Nowe skrzydło BG UMCS

Informator
Kontakt
Godziny otwarcia
Udostępnianie
Usługi Regulamin
Cennik usług
Aktualności


Zostań czytelnikiem - autorem - recenzentem


journals.umcs.pl/fb
 Nabytki
Biblioteki
UMCS

Bazy w dostępie testowym

Ocena parametryczna

Redagowanie pracy naukowej

Baza publikacji pracowników UMCS
(rejestracja)
(więcej informacji)
Regulamin korzystania z Informatorium


§1

W Informatorium można korzystać z materiałów drukowanych zgromadzonych w księgozbiorze podręcznym oraz elektronicznych źródeł informacji.

§2

Aby uzyskać miejsce w Informatorium należy wpisać się do księgi odwiedzin oraz zdeponować ważny dokument identyfikacyjny.

§3

Na materiały z księgozbioru podręcznego należy złożyć wypełniony rewers, wykorzystane pozycje należy oddać dyżurującemu bibliotekarzowi (czytelnik nie może włączać książek na półki).

§4

Stanowiska komputerowe w Informatorium mogą być wykorzystywane do udostępniania stacjonarnych i sieciowych źródeł informacji, w których przeszukiwaniu pomagają dyżurujący bibliotekarze.

§5

Część stanowisk komputerowych przeznaczona jest do prac samodzielnych, mogą z nich korzystać tylko studenci UMCS posiadający ważną kartę biblioteczną.

§6

Czas pracy na stanowisku nie powinien jednorazowo przekraczać dwóch godzin i może być przedłużony tylko w szczególnych przypadkach po uzyskaniu zgody dyżurnego bibliotekarza.

§7

Po zakończeniu pracy użytkownik komputera powinien wykasować wprowadzone przez niego dane.

§8

Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

§9

Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.

§10

W przypadku naruszenia przez użytkownika informacji obowiązujących zasad, dyżurny Informatorium ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji.

§11

Rezerwacji stanowiska komputerowego można dokonywać osobiście u dyżurnego bibliotekarza lub telefonicznie. Pierwszeństwo mają pracownicy naukowi i studenci UMCS.

§12

Jeżeli czytelnik opuści stanowisko na dłużej niż 15 minut bez zgłoszenia dyżurnemu bibliotekarzowi, zostanie ono udostępnione innemu użytkownikowi bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.

§13

Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast dyżurnemu bibliotekarzowi.

§14

Osoby korzystające z Informatorium zobowiązane są do:
  • zwrócenia książek lub zakończenia sesji na 15 minut przed zamknięciem Informatorium
  • zachowania ciszy
  • nie korzystania z telefonów komórkowych
  • nie wnoszenia napojów i artykułów spożywczych.
  • pozostawienia wierzchnich okryć, teczek, plecaków, torebek itp. w szatni.

§15

Rozstrzyganie spraw nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji dyrektora Biblioteki Głównej UMCS.

(do góry)