Nowe skrzydło BG UMCS

Informator
Kontakt
Godziny otwarcia
Udostępnianie Usługi informacyjne
Regulamin
Cennik usług
Aktualności

Zostań czytelnikiem - autorem - recenzentem


journals.umcs.pl/fb
 Nabytki
Biblioteki
UMCS

Bazy w dostępie testowym

Ocena parametryczna

Redagowanie pracy naukowej

Baza publikacji pracowników UMCS
(rejestracja)
(więcej informacji)
Udostępnianie zbiorów


    Biblioteka Główna UMCS jako naukowa biblioteka publiczna udostępnia swe zbiory wszystkim zainteresowanym rozwijaniem wiedzy.
     Osoby nie posiadające karty bibliotecznej, która upoważnia do wypożyczania książek poza bibliotekę, mogą korzystać ze zbiorów w czytelniach.
    Dla pracowników i studentów UMCS w Informatorium przygotowano stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.

Wypożyczalnia Miejscowa

(tel.81 537 5802, cyrkul@umcs.lublin.pl)
znajduje się w hallu na parterze głównego budynku biblioteki.
Z Wypożyczalni Miejscowej mogą korzystać zgodnia z zasadami udostępniania:
- pracownicy i studenci UMCS;
- nauczyciele akademiccy innych lubelskich szkół wyższych;
- pracownicy lubelskich instytucji naukowych, takich jak: placówki PAN, biblioteki naukowe, muzea, archiwa;
- absolwenci UMCS;
- czytelnicy zewnętrzni.

Godziny otwarcia

poniedziałek
wtorek - piątek
sobota
11.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 15.00

Podstawą zamawiania i wypożyczania książek do domu jest karta biblioteczna.

Informacje na temat uzyskania karty bibliotecznej (założenia konta czytelnika) zawarte są w Zasadach korzystania z Wypożyczalni Miejscowej UMCS

Godziny realizacji zamówień

Zamówienie       Realizacja
poniedziałek
do 7.30
7.30-13.00
13.00-15.00
15.00-17.00
po 17.00
od 13.00
od 15.00
od 17.30
od 19.00
od 10.30 nast. dnia
wtorek -piątek
do 7.30
7.30-10.30
10.30-13.00
13.00-15.00
15.00-17.00
po 17.00
od 10.30
od 13.00
od 15.00
od 17.30
od 19.00
od 10.30 nast. dnia
sobota
do 8.00
8.00 - 14.00
po 14.00
od 10.00
czas realizacji do 1h
od 13.00 w poniedz.

Aktualizacja i odnawianie kont czytelnika

Pracownicy UMCS mogą teraz aktualizować swoje dane na koncie czytelnika wysyłając wypełniony formularz.

Wszyscy czytelnicy chcący odnowić ważność konta proszeni są o osobiste zgłoszenie się w Wypożyczalni z kartą i dowodem osobistym (studenci UMCS z ważną legitymacją studencką i indeksem, jeśli posiadają indeks drukowany).

Cennik:
(Opłaty związane z kartą biblioteczną nie dotyczą studentów posiadających Elektroniczną Legitymację Studencką)
  • wydanie karty bibliotecznej - 10 zł (pracownicy innych uczelni i instytucji naukowych);
  • załozenie konta kaucyjnego absolwentom UMCS posiadającym Kartę Absolwenta UMCS - kaucja w wys. 50 zł płatna na konto nr: 23 1140 1094 0000 2905 1600 1067 z dopiskiem "BG-Kaucje";
  • załozenie konta kaucyjnego czytelnikom zewnętrznym - kaucja w wys. 200 zł płatna na konto nr: 23 1140 1094 0000 2905 1600 1067 z dopiskiem "BG-Kaucje";
  • prolongata karty bibliotecznej na kolejny rok - 5 zł (nie dotyczy pracowników, studentów UMCS, absolwentów UMCS);
  • wystawienie duplikatu karty bibliotecznej - 20 zł;
  • opłata za przekroczenie terminu zwrotu książki - 0,20 zł za każdy dzień opóźnienia zwrotu jednego dzieła.
Więcej informacji w:
- Zasadach korzystania z Wypożyczalni Miejscowej UMCS
- Regulaminie Udostępniania zbiorów.

(do góry)


Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

(tel.(81)537 58 86, e-mail: wypmb@umcs.lublin.pl)
mieści się w p.234 na I piętrze głównego gmachu Biblioteki.

Godziny otwarcia

poniedziałek
wtorek - piątek
11.00 - 13.00
9.00 - 13.00
Cennik usług:
1. Pokrycie części kosztów pocztowych oraz opłat obowiązkowych:
a) wypożyczenie książki z zagranicy:
  • USA, Australia - 60 zł
  • Wielka Brytania - 80 zł
  • Europa Zachodnia - 45 zł
  • Europa Środkowa i Wschodnia - 20 zł;
b) sprowadzenie kopii artykułu z czasopisma - wg rachunku wystawionego przez instytucję wysyłającą.
2. Czytelnik zobowiązany jest także do uiszczenia innych opłat za wypożyczenie, których zażąda biblioteka udostępniająca dzieła (wg nadesłanych rachunków).
Prawo do korzystania z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mają:
- pracownicy, doktoranci i magistranci UMCS
- instytuty i zakłady naukowe
- biblioteki, instytucje, organizacje itp.
Regulamin Wypożyczalni Międzybibliotecznej

Uwaga ! Wypożyczalnia Międzybiblioteczna realizuje zamowienia kopii artykułów z czasopism zagranicznych poprzez internetowy serwis SUBITO (system elektronicznego zamawiania i dostarczania artykułów).
Z usługi mogą korzystać pracownicy naukowi UMCS. Zobacz szczegóły.

Konta dla bibliotek

BG UMCS w Lublinie zakłada konta biblioteczne w systemie Virtua dające możliwość samodzielnego zamawiania przez współpracujące biblioteki pozycji znajdujących się w naszym katalogu komputerowym.
Biblioteki zainteresowane korzystaniem z tej formy zamawiania naszych książek, proszone są o przesłanie wypełnionego formularza deklaracji na adres:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
ul. I.Radziszewskiego 11
20-950 LUBLIN

Po otrzymaniu od Państwa deklaracji BG UMCS prześle:
- Umowę,
- Kartę biblioteczną,
- Instrukcję zamawiania.

Bliższe informacje można uzyskać pod adresem wypmb@umcs.lublin.pl.

(do góry)


Czytelnie

  W czytelniach realizacja zamówień z magazynu odbywa się w godz. 8.00 - 19.00 i trwa ok. 30 min. W okresie natężonego ruchu czytelniczego czas oczekiwania może się wydłużyć.

Godziny otwarcia

Wolny Dostęp / Czytelnia 1 - na parterze w głównym gmachu BG:

poniedziałek
wtorek - piątek
sobota:
11.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 15.00

Wolny Dostęp / Czytelnia Informacji Naukowej - na Ip. w nowym gmachu BG:

poniedziałek
wtorek - piątek
sobota:
11.00 - 19.00
8.00 - 19.00
8.00 - 15.00

Czytelnia Ogólna ( H ) - na Ip. w głównym gmachu BG

poniedziałek
wtorek - piątek
sobota:
11.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 15.00

Czytelnia Czasopism (Cz) - na parterze w głównym gmachu BG:

poniedziałek
wtorek - piątek
sobota:
11.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 15.00

Informatorium - na Ip. w nowym gmachu BG:

poniedziałek
wtorek - piątek
sobota:
11.00 - 19.00
8.00 - 19.00
8.00 - 15.00
Uwaga! W Informatorium można korzystać ze zbiorow dawnej Czytelni Bibliologicznej.

Czytelnia Zbiorów Specjalnych - na IIp. w nowym gmachu BG:

poniedziałek
wtorek - sobota
11.00 - 15.00
8.00 - 15.00

Czytelnia Zbiorów Muzycznych - p.35 na IIp. w nowym gmachu BG:

poniedziałek
wtorek - piątek
sobota
11.00 - 14.30
8.00 - 14.30
8.00 - 15.00

(do góry)