Nowe skrzydło BG UMCS

Informator
Kontakt
Godziny otwarcia
Udostępnianie Usługi informacyjne
Regulamin
Cennik usług
Aktualności


Zostań czytelnikiem - autorem - recenzentem


journals.umcs.pl/fb
 Nabytki
Biblioteki
UMCS

Bazy w dostępie testowym

Ocena parametryczna

Redagowanie pracy naukowej

Baza publikacji pracowników UMCS
(rejestracja)
(więcej informacji)
Zasady udostępniania


Uwaga !
System ogranicza liczbę jednoczesnych, dziennych zamówień
na koncie czytelnika do:

  • 3 egz. - studenci i pracownicy innych instytucji (nie uczelni);
  • 6 egz. - studenci studiów zaocznych i podyplomowych;
  • 10 egz. - pracownicy uczelni i doktoranci UMCS
Złożenie kolejnego zamówienia jest możliwe po wypożyczeniu (odebraniu) zamówionych książek.

W celu dokonania rezerwacji książki wypożyczonej przez innego czytelnika należy w Wypożyczalni Miejscowej złożyć wypełniony rewers kartkowy z podaniem numeru kodu paskowego konkretnego egzemplarza danego dzieła.

Uwaga studenci! Przypominamy, że:

  1. Studenci UMCS posiadający indeks elektroniczny powinni osobiście zgłosić się w Wypożyczalni w celu założenia konta bibliotecznego na podstawie ważnej legitymacji studenckiej.
  2. Studenci UMCS posiadający tradycyjny indeks drukowany powinni osobiście zgłosić się w Wypożyczalni w celu założenia konta bibliotecznego bądź odnowienia ważności konta na podstawie aktualnej legitymacji studenckiej i indeksu.
  3. Studenci innych, skonfederowanych z UMCS uczelni w celu założenia konta powinni zgłosić się z dowodem osobistym i indeksem (kartą słuchacza) do Wypożyczalni (opłata za kartę biblioteczną wynośi 10 zł). Odnowienie konta na nowy rok akademicki kosztuje 5 zł, a wydanie duplikatu zagubionej karty - 20 zł.

Uwaga absolwenci UMCS, czytelnicy zewnętrzni:

Absolwenci UMCS posiadający Kartę Absolwenta UMCS mogą uzyskać kartę biblioteczną upoważniającą do wypożyczania książek do domu poprzez założenie konta kaucyjnego.
Opłata kaucyjna dla absolwentów UMCS wynosi 50 zł.
Uczestnicy Programu Absolwent UMCS są zwolnieni z opłat za prowadzenie konta biblioteczngo.

Czytelnicy zewnętrzni mogą uzyskać kartę biblioteczną upoważniająca do wypożyczania książek do domu poprzez założenie konta kaucyjnego.
Opłata kaucyjna dla czytelnika zewnętrznego wynosi 200 zł.

  1. Do założenia konta dla czytelnika zewnętrznego potrzebna jest zgoda Dyrektora BG (wniosek do pobrania); (nie dotyczy absolwentów UMCS).
  2. Zwrot kaucji odbywa się na podstawie obiegówki wydanej przez Wypożyczalnię Miejscową BG.

Wszystkich czytelników prosimy o zapoznanie się z Zasadami korzystania z Wypożyczalni Miejscowej oraz z cennikiem

Zasady korzystania ze zbiorow Biblioteki ustala regulamin.

Udostępnianie zasobów Biblioteki


Egzemplarze
Prawo do wypożyczeń -
uprawnienia czytelników
Liczba wypoż. egz. Okres wypoż. (dni) Okres prolon. (dni)
egz. wydane po 1970 r.,
(lokalizacja: Magazyn BG)
studenci UMCS studiów:
- stacjonarnych, zaocznych,wieczorowych, podyplomowych,
- Centrum Kultury i Języka Polskiego,
- ośrodków zamiejscowych
(Kolegium Licencjackie w Biłgoraju);
- uczelni skonfederowanych z UMCS.
6 60 1 X 30
studenci UMCS:
- V roku oraz 2 kierunków;
- studiów doktoranckich;

8
10

60
90

1 X 30
4 x 90
- pracownicy UMCS,
- pracownicy nauk. innych uczelni i instyt.,
- pracownicy innych instytucji nauk. Lublina (bibliotek, archiwów, muzeów itp.)
20
10

3
90
90

30
4 X 90
4 X 90

4 X 30
pozostałym czytelnikom udostępnia się tylko w czytelniach
podręczniki,
(lokalizacja: Magazyn/Podręczniki);

księgozbiór wieloegzemplarzowy
  (pozycje o sygnaturze
  zaczynającej się od litery "W")
(lokalizacja: Magazyn W/Podręczniki)
studenci UMCS studiów:
- stacjonarnych, zaocznych,wieczorowych, podyplomowych,
- Centrum Kultury i Języka Polskiego,
- ośrodków zamiejscowych
(Kolegium Licencjackie w Biłgoraju);
- uczelni skonfederowanych z UMCS.
6 150 1 X 30
studenci UMCS:
- V roku oraz 2 kierunków;
- studiów doktoranckich;
8 150 1 X 30
- pracownicy UMCS,
- pracownicy nauk. innych uczelni i instyt.,
- pracownicy innych instytucji nauk. Lublina (bibliotek, archiwów, muzeów itp.)
20
10

3
150
150

30
1 X 30
1 X 30

4 X 30
pozostałym czytelnikom udostępnia się tylko w czytelniach
księgozbiór wolnego dostępu,
(lokalizacja: BG Wolny Dostęp)
studenci UMCS studiów:
- stacjonarnych, zaocznych,wieczorowych, podyplomowych,
- Centrum Kultury i Języka Polskiego,
- ośrodków zamiejscowych
(Kolegium Licencjackie w Biłgoraju);
- uczelni skonfederowanych z UMCS.
6 30 0
studenci UMCS:
- V roku oraz 2 kierunków;
- studiów doktoranckich;
8
10
30
30
0
0
- pracownicy UMCS,
- pracownicy nauk. innych uczelni i instyt.,
- pracownicy innych instytucji nauk. Lublina (bibliotek, archiwów, muzeów itp.)
20
10

3
30
30

30
0
0

0
pozostałym czytelnikom udostępnia się tylko w czytelniach
egzemplarze wydane
w latach 1919-1970

(lokalizacja: Magazyn 4/do Czytelni)
pracownicy UMCS:
- naukowi,
- bibliotekarze;
pracownicy nauk. innych uczelni
 
20
20
10
30 2 X 30
pozostałym czytelnikom udostępnia się tylko w czytelniach
egzemplarze wydane
w latach 1801-1918

(lokalizacja: Magazyn 11/do Czytelni)
wszystkim czytelnikom udostępnia się tylko w czytelniach
egzemplarze typu: atlasy, słowniki, bibliografie, polonica, reprinty, RESy, dzieła wielotom. i książki o szczególnej wartości
(lokalizacja: Magazyn 2/do Czytelni)
pojedyncze egzemplarze zakwalifikowane do udostępniania na miejscu
(lokalizacja: Magazyn 10/do Czytelni)
księgozbiory podręczne
(lokalizacja poza magazynem)
czasopisma z lat ubiegłych (retrospektywne i zeszyty monograficzne czasopism)
(lokalizacja: Magazyn /do Czytelni Czas.),
czasopisma bieżące
wszystkim czytelnikom udostępnia się tylko
w Czytelni Czasopism

(do góry)