Nowe skrzydło BG UMCS

Linki
Nauka polska
Nauka na świecie
Integracja europejska
Serwisy

Zostań czytelnikiem - autorem - recenzentem


journals.umcs.pl/fb
 Nabytki
Biblioteki
UMCS

Bazy w dostępie testowym

Ocena parametryczna

Redagowanie pracy naukowej

Baza publikacji pracowników UMCS
(rejestracja)
(więcej informacji)Zgłoś swój e-mail!
Odpowiemy na pytanie
Usługi online, dokumenty
Katalog Biblioteki

Biblioteka Cyfrowa

Lubelska
Biblioteka Wirtualna


ACADEMICA
WypożyczalniaWyższe uczelnie
w Lublinie
w Polsce
na świecie

Biblioteki i katalogi


w Lublinie
w Polsce
na świecie

Biblioteki CyfroweOcena parametryczna


Rankingi czasopism | Ustawy, wykazy | Wskaźniki | Cytowania

Rankingi czasopism

Master Journal List, tzw. lista filadelfijska - wykaz tytułów czasopism indeksowanych w bazach danych Institute for Scientific Information (ISI) w Filadelfii, obecnie Thomson Reuters.
    Indeksuje czasopisma z nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, społecznych, humanistycznych oraz artystycznych. Poszczególne opisy zawierają: tytuł czasopisma, częstotliwość ukazywania się czasopisma, ISSN, adres wydawcy oraz spis baz, w których czasopismo jest notowane.
    Wykaz ten nie podaje wartości żadnych wskaźników.

Journal Citation Reports (JCR) – ranking czasopism naukowych tworzony przez Thomson Reuters na platformie Web of ScienceTM. Baza dostępna jest w dwóch wydaniach JCR Science Edition oraz JCR Social Science Edition. Służy do przeprowadzania porównania i oceny czasopism pozwalając m.in.: wyodrębnić czasopisma najczęściej cytowane, mające największe oddziaływanie (IMPACT FACTOR IF), publikujące najwięcej artykułów w danej dziedzinie.
     Baza JCR dostępna jest: w sieci BG UMCS od 2008 r.; na płytach CD (w Czytelni Informacyjno-Naukowej BG UMCS) za lata 1997-2007.
    Instrukcja angielskojęzyczna JCR
    Instrukcja polskojęzyczna JCR .

ERIH Plus - European Reference Index for the Humanities and Social Sciences.
Lista czasopism naukowych tworzona od 2014 r. przez Norwegian Social Science Data Services (NSD), obejmująca w ramach Humanities: Anthropology, Archaeology, Art and Art History, Classical Studies, Gender Studies, History, History & Philosophy of Science, Interdisciplinary research in the Humanities, Linguistics, Literature, Musicology, Pedagogical & Educational Research, Philosophy, Psychology, Religious Studies and Theology i Social sciences: Business and Management, Cultural Studies, Demography, Economics, Environmental Studies, Film and Theatre Studies, Human Geography and Urban Studies, Interdisciplinary research in the Social Sciences, Law, Library and Information Science, Media Studies and Communication, Political Sciences and International Relations, Science and Technology Studies, Social Statistics and Informatics.
ERIH Plus zastąpił European Reference Index for the Humanities (ERIH) opierając się na edycji z 2011-2012 r. i rezygnując m.in. z podziału czasopism na kategorie NAT, INT1, INT2.

Index Copernicus Journals Master List – lista rankingowa czasopism z nauk medycznych, przyrodniczych i technicznych; tworzona w oparciu o ocenę ich: jakości naukowej, jakości edytorskiej, zasięgu, częstotliwości/regularności/stabilności rynkowej oraz jakości technicznej; online dostępne są listy czasopism od 2005 r.

Rankingi czasopism | Ustawy, wykazy | Wskaźniki | Cytowania


BW - Oddział Informacji Naukowej, kwiecień 2015.