
ISBN 978-981-4508-56-8
34. Wong, Man Wah
Partial differential equations : topics in Fourier analysis / M. W. Wong
Boca Raton [etc.] : CRC Press. Taylor & Francis Group, cop. 2014
ISBN 978-1-4665-8401-3
ukryj nauki matematyczno-przyrodniczepoczątek

pokaż SZTUKA
ukryjSZTUKA
Nowości zagraniczne
1. Agee, William C.
Masterpieces of American Modernism from the Vilcek Collection / William C. Agee and Lewis Kachur; with contr. By Rick Kinsel and Emily Schuchardt Navratil
London ; New York : Vilcek Foundation ; Merrell, 2013
ISBN 978-1-8589-4595-8
2. Chapman, Martin
The art of Bulgari : la dolce vita and beyond 1950-1990 / Martin Chapman and Amanda Triossi
San Francisco : Fine Arts museums ; Munich [etc.] : Delmonico Books, Prestel Verlag, 2013
ISBN 978-7913-323-4
3. Decorative
Decorative art 50s : a source book / ed. by Charlotte and Peter Fiell
Köln : Taschen, cop. 2013
ISBN 978-3-8365-4458-0
4. Decorative
Decorative art 70s : a source book / ed. by Charlotte and Peter Fiell
Köln : Taschen, cop. 2013
ISBN 978-3-8365-4656-0
5. Fiell, Charlotte
New graphic design : the 100 best contemporary graphic designers / Charlotte & Peter Fiell ; foreword by Steven Heller
London : Goodman Fiell, 2013
ISBN 978-1-84796-044-3
6. Heartney, Eleanor
Art & today / by Eleanor Heartney
London ; New York : Phaidon Press, 2013
ISBN 978-0-7148-6600-0
7. Nourmand, Tony
100 movie posters : the essential collection / Tony Nourmand ; introd. by Christopher Frayling
[London] : Reel Art Press, 2013
ISBN 978-0-9572610-8-2
8. Rodčenko, Aleksandr Mihajlovič
Alexander Rodtschenko : Katalog der Sammlung [Ausstellung Bucerius Kunst Forum, Hamburg 8. Juni - 15. September 2013] / Sepherot Foundation (Liechtenstein) ; [Konzeption und Katalogtext: Alexander Lawrentjew]
Ostfildern : Hatje Cantz, 2013
ISBN 978-3-89479-487-3
9. Stile italiano
Lo stile italiano: arte e design / a cura di Sonia e Massimo Cirulli
Milano : Silvana Editoriale, 2011
ISBN 978-8836-622467
ukryj sztukapoczątek

styczeń - marzec

pokaż NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE
ukryjNAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE
Nowości polskie
1. Ahearn, Laura M.
Antropologia lingwistyczna : wprowadzenie / Laura M. Ahearn ; przekł. Wojciech Usakiewicz
?(Seria Cultura)
ISBN 978-83-233-3516-0
2. Arnheim, Rudolf
Myślenie wzrokowe / Rudolf Arnheim ; przeł. Marek Chojnacki
Wyd. 2. – Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2013
ISBN 978-83-7453-126-9
3. Bautsz-Sontag, Anna
Literatura w terapii dzieci / Anna Bautsz-Sontag
Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2013
ISBN 978-83-60743-81-2
4. Bielik-Robson, Agata
Kłopot z chrześcijaństwem : wieczne gnicie, apokaliptyczny ogień, praca / Agata Bielik-Robson, Tadeusz Bartoś
Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, cop. 2013
ISBN 978-83-7554-664-4
5. Brown, Kate
Kresy : biografia krainy, której nie ma : jak zniszczono wielokulturowe pogranicze / Kate Brown ; tł. Aleksandra Czwojdrak
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. – (Historiai)
ISBN 978-83-233-3571-9
6. Bryk, Andrzej
Konstytucjonalizm : od starożytnego Izraela do liberalnego konstytucjonalizmu amerykańskiego / Andrzej Bryk
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013
ISBN 978-83-233-3524-5
7. Bukraba-Rylska, Izabella
W stronę socjologii ucieleśnionej / Izabella Bukraba-Rylska
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013
ISBN 978-83-235-1174-8
8. Cieślak, Robert
Widzenie Różewicza / Robert Cieślak
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013
ISBN 978-83-235-1159-5
9. Czaja, Dariusz
Znaki szczególne : antropologia jako ćwiczenie duchowe / Dariusz Czaja
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. – (Anthropos)
ISBN 978-83-233-3595-5
10. Davidson, Richard J.
Życie emocjonalne mózgu / Richard J. Davidson, Sharon Begley ; przekł. Beata Radwan
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. – (Psychologia)
ISBN 978-83-233-3525-2
11. Dymnicka, Małgorzata
Przestrzeń publiczna a przemiany miasta / Małgorzata Dymnicka
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013
ISBN 978-83-7383-629-7
12. Eriksen, Thomas Hylland
Etniczność i nacjonalizm : ujęcie antropologiczne / Thomas Hylland Eriksen ; przekł. Barbara Gutowska-Nowak
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. – (Seria Cultura)
ISBN 978-83-233-3562-7
13. Flatow, Ewelina
Zdrowie seksualne : analiza porównawcza wybranych aspektów seksualności studentów w Polsce i we Francji / Ewelina Flatow
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2013
ISBN 978-83-61304-68-5
14. Gender
Gender w języku, kulturze i literaturze / pod red. Janusza Arabskiego, Andrzeja Łydy, Justyny Ziębki ; Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, 2013. – (Seria: Językoznawstwo ; 8)
ISBN 978-83-87296-44-5
15. Górski, Eugeniusz
Idea Europy i myśl współczesna w Hiszpanii / Eugeniusz Górski
Instytut Filozofii i Socjologii PAN. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013
ISBN 978-83-7383-623-5
16. Huk, Bogdan
Ukraina : polskie jądro ciemności / Bogdan Huk
Przemyśl : Stowarzyszenie Ukraińskie Dziedzictwo, 2013
ISBN 978-83-938195-0-8
17. Jagielski, Sebastian
Maskarady męskości : pragnienie homospołeczne w polskim kinie fabularnym / Sebastian Jagielski
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2013. – (Horyzonty Kina ; 7)
ISBN 978-83-242-2284-1
18. Jakość
Jakość rządzenia w Polsce : jak ją badać, monitorować i poprawiać / pod red. Jerzego Wilkina
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2013
ISBN 978-83-7383-631-0
19. Jasiecki, Krzysztof
Kapitalizm po polsku : między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej / Krzysztof Jasiecki
Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, cop. 2013
ISBN 978-83-7683-072-8
20. Johnson, Matthew
Teoria archeologii : wprowadzenie / Matthew Johnson ; tł. Agnieszka Tokarczuk-Różańska, Dariusz Błaszczyk, Michał Szymkowiak
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. – (Enchiridion)
ISBN 978-83-233-3501-6
21. Kacprzak, Kamila
Związki miłosne w sieci : poszukiwanie partnera życiowego na portalach randkowych / Kamila Kacprzak, Roman Leppert
Kraków : Impuls, 2013
ISBN 978-83-7850-466-5
22. Kamiński, Marek
Alfabet / Marek Kamiński ; National Geographic
Warszawa : Wydawnictwo G+J RBA, cop. 2013
ISBN 978-83-7596-450-9
23. Kasprzak, Jerzy
Nielegalne posiadanie broni i amunicji : studium prawno-kryminalistyczne / Jerzy Kasprzak, Wiesław Brywczyński
Białystok : Temida 2, 2013
ISBN 978-83-62813-31-5
24. Kita, Barbara
Obraz zatrzymany : praktyka i teoria późnego Godarda / Barbara Kita
Katowice : Uniwersytet Śląski : Oficyna Wydawnicza WW, 2013
ISBN 978-83-60743-75-1
25. Kletowski, Piotr
Pier Paolo Pasolini : twórczość filmowa / Piotr Kletkowski
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie SEDNO, cop. 2013
ISBN 978-83-63354-49-7
26. Kościoły
Kościoły, cerkwie i klasztory Lubelszczyzny w świetle badań archeologicznych : praca zbiorowa / pod red. Ewy Banasiewicz-Szykuły
Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków. – Lublin : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2013. – (Skarby z Przeszłości ; t. 14)
ISBN 978-83-935765-1-7
27. Korczarowska-Różycka, Natasza
Inne spojrzenie : wyobrażenie historii w filmach Wojciecha Jerzego Hasa, Jana Jakuba Kolskiego, Filipa Bajona i Anny Jadowskiej : studium przypadków / Natasza Korczarowska-Różycka
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT, 2013. – (Filmo!znawcy)
ISBN 978-83-7525-848-6
28. Krasicki, Jan
Bierdiajew i inni : w kręgu myśli rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego / Jan Krasicki
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2012. – (Filozofia Rosyjska ; t. 4)
ISBN 978-83-7383-621-1
29. Krasoń, Katarzyna
Cielesność aktu tworzenia w teatrze ruchu : integracja sztuki i edukacji w rozwoju i transgresji potencjału człowieka / Katarzyna Krasoń
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2013
ISBN 978-83-242-2311-4
30. Kulturologia
Kulturologia polska XX wieku. [1], A-K / zespół red. Grzegorz Godlewski [et al.] ; wstęp Andrzej Mencwel
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. – (Wiedza o Kulturze)
ISBN 978-83-235-1060-4
31. Kuś, Rafał
PBS : amerykańska telewizja publiczna / Rafał Kuś
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. – (Prace Amerykanistyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego)
ISBN 978-83-233-3549-8
32. Kwiatkowski, Bartłomiej
Folwarki Lubelszczyzny : historia rozwoju i zabudowy / Bartłomiej Kwiatkowski
Lublin : Politechnika Lubelska, 2012. – (Monografie / Politechnika Lubelska)
ISBN 978-83-63569-21-1
33. Ledzińska, Maria
Temperament i poznanie : energetyczne i czasowe zaplecze umysłu / Maria Ledzińska, Marcin Zajenkowski, Maciej Stolarski
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2013
ISBN 978-83-7383-595-5
34. Leja, Krzysztof
Zarządzanie uczelnią : koncepcje i współczesne wyzwania / Krzysztof Leja ; przedm. Monika Kostera
Wyd. 2 uaktualnione. – Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2013
ISBN 978-83-264-4484-5
35. Majkowski, Tomasz
W cieniu białego drzewa : powieść fantasy w XX wieku / Tomasz Z. Majkowski
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013
ISBN 978-83-233-3566-5
36. Markowski, Michał Paweł
Polityka wrażliwości : wprowadzenie do humanistyki / Michał Paweł Markowski
Kraków : Universitas, cop. 2013. – (Horyzonty Nowoczesności ; 100)
ISBN 978-83-242-2300-8
37. Mikołajczak, Stanisław
Polacy na Białorusi w latach 1987-2008 : funkcjonowanie organizacji mniejszości polskiej w systemie politycznym / Stanisław Mikołajczak ; Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa. Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2013
ISBN 978-83-61304-47-0
38. Miszczuk, Andrzej
Uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego / Andrzej Miszczuk
Lublin : Norbertinum, 2013
ISBN 978-83-7222-494-1
39. Motyka, Grzegorz
W kręgu "Łun w Bieszczadach" : szkice z najnowszej historii polskich Bieszczad / Grzegorz Motyka
Wyd. 2. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, [2013]
ISBN 978-83-7399-589-5
40. Moroz-Grzelak, Lilla
Bracia Słowianie : wizje wspólnoty a rzeczywistość / Lilla Moroz-Grzelak
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk ; Fundacja Slawistyczna. – Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2011
ISBN 978-83-89191-99-1
41. Natanek, Adam
Adam Natanek : portret artysty / z Adamem Natankiem rozmawiają Teresa Księska-Falger, Marek Dudek
Lublin : Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, 2013
ISBN 978-83-938211-0-5
42. Neiberg, Michael Scott
Taniec furii : wybuch pierwszej wojny światowej oczami Europejczyków / Michael S. Neiberg ; tł. Barbara Gutkowska-Nowak
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. – (Historiai (Kraków))
ISBN 978-83-233-3466-8
43. Niemcy
Niemcy po zjednoczeniu : społeczeństwo - wielokulturowość - religie / Joanna Dobrowolska-Polak [et al.]
Poznań : Instytut Zachodni, 2013. – (Studium Niemcoznawcze, ISSN 0239-7846 ; nr 91) – (Republika Federalna Niemiec 20 lat po Zjednoczeniu : polityka, gospodarka, społeczeńtwo ; 6)
ISBN 978-83-61736-40-0
44. Polsko-niemieckie
Polsko-niemieckie stosunki społeczne i kulturalne : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Saksona
Poznań : Instytut Zachodni, 2013. – (Studium Niemcoznawcze, ISSN 0239-7846 ; nr 92) – (Republika Federalna Niemiec 20 lat po Zjednoczeniu : polityka, gospodarka, społeczeństwo ; 7)
ISBN 978-83-61736-42-4
45. Probucka, Dorota
Filozoficzne podstawy idei praw zwierząt / Dorota Probucka
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2013
ISBN 978-83-242-2309-1
46. Przesmycka, Natalia
Lublin : przeobrażenia urbanistyczne 1815-1939 / Natalia Przesmycka
Lublin : Politechnika Lubelska, 2012. – (Monografie - Politechnika Lubelska)
ISBN 978-83-63569-20-4
47. Pytlak, Magdalena
Polifoniczność w przekładzie : o tym jak Polacy i Bułgarzy czytają Biesy Fiodora Dostojewskiego / Magdalena Pytlak
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. – (Prace Instytutu Filologii Słowiańskiej ; nr 28)
ISBN 978-83-233-3540-5
48. Radomska, Magdalena
Polityka kierunków neoawangardy węgierskiej : (1966-1980) / Magdalena Radomska
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2013. – Ars Vetus et Nova / Uniwersytet Jagielloński. Instytut Historii Sztuki ; 38)
ISBN 978-83-233-3540-5
49. Rycerze
Rycerze, wędrowcy, kacerze : studia z historii średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy Środkowej / red. Beata Wojciechowska, Waldemar Kowalski
Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2013
ISBN 978-83-7133-564-8
50. Rzepiński, Tomasz
Wyjaśnianie i rewizja wiedzy w medycynie : od modeli eksperymentalnych do badań klinicznych / Tomasz Rzepiński
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013. – (Seria Filozofia i Logika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4246 ; nr 116)
ISBN 978-83-232-2605-5
51. Sanakiewicz, Marcin
Poetyka telewizyjnych programów porannych : między informacją, tabloidem i autopromocją / Marcin Sanakiewicz
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013
ISBN 978-83-7383-617-4
52. Siegień, Wojciech
Topografie dyskursów płci : krytyczne studium nad tożsamością rodzajową polskiej młodzieży / Wojciech Siegień
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013
ISBN 978-83-7383-653-2
53. Sokołowska, Dorota
Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim / Dorota Sokołowska
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. – (Seria Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4262 ; nr 179)
ISBN 978-83-232-2563-8
54. Steinberg, Leo
Seksualność Chrystusa : zapomniany temat sztuki renesansowej / Leo Steinberg ; przekł. Mateusz Salwa ; oprac. nauk. Marek Walczak
?
ISBN 97883-242-2249-0
55. Sula, Dorota
Powrót ludności polskiej z byłego Imperium Rosyjskiego w latach 1918-1937 / Dorota Sula
Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2013
ISBN 978-83-7436-323-5
56. Szturc, Włodzimierz
Rytualne źródła teatru : obrzęd - maska - święto / Włodzimierz Szturc
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, 2013
ISBN 978-83-6328707-8
57. Ślósarz, Anna
Ideologiczne matryce : lektury a ich konteksty : postkomunistyczna Polska - postkolonialna Australia / Anna Ślósarz
Kraków : Universitas, cop. 2013
ISBN 978-83-242-2308-4
58. Tin, Louis-Georges
Początki kultury heteroseksualnej w cywilizacji Zachodu / Louis-Georges Tin ; przekł. Oskar Hedemann
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2013
ISBN 978-83-242-2263-6
59. Torańska, Teresa
Smoleńsk / Torańska
Warszawa : Wielka Litera, cop. 2013
ISBN 978-83-64142-28-4
60. Walicki, Andrzej
Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii / Andrzej Walicki
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : Polska Akademia Nauk, cop. 2013. – (Biblioteka Kuźnicy)
ISBN 978-83-242-2216-2
61. Williams, Linda
Seks na ekranie / Linda Williams ; przeł. Miłosz Wojtyna
Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2013
ISBN 978-83-7453-067-5
62. Wojtasik, Janusz
Z myślą o Niepodległej... : polskie powstania narodowe i próby powstańcze w latach 1795-1914 / Janusz Wojtasik
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2013
ISBN 978-83-7543-268-8
63. Wołodźko, Elżbieta Krystyna
Ku autonomii studiowania : procesy, znaczenia, konteksty, zmiana / Elżbieta Wołodźko
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2013
ISBN 978-83-7299-826-2
64. Woźniak, Wojciech
Nierówności społeczne w polskim dyskursie politycznym / Wojciech Woźniak
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012
ISBN 978-83-7383-601-3
65. Wójcik, Jerzy
Konferencja w Camp David i jej następstwa : izraelsko-palestyński proces pokojowy po roku 2000 / Jerzy Wójcik
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012
ISBN 978-83-7383-601-3
66. Współczesne
Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego / pod red. Jacka Pakuły
Toruń : Eikon Studio, 2013
ISBN 978-83-930863-3-7
67. Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 40-lecie / [red. naukowa Katarzyna Markiewicz, Janusz Kirenko]
Lublin : Marginalia Pracownia Edytorska, 2013
ISBN 978-83-63194-03-1
68. Zabužko, Oksana Stefanìvna
Ukraiński palimpsest : Oksana Zabużko w rozmowie z Izą Chruślińską / przedm. Adam Michnik
Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2013
ISBN 978-83-7893-144-7
Nowości zagraniczne
1. Knorr-Cetina, Karin
Epistemic cultures : how the sciences make knowledge / Karin Knorr Centina
Cambridge, Ma ; London : Harvard University Press, 1999
ISBN 0-674-25894-0
ukryj nauki humanistyczne i społecznepoczątek

pokaż NAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
ukryjNAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
Nowości zagraniczne
1. Fotogids
Fotogids Larvenhuidjes van Libellen / Christophe Brochard, Dick Groenendijk, Ewoud van der Ploeg, Tim Termaat
Zeist : KNNV Uitgeverij, 2012
ISBN 978-90-5011-409-7
2. Narčuk, Èmilâ Petrovna
The frit flies (Chloropidae, Diptera) of Fennoscandia and Denmark by Emilia P. Nartshuk & Hugo Andersson
Leiden ; Boston : Brill, 2013. – (Fauna Entomologica Scandinavica, ISSN 0106-8377 ; vol. 43)
ISBN 978-90-04-16710-0
ukryj nauki matematyczno-przyrodniczepoczątek

(do góry)

    wybór: KH, Oddział Gromadzenia Zbiorów,
    opracowanie: Oddział Komputeryzacji, 12.2014.