Nowe skrzydło BG UMCS

E - źródła
Bazy danych
Czasopisma
E-książki
Źródła dziedzinowe
Wyszukiwarki naukowe
Literatura cyfrowa


Zostań czytelnikiem - autorem - recenzentem


journals.umcs.pl/fb
 Nabytki
Biblioteki
UMCS

Bazy w dostępie testowym

Ocena parametryczna

Redagowanie pracy naukowej

Baza publikacji pracowników UMCS
(rejestracja)
(więcej informacji)
Kolekcje czasopism pełnotekstowychUwaga! Pracownicy i studenci UMCS mają dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych z dowolnych komputerów poza siecią UMCS.
Warunkiem połączenia jest posiadanie ważnego konta bibliotecznego.
Przy logowaniu należy wpisać nr karty bibliotecznej oraz hasło (zwykle jest to PESEL).
Połączenie z sieci UMCS nie wymaga logowania!

Zasady korzystania z zasobów elektronicznych
Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  1. Udostępniane zasoby chronione są prawem autorskim. Zabronione jest publikowanie fragmentów lub całości artykułów/ rozdziałów w formie oryginalnej lub zmienionej bez podania autorstwa i źródła.
  2. Dozwolone jest wykonanie pojedynczych kopii lub wydruków artykułów, rozdziałów, zbioru rekordów, które będą wykorzystane do badań naukowych lub pracy dydaktycznej.
  3. Dozwolone jest tworzenie indywidualnych kolekcji na czas prowadzenia zajęć dydaktycznych lub badań naukowych.
  4. Zabronione jest tworzenie lokalnych archiwów oraz jednorazowe pobieranie artykułów, rozdziałów, rekordów w ilościach przekraczających indywidualne rzeczywiste potrzeby korzystającego.
  5. Zabronione jest udzielanie osobom nie będącym pracownikami ani studentami UMCS dostępu do zasobów elektronicznych poprzez udostępnienie loginu i hasła (przy korzystaniu z komputerów domowych).

Czasopisma dostępne w portalu:
Miesięcznik Finansowy BANK - od 2005
Nowoczesny Bank Spółdzielczy - od 2005
Europejski Doradca Samorządowy - od 2008
Finansowanie Nieruchomości - od 2005
Kurier Finansowy - od 2007
 Raporty Specjalne

Portal środowiska bankowego dostępny z Oddziału Informacji Naukowej BG UMCS.

Możliwe jest również indywidualne korzystanie z portalu po dokonaniu bezpłatnej rejestracji.
Studenci, słuchacze studiów podyplomowych oraz nauczyciele akademiccy UMCS mogą założyć konto korzystając z odpowiedniego linku w prawej kolumnie, w zakładce "Logowanie".
UWAGA: Prosimy pamiętać o wybraniu odpowiedniego typu konta na stronie rejestracji.

Kolekcja 33 czasopism wydawanych przez American Chemical Society.
AIP/APS - czasopisma American Institute of Physics (AIP) oraz American Physical Society (APS):

- AIP Scitation - kolekcja czasopism wydawanych przez American Institute of Physics (AIP)
- APS American Physical Society.

Kolekcja czasopism wydawanych przez American Institute of Physics (AIP) oraz American Physical Society (APS) udostępniana jest z serwera Scitation należącego do APS, z docelową archiwizacją na serwerze krajowym w ICM, na podstawie licencji działającej od roku 2006.
W czasie trwania licencji konsorcjum ma dostęp do 8 tytułów AIP (Applied Physics Letters, Chaos, J. of Applied Physics, J. of Chemical Physics, J. of Mathematical Physics, Physics of Fluids, Physics of Plasmas i Review of Scientific Instruments) wraz z pełnym zakresem roczników archiwalnych oraz 7 tytułów APS (Physical Review A, B, C, D i E, Physical Review Letters i Reviews of Modern Physics oraz dodatkowo pełne archiwa PROLA).

American Mathematical Society
Conformal Geometry and Dynamics
Representation Theory
Proceedings of the AMS
Transactions of the AMS

JOURNALS:
Antimicrobial Agents and Chemotherapy
Applied and Environmental Microbiology
Clinical and Vaccine Immunology
Clinical Microbiology Reviews
Eukaryotic Cell
Infection and Immunity
Journal of Bacteriology
Journal of Clinical Microbiology
Journal of Virology
Microbiology and Molecular Biology Reviews
Molecular and Cellular Biology
Minireview Collection of all Journals

Dostęp pełnotekstowy do całej kolekcji czasopism, czyli do 264 tytułów, podzielonych na kolekcje:
STM - Science, Technology, Medicine (nauka, technologia, medycyna) - 118 tytułów, oraz
HSS - Humanities, Social Sciences (nauki społeczne i humanistyczne) - 165 tytułów.
Wykaz dostępnych tytułów.
Czytelnia Czasopism Prawniczych dostępna w sieci UMCS.
Po wybraniu przycisku "zaloguj" uzyskuje się dostęp do pełnych tekstów artykułów dostępnych w takich czasopismach jak:
DART-Europe to grupa bibliotek naukowych i konsorcjów bibliotecznych pracujących wspólnie nad poprawą możliwości powszechnego dostępu do badawczych prac dyplomowych i dysertacji powstających w Europie..

Directory of Open Access Journals - baza naukowych czasopism elektronicznych w wolnym dostępie, zawierająca ponad 2000 tytułów z zakresu dyscyplin akademickich - biologii, chemii, fizyki, matematyki, techniki, nauki o Ziemi, językoznawstwa, literaturoznawstwa, sztuki, historii, socjologii, nauk politycznych, psychologii, filozofii, religii, edukacji, zarządzania i in.
Obecnie wyszukiwanie na poziomie artykułu jest możliwe w 509 czasopismach.EBSCOhost Web
MEDLINE

Umożliwia korzystanie z wielu elektronicznych czasopism pełnotekstowych indeksowanych w nastepujących bazach danych: Academic Search Premier, Business Source Premier, MasterFILE Premier, Newspaper Source, Business Wire News, Health Source: Nursing/Academic Edition, Medline, Eric, Health Source - Consumer Edition, Agricola. Econlit, GeoRef, PsycInfo.

Serwis 77 czasopism pełnotekstowych z możliwością wyszukiwania artykułów.
Tytuły występujących czasopism dostępne są również przez Listę A-Z.
Dostęp do ok. 16 000 tytułów z różnych dziedzin. Około 1800 tytułów to czasopisma publikowane wyłącznie w postaci elektronicznej, pozostałe 14 200 - to elektroniczne odpowiedniki czasopism drukowanych. 5400 czasopism oferuje darmowy dostęp do publikowanych w nich artykułach.
Serwis czasopisma z zakresu ekonomii, zarządzania i marketingu. Umożliwia przeszukiwanie spisów treści wszystkich dostępnych czasopism oraz daje dostęp do pełnych tekstów za lata 2005-2007 (ten okres jest wykupiony przez BG UMCS; wersja pełnotekstowa dostępna w wyniku wybrania przeszukiwania zaawansowanego – Advanced search - i zaznaczenia My subscribed content.
Kolekcja artykułów pełnotekstowych spośród 300 tytułów magazynów i czasopism europejskich i amerykańskich.

Annals of Applied Probability

Annals of Probability

Annals of Statistics

Statistical Science
Baza zawiera czasopisma z zakresu fizyki, elektroniki, nanotechnologi, informatyki, chemii, ochrony środowiska i dziedzin pokrewnych.
IOP Publishing prowadzi ścisłą współpracę z wieloma wiodącymi instytucjami na świecie prowadzącymi badania naukowe, np: International Atomic Energy Agency, European Physical Society, London Mathematical Society, Japan Society of Fluid Dynamics itd., co pozwala na opublikowanie w bazie najnowszych wyników badań, stanowiących rzetelne źródło informacji.
Bezpośredni dostęp ze strony wydawnictwa do wszystkich numerów czasopisma dla użytkowników sieci UMCS
Journals and Serials
published by
Institute of Mathematics
Polish Academy of Sciences
Czasopisma w wersji online Instytutu Matematyki Polskiej Akademii Nauk dostępne od 2001 r.
Baza MathSciNet zawiera teksty publikacji z dziedziny matematyki wydane na świecie od 1940 roku, tj.: książki, recenzje, artykuły z czasopism, materiały konferencyjne, monografie Americam Mathematical Society. Rejestruje 1700 czasopism.
Dostęp: na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz w Oddziale Informacji Naukowej BG UMCS (stanowiska komputerowe nr 14, 15, 18).
NATURE - dostęp do czasopism:
NATURE
NATURE CHEMISTRY
POLYMER JOURNAL
Nature Reviews Materials
Roczna prenumerata dla UMCS obejmuje w portalu NATURE główne wydania czasopisma Nature oraz Nature Chemistry, Polymer Journal i Nature Reviews Materials łącznie z numerami archiwalnymi tych czasopism.

(poprzednio SourceOECD)
Biblioteka online oferująca dostęp do wszystkich elektronicznych publikacji (książek, statystyk, periodyków) OECD (Organisation for Economical Co-operation and Development - Organizacja Wspólnoty Gospodarczej i Rozwoju).
- Broszura informacyjna o OECD iLibrary
- Instrukcja korzystania z bazy.
Oxford University Press - możliwe jest jedynie korzystanie z wyszukiwania tematycznego. Dane uzyskane są w formacie bibliograficznym bez dostępu do pełnego tekstu.


Cyfrowa kolekcja czasopism z nauk humanistycznych i społecznych
Persée is a program which was created for the digital publication of scientific journals in the field of the humanities.
The entire printed collection of journals is digitized and published online through a portal which offers access to the collections as well as advanced functionalities which facilitate and enhance use of the portal’s resources.
The journals are selected by an editorial board, thereby guaranteeing the collection’s scientific coherence.
Baza bibliograficzno - abstraktowa wydawnictwa Elsevier z zakresu chemii organicznej, nieorganicznej i metaloorganicznej oraz nauk pokrewnych: inżynierii chemicznej, nauk medycznych.
Reaxys indeksuje zawartość czasopismach naukowych i patentów z baz CrossFire Beilstein, Gmelin i Patent Chemistry Database.
Dostęp do pełnej kolekcji czasopism RSC (26 tytułów) oraz do archiwum zawierającego ponad 1.200.000 artykułów, opublikowanych w latach 1841-2004.

Dostęp do czasopism wydawnictwa:
Elsevier
Springer Verlag
Academic Press
Kluwer
– tytuły czasopism dotychczas wydawanych przez wydawnictwo Kluwer przejęło wydawnictwo Springer Verlag. Tytuły te dostępne są z poprzez link SpringerLink/online
Science Online-AAAS (American Association for the Advancement of Science) obejmuje następujące działy:
  • Science Online Magazine (od 1997r.)
  • ScienceNOW.
We wszystkich pozostałych pakietach można korzystać tylko z artykułów w wolnym dostępie.
Jest to bibliograficzna baza danych firmy Elsevier.
Baza przeszukuje ok. 14 000 tytułów czasopism różnych światowych wydawców. Wyszukane artykuły zawierają abstrakty, wskaźniki cytowań oraz adresy e-mailowe i pocztowe autorów. Zakres tematyczny bazy obejmuje wszystkie dyscypliny naukowe poza humanistycznymi. Zakres czasowy bazy jest bardzo głęboki i sięga lat 60-tych. Więcej informacji - zobacz tutaj.
Baza jest dostępna dla członków polskiego konsorcjum Elsevier'a.
Kolekcja pełnotekstowych czasopism wydawnictwa Wiley z zakresu: Science, Technology and Medicine oraz Humanities and Social Science..
Zasoby licencyjne dostępne dla wszystkich instytucji akademickich w kraju:
Elsevier, Springer, Web of Knowledge (Web of Knowledge), EBSCOhostWeb, Nature, Science Online AAA-S.

Uwaga!
W razie wystąpienia problemów prosimy o kontakt telefoniczny (81 537-58-12), zapraszamy także do korzystania z elektronicznych źródeł informacji w Informatorium BG UMCS, ul. Radziszewskiego 11, nowy budynek, I piętro.

 

(do góry)  


UP - Oddział Informacji Naukowej;
01.2016.