Nowe skrzydło BG UMCS

Biblioteka
Struktura
Zbiory Wczoraj i dziś
Galerie i wystawy

Zostań czytelnikiem - autorem - recenzentem


journals.umcs.pl/fb
 Nabytki
Biblioteki
UMCS

Bazy w dostępie testowym

Ocena parametryczna

Redagowanie pracy naukowej

Baza publikacji pracowników UMCS
(rejestracja)
(więcej informacji)
Zbiory


Charakter zbiorów

Powstanie i rozwój Biblioteki są ściśle związane z historią Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, powołanego 23 października 1944 roku.
Profil gromadzonego księgozbioru ulegał przeobrażeniom w powiązaniu z kształtowaniem się struktury Uczelni. Obecnie ma charakter uniwersalny.
Podstawę kompletowania zbiorów stanowi "egzemplarz obowiązkowy"' (EO), którego przywilej Biblioteka otrzymała w 1954 roku.

Główne kierunki gromadzenia zbiorów

  • naukowe wydawnictwa monograficzne i podręczniki akademickie ze wszystkich reprezentowanych na Uczelni kierunków;
  • druki lubelskie oraz dotyczące Lublina i regionu, tzw. "lubliniana";
  • przedwojenne wydawnictwa polskie z terenów wschodnich historycznej Rzeczypospolitej;
  • judaika.

Rodzaje i wielkość zbiorów

Zbiory Biblioteki Głównej liczą 1 687 695 wol. i jedn.obl.

druki zwarte nowe
wydawnictwa ciągłe
zbiory specjalne
1 019 616
406 658
261 421
wol.
(4 690 tyt. czas. bieżących)

Cały zasób systemu biblioteczno - informacyjnego liczy 2 672 087 wol. i jedn.obl.

(Uwaga: dane liczbowe - wg stanu na koniec 2015 roku.)

(do góry)