Nowe skrzydło BG UMCS

Linki
Nauka polska
Nauka na świecie
Integracja europejska
Serwisy

Zostań czytelnikiem - autorem - recenzentem


journals.umcs.pl/fb
 Nabytki
Biblioteki
UMCS

Bazy w dostępie testowym

Ocena parametryczna

Redagowanie pracy naukowej

Baza publikacji pracowników UMCS
(rejestracja)
(więcej informacji)Zgłoś swój e-mail!
Odpowiemy na pytanie
Usługi online, dokumenty
Katalog Biblioteki

Biblioteka Cyfrowa

Lubelska
Biblioteka Wirtualna


ACADEMICA
WypożyczalniaWyższe uczelnie
w Lublinie
w Polsce
na świecie

Biblioteki i katalogi


w Lublinie
w Polsce
na świecie

Biblioteki Cyfrowe
Ocena parametryczna


Rankingi czasopism | Ustawy, wykazy | Wskaźniki | Cytowania

Wskaźniki

IMPACT FACTOR (IF) – wskaźnik oddziaływania czasopisma; określa częstotliwość z jaką przeciętnie artykuł z danego czasopisma jest cytowany w danym roku.
Wskaźniki IF notuje baza Journal Citation Reports (JCR) udostępniana na platformie Web of ScienceTM.
Uwaga: wartość wskaźnika IF podawana jest wg zasad: rok publikacji zgodny z rokiem edycji Journal Citation Reports (JCR).

h-index (Indeks Hirscha) – wskaźnik wpływu wyliczany dla autora i czasopisma; określa stosunek liczby publikacji do liczby cytowań dla danego autora/czasopisma.
Web of ScienceTM (instrukcja), Scopus (instrukcja); można wyliczyć go również w Google Scholar Citations oraz poprzez nakładkę „Publish or Perish” na Google Scholar czy wtyczce do Firefoxa „Scholar H-Index Calculator”.

Index Copernicus – wskaźnik oceny czasopism z zakresu nauk medycznych, przyrodniczych i technicznych; wartości wskaźników podawane są w IC Journals Master List od 2005 r.
Uwaga: wartość wskaźnika IC podawana jest wg zasad: rok publikacji zgodny z rokiem edycji IC Journals Master List; do czasu ukazania się IC Journals Master List za dany rok kalendarzowy, publikacjom z tego roku przypisywana jest punktacja według ostatniej dostępnej edycji listy IC.

Punktacja KBN – punktacja opracowana przez Komitet Badań Naukowych (KBN) i jego Zespoły Specjalistyczne dla publikacji za lata 1999-2004.

Punktacja ministerstwa właściwego d/s nauki i szkolnictwa wyższego – punktacja ustalana na podstawie kolejnych rozporządzeń ministerialnych, określających zasady oceny parametrycznej jednostek naukowych oraz ustalających sposób punktowania publikacji od 2005 r.

Rankingi czasopism | Ustawy, wykazy | Wskaźniki | Cytowania


BW - Oddział Informacji Naukowej, styczń 2014.