Nowe skrzydło BG UMCS

Informator
Kontakt
Godziny otwarcia
Udostępnianie Usługi informacyjne
Regulamin
Cennik usług
Aktualności

Zostań czytelnikiem - autorem - recenzentem


journals.umcs.pl/fb
 Nabytki
Biblioteki
UMCS

Bazy w dostępie testowym

Ocena parametryczna

Redagowanie pracy naukowej

Baza publikacji pracowników UMCS
(rejestracja)
(więcej informacji)
Wolny dostęp do zbiorów


Profil księgozbioru:

Miejsce
udostępniania
Symbol
dziedziny
Dziedzina
Czytelnia 1

parter w starym
gmachu BG
C
D,E,F
H
J
K
U
Nauki pomocnicze historii
Historia
Nauki społeczne (ekonomia, socjologia)
Nauki polityczne
Prawo
Wojskowość
Czytelnia
Informacji Naukowej

Ip. w nowym
gmachu BG
A

Z
ZA
Dzieła treści ogólnej (wielodziedzinowe encyklopedie, informatory)
Bibliotekoznawstwo, bibliologia, bibliografie ogólne
Informacja Naukowa

Zasady korzystania

 1. Prawo do korzystania ze zbiorów w wolnym dostępie mają wszyscy odwiedzający Bibliotekę.
 2. Ze zbiorów znajdujących się w wolnym dostępie czytelnicy korzystają bez konieczności wypełniania rewersów, samodzielnie odnajdując na półkach potrzebne pozycje.
 3. Czytelnicy nie mogą wstawiać wykorzystanych materiałów na półki, należy je odłożyć na wyznaczone miejsca (wózki).
 4. Na etykietach książek znajduje się sygnatura WD – alfanumeryczny zapis, zaczynający się od litery oznaczającej dziedzinę, a następnie poddziedzinę, datę wydania np. D13 .B87165 2012. Książki oznaczone są też kolorowymi naklejkami odpowiadającymi poszczególnym dziedzinom.
 5. Zbiory oznaczone czerwonym paskiem przeznaczone są do korzystania tylko na miejscu, pozostałe można wypożyczać na zewnątrz.
 6. Prawo wypożyczania książek poza Bibliotekę mają czytelnicy posiadający kartę biblioteczną. Okres wypożyczenia wynosi 30 dni bez możliwości prolongaty.
 7. Wypożyczone poza Bibliotekę materiały można zwracać w Wypożyczlni Miejscowej lub we właściwej czytelni.
 8. Fragmenty zamówionych materiałów można kopiować przestrzegając warunków określonych Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83 z późniejszymi zm.) z wykorzystaniem aparatu fotograficznego, skanera, kserokopiarki.
 9. O możliwości wykonania kopii materiałów bibliotecznych decyduje dyżurny bibliotekarz.
 10. Do kopiowania nie są udostępniane:
  • książki klejone, które mogą ulec uszkodzeniu podczas kopiowania;
  • albumy i książki zakwalifikowane do cimeliów;
  • wydawnictwa w złym stanie zachowania.
 11. Materiały znajdujące się w wolnym dostępie nie mogą być zdalnie zamawiane ani rezerwowane.
 12. W obszarze Wolny Dostęp / Czytelnia 1 można korzystac z bezprzewodowego internetu.
 13. Czytelnicy korzystający ze zbiorów w wolnym dostępie są zobowiązani do:
  • pozostawiania w szatni wierzchnich okryć, teczek, plecaków i toreb (z torbami na komputery przenośne włącznie);
  • wpisania się do książki odwiedzin;
  • zarejestrowania u dyżurującego bibliotekarza przyniesionych ze sobą książek, czasopism lub innych materiałów mogących wchodzić w skład zbiorów bibliotecznych;
  • wyłączenia telefonów komórkowych;
  • niewnoszenia na teren Czytelni posiłków i napojów mogących zabrudzić materiały biblioteczne lub uniemożliwić korzystanie z nich;
  • zachowania ciszy.

(do góry)