Nowe skrzydło BG UMCS

Linki
Nauka polska
Nauka na świecie
Integracja europejska
Serwisy

Zostań czytelnikiem - autorem - recenzentem


journals.umcs.pl/fb
 Nabytki
Biblioteki
UMCS

Bazy w dostępie testowym

Ocena parametryczna

Redagowanie pracy naukowej

Baza publikacji pracowników UMCS
(rejestracja)
(więcej informacji)Zgłoś swój e-mail!
Odpowiemy na pytanie
Usługi online, dokumenty
Katalog Biblioteki

Biblioteka Cyfrowa

Lubelska
Biblioteka Wirtualna


ACADEMICA
WypożyczalniaWyższe uczelnie
w Lublinie
w Polsce
na świecie

Biblioteki i katalogi


w Lublinie
w Polsce
na świecie

Biblioteki Cyfrowe
Ocena parametryczna


- Rankingi czasopism;

- Ustawy, rozporządzenia oraz wykazy punktowanych czasopism naukowych KBN i ministerstwa właściwego d/s nauki i szkolnictwa wyższego;

- Wskaźniki;

- Cytowania.

Punkty za publikacje (ulotka interaktywna)
Dotyczy prac opublikowanych w 2011 i 2012 roku na podstawie rozporządzenia z 13 lipca 2012 r.
(zobacz więcej)


BW - Oddział Informacji Naukowej, 05.04.2013.